Podręcznik szybkiego podłączenia i konfiguracji Canon 1d Mk Iii

Podręcznik szybkiego podłączenia i konfiguracji Canon 1D Mark III jest doskonałym materiałem szkoleniowym dla profesjonalnych fotografów, którzy chcą szybko i dokładnie skonfigurować swój aparat. Podręcznik zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące podłączenia i konfiguracji aparatu, wraz z przykładami i objaśnieniami. Podręcznik zawiera także informacje na temat funkcji, które można wykorzystać do uzyskania najlepszych wyników podczas fotografowania. Podręcznik szybkiego podłączenia i konfiguracji Canon 1D Mark III pomaga użytkownikom w pełni wykorzystać i wykorzystać ich sprzęt i zapewnić, że zrobione zdjęcia są najwyższej jakości.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik szybkiego podłączenia i konfiguracji Canon 1d Mk Iii

W tym przewodniku opisano sposób podłączenia drukarki do komputera lub smartfonu itp.

Zobacz „Rozwiązywanie problemów” na każdej stronie, aby uzyskać pomoc dotyczącą błędów oraz inne informacje.

Glosariusz

Jeśli natkniesz się w przewodniku na termin, którego nie rozumiesz lub o którym chcesz się dowiedzieć więcej, sięgnij do Glosariusza na górze ekranu.

25

Zanim będzie można używać urządzenia, należy je skonfigurować i zainstalować
sterownik.
W celu uzyskania pomocy w rozpoczęciu konfiguracji urządzenia i instalowania sterownika
oraz oprogramowania, przeczytaj ten “Podręcznik szybkiej konfiguracji” i wykonuj proste
instrukcje.

W celu uzyskania najnowszych sterowników oraz aby znaleźć najlepsze rozwiązanie problemu
lub pytania, wejdź bezpośrednio ze sterownika do Centrum Rozwiązań Brother - Brother
Solutions Center lub idź do http://solutions. com
Przechowuj ten “Podręcznik szybkiej konfiguracji. ” na dostarczonym CD-ROM w wygodnym
miejscu dla szybkiego i łatwego przeglądania w każdym czasie.

Krok 1

Konfiguracja urządzenia

Krok 2

Instalowanie sterownika i
oprogramowania

Instalacja jest zakończona!

Ins

talow

anie

s

ter

own

ik

a i

op

ro

gr

am

o

w

ania

K

onf

igu

rac

ja

ur

ządz

eni

a

W

indow

®

Ma

c

OS

X

O

S

9.

1

-

9.

2

M

F

C

-215C

Podręcznik szybk

iej

konfiguracji.

Standardowa metoda połączenia USB

Krok 1

1. Włóż płytę CD dostarczoną z drukarką i uruchom program instalacyjny.

Użytkownicy systemu Windows — jeśli płyta „Setup CD-ROM” nie zostanie uruchomiona automatycznie, włóż płytę CD-ROM do komputera jeszcze raz i kliknij pozycję [Mój komputer], wybierz napęd CD-ROM i kliknij dwukrotnie plik [MSETUP4. EXE].
Użytkownicy systemu Windows 8 — kliknij dwukrotnie ikonę [Canon_IJ]. Gdy otworzy się okno wyboru, kliknij dwukrotnie plik [MSETUP4.

Użytkownicy komputerów Mac — kliknij dwukrotnie ikonę [Canon_IJ] na pulpicie. Gdy otworzy się okno wyboru, kliknij pozycję [SETUP] (KONFIGURACJA), aby uruchomić łącze pobierania oprogramowania.

Jeśli nie masz instalacyjnej płyty CD dostarczonej z produktem, możesz pobrać podręczniki i oprogramowanie poprzez wybranie odpowiedniej karty powyżej.

2. Gdy pojawi się ekran początkowy, kliknij przycisk [Next/Dalej].


3. Wybierz opcję [Wireless Connection] (Połączenie bezprzewodowe) jako metodę połączenia. pl/media/image2_tcm125-1109457. png" data-aspect="0" width="100%"/>

4. Sprawdź, czy drukarka jest włączona, a następnie kliknij przycisk [Next] (Dalej). pl/media/image3_tcm125-1109464. jpeg" data-aspect="0" width="100%"/>

Krok 2

1. Kliknij pozycję [Connect to the network] (Podłącz do sieci). pl/media/image4_tcm125-1109461. jpeg" data-aspect="0" width="100%"/>

2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk [Maintenance] (Konserwacja) (A) na drukarce przez około 5 sekund. pl/media/image5_tcm125-1109476. png" data-aspect="0" width="100%"/>

Następnie kliknij przycisk [Next] (Dalej).

