Procedura aktualizacji oprogramowania sprzętowego Cadillac Escalade Ext 2002

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego w Cadillac Escalade Ext 2002 jest prosta i może być wykonana przez internet lub w warsztacie. Przed przystąpieniem do aktualizacji należy sprawdzić, czy oprogramowanie jest aktualne. Następnie należy pobrać i zainstalować aktualizację. Po zakończeniu instalacji należy zrestartować pojazd, aby zapewnić właściwe działanie. Następnie należy sprawdzić, czy aktualizacja zakończyła się pomyślnie. Na koniec należy sprawdzić wszystkie połączenia i zaktualizować wszystkie dostępne oprogramowanie. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie pojazdu, należy regularnie aktualizować oprogramowanie sprzętowe.

Ostatnia aktualizacja: Procedura aktualizacji oprogramowania sprzętowego Cadillac Escalade Ext 2002

W przypadku aktualizacji do nowszej wersji ZWCAD i posiadanej Licencji zabezpieczonej kluczem sprzętowym, należy postąpić według poniższych wskazówek.

1. Najpierw należy sprawdzić czy klucz sprzętowy jest wyciągnięty z portu USB. W czasie deinstalacji i instalacji programu klucz sprzętowy musi być wyciągnięty z komputera.

2. Teraz możemy przystąpić do deinstalacji nieużywanej wersji ZWCAD wybierając z menu START->Panel Sterowania>Dodaj usuń programy. Deinstalacja programu musi być przeprowadzona na koncie z prawami Administratora.

3. Po odinstalowaniu poprzedniej wersji ZWCAD instalujemy najnowszą wersję.

4. Po zainstalowaniu programu, wkładamy klucz sprzętowy do portu USB.

5. Aktywacja programu musi być przeprowadzona na koncie z prawami Administratora. Dodatkowo w systemie Windows Vista lub Windows 7, należy uruchomić program ZWCAD prawym przyciskiem myszy Uruchom jako Administrator... W oknie proszę wybrać opcję Aktywacja programu z kluczem sprzętowym USB i kliknąć Dalej

Poniższe okno można również wywołać z menu Pomoc->Licencja->Rejestracja klucza sprzętowego.

W celu uzyskania Kodu Licencyjnego i dokończenia instalacji, proszę wejść na stronę internetową http://licencja. pl W poniższym oknie wpisujemy Kod Licencyjny i naciskamy przycisk Rejestruj.

6. Po prawidłowej aktywacji Licencji, powinien wyświetlić się komunikat informujący o tym fakcie. Po ponownym uruchomieniu programu, ZWCAD nie będzie wyświetlał komunikatu w lewym górnym rogu o wersji testowej.

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE!

Pl_Omicron Addendum. fm Page 68 Wednesday, September 17, 2003 12:23 PM WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! W przypadku każdego urządzenia magazynującego, które wykorzystuje nośniki cyfrowe, należy regularnie

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanieKopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L. P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Aktualizacja OprogramowaniaDziennik zmian Ostatnia strona Strona 1 of 10 Przed aktualizacją naładuj baterię urządzenia, oraz zrób kopię ważnych danych znajdujących się w urządzeniu. Aktualizacja może usunąć te dane. Do aktualizacji

Aktywacja karty numaps LifetimeProszę kliknąć na link poniżej w celu zalogowania się do konta mygarmin: https://my. garmin. com Upewnij się, że Twoje urządzenie jest podłączone do komputera za pomocą kabla USB zanim przystąpisz do aktualizacji

I. Proces aktywacji iphone 3G. Aktywacja ver 0. 4 1 Aby uruchomić iphone 3G niezbędne jest przeprowadzenie aktywacji oraz rejestracji urządzenia poprzez itunes. Poniższy opis został przygotowany w oparciu o itunes 7. 7. 1. w wersji na

Archiwum DG 2016 PL-SOFT2 1 to kompleksowe narzędzie ochrony Twoich danych genealogicznych utworzonych w programie Drzewo genealogiczne. Aplikacja nie wymaga instalacji na komputerze i jest uruchamiana bezpośrednio z dysku USB.