3. Sprawdź, czy kontrolka LED miga w sposób przedstawiony na poniższej ilustracji. pl/media/image6_tcm125-1109454. png" data-aspect="0" width="100%"/>

4. Gdy pojawi się poniższy ekran, kliknij pozycję [Wireless Setup Using the USB Cable] (Konfiguracja połączenia bezprzewodowego przy użyciu przewodu USB). pl/media/image7_tcm125-1109469. jpeg" data-aspect="0" width="100%"/>

5. Gdy pojawi się poniższy ekran, wybierz region, a następnie kliknij przycisk [Next/Dalej]. pl/media/image8_tcm125-1109466. jpeg" data-aspect="0" width="100%"/>

6. Gdy pojawi się poniższy ekran, wybierz język, a następnie kliknij przycisk [Next/Dalej]. pl/media/image9_tcm125-1109478. jpeg" data-aspect="0" width="100%"/>

7. Gdy pojawi się poniższy ekran, wybierz oprogramowanie, które chcesz zainstalować, a następnie kliknij przycisk [Next] (Dalej). Jeżeli nie masz pewności, które oprogramowanie chcesz zainstalować, nie szkodzi, ponieważ zawsze możesz je odinstalować później. pl/media/image10_tcm125-1109488. jpeg" data-aspect="0" width="100%"/>

8. Gdy pojawi się poniższy ekran, kliknij przycisk [Yes] (Tak), aby zaakceptować umowę licencyjną użytkownika końcowego. pl/media/image11_tcm125-1109474. jpeg" data-aspect="0" width="100%"/>

9. Gdy pojawi się poniższy ekran, kliknij przycisk [Next] (Dalej).

Użytkownicy systemu WindowsUżytkownicy systemu Mac


Krok 3

1. Gdy pojawi się poniższy ekran, podłącz drukarkę do komputera za pomocą dołączonego przewodu USB. Jest to kabel z symbolem  na złączu.

Windows

z systemem Mac

(Użytkownicy systemu Mac powinni kliknąć przycisk [Next] (Dalej)). Po wykryciu drukarki zostanie wyświetlony poniższy ekran. Zostanie wyświetlona nazwa punktu dostępu, z którym połączony jest komputer (zamiast „xxxxxxxxxxxxx”). Jeśli jest to sieć bezprzewodowa, z którą chcesz połączyć drukarkę, kliknij przycisk [Yes] (Tak). W przeciwnym razie kliknij przycisk [No] (Nie).

Windows

<Tylko użytkownicy komputerów Mac>

Gdy pojawi się poniższy ekran, kliknij przycisk [Allow] (Zezwalaj). pl/media/image19_tcm125-1109473. jpg" data-aspect="0" width="100%"/>

3. Gdy pojawi się poniższy ekran, odłącz drukarkę od komputera i kliknij przycisk [Next] (Dalej). pl/media/image21_tcm125-1109455. pl/media/image20_tcm125-1109453. Na poniższym ekranie widoczne są następujące pozycje: model i nazwa drukarki oraz nazwa (SSID) sieci bezprzewodowej.

Windows


Kliknij przycisk [Complete/Zakończ]. Kliknij przycisk [OK].

Na tym kończy się procedura konfiguracji w systemie Windows.

Gdy pojawi się poniższy ekran, kliknij przycisk [Add Printer/Dodaj drukarkę]. pl/media/image24_tcm125-1109471. jpeg" data-aspect="0" width="100%"/>

Na poniższym ekranie wybierz wersję sterownika [Canon IJ Network] i kliknij przycisk [Add] (Dodaj). pl/media/image25_tcm125-1109486. jpg" data-aspect="0" width="100%"/>

Na tym kończy się procedura konfiguracji w systemie Mac.

Jeśli mimo wykonania instrukcji podanych w tym dokumencie nie można skonfigurować sieci bezprzewodowej, należy skontaktować się z nami w celu uzyskania dodatkowej pomocy.

Podręcznik szybkiego podłączenia i konfiguracji Canon 1d Mk Iii

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik szybkiego podłączenia i konfiguracji Canon 1d Mk Iii

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik szybkiego podłączenia i konfiguracji Canon 1d Mk Iii