Instrukcja instalacji KaMap CEInstrukcja instalacji KaMap CE Tematy pomocy: 1. Instalacja z pliku instalatora. exe 1. 1 Wymagania wstępne 1. 2 Instalacja na palmtopie 1. 3 Instalacja na nawigacji samochodowej 2. Instalacja z pliku. zip

3G FL760 instrukcja instalacji3G FL760 instrukcja instalacji Płyta CD zawiera aktualizacje 3G w wersji 2. 1, oprogramowanie do przywrócenia wersji 2. 0 oraz oprogramowanie do konfiguracji. Zestaw zawiera także instrukcje instalacji,

Mirror Tool. Mirror Tool Narzędzie Mirror Tool służy do pobierania baz sygnatur wirusów offline. Jeśli klienty nie mają połączenia do sieci Internet, a potrzebują dostęp do bazy sygnatur wirusów, można w takim przypadku

Urządzenia zewnętrzneUrządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Podczas aktualizacji modeli telewizorów z 2020 r. (Kant-SU2 i Kant S2) przy użyciu pamięci USB na ekranie może pojawić się informacja o błędzie. Rozwiązanie tego problemu jest opisane w poniższym poradniku na temat aktualizacji oprogramowania sprzętowego telewizora Samsung.

Gdy na ekranie telewizora pojawia się tylko informacja o błędzie USB

Jeśli podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego telewizora Kant-SU2 lub Kant-S2 pojawia się ekran pokazany poniżej i telewizor nie działa, należy poznać przyczynę problemu.

Ten problem dotyczy oprogramowania i aktualizacja zostaje ostatecznie ukończona po dwukrotnym zrestartowaniu urządzenia. Jeśli odłączysz pamięć USB lub wyłączysz zasilanie przed drugim uruchomieniem, na ekranie pojawi się informacja o błędzie USB.

 • Nie odłączaj pamięci USB.
 • Nie odłączaj przewodu zasilania od gniazda sieciowego.
 • Nie wyłączaj telewizora.

Uwaga: odłączenie pamięci USB lub wyjęcie wtyczki kabla zasilania z gniazda sieciowego może spowodować błąd oprogramowania sprzętowego lub awarię płyty głównej. Gwarancja Samsung nie obejmuje takich uszkodzeń.

Rozwiązanie: ponownie podłącz do telewizora tę samą pamięć USB

Jeśli ikona błędu pojawia się po odłączeniu pamięci USB, rozwiązaniem jest ponowne podłączenie pamięci zawierającej najnowszą wersję oprogramowania sprzętowego. Wówczas nastąpi dokończenie aktualizacji i problem zostanie rozwiązany automatycznie.

Uwaga: najnowszą wersję oprogramowania sprzętowego można pobrać ze strony Samsung. com

Procedura aktualizacji oprogramowania sprzętowegoKliknij, aby rozszerzyć

 • Ręczna aktualizacja oprogramowania sprzętowego (USB / OTN)
 • Wł. telewizor -> aktualizacja oprogramowania sprzętowego przez (USB / OTN) -> ponowne uruchomienie -> wyświetlenie logo -> czarny ekran (maks. 10 s) -> pasek postępu (30~60 s) -> ponowne uruchomienie -> wyświetlenie logo -> wł. telewizora (koniec)

 • Procedura automatycznej aktualizacji oprogramowania sprzętowego
 • Wł. telewizora -> ponowne uruchomienie -> wyświetlenie logo -> wł. telewizora (koniec)

  Naciśnij „WYŚLIJ” aby przesłać nam swoją opinię. Dziękujemy za udział w ankiecie.

  Dziękujemy za twoją opinię

  Procedura aktualizacji oprogramowania sprzętowego Cadillac Escalade Ext 2002

  Bezpośredni link do pobrania Procedura aktualizacji oprogramowania sprzętowego Cadillac Escalade Ext 2002

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Procedura aktualizacji oprogramowania sprzętowego Cadillac Escalade Ext 2002