Podręcznik poleceń komunikacji szeregowej Ge Jbp76wi

Podręcznik poleceń komunikacji szeregowej Ge Jbp76wi to kompletny zestaw narzędzi i instrukcji, które ułatwiają programowanie komunikacji szeregowej w urządzeniach firmy GE. Podręcznik zawiera wszystkie niezbędne informacje dotyczące przygotowania i uruchomienia urządzeń, w tym protokoły komunikacyjne, konfiguracja połączenia, zarządzanie zasobami i wiele innych. Podręcznik poleceń umożliwia programistom tworzenie aplikacji, które są w stanie wykorzystać komunikację szeregową do wymiany danych między urządzeniami w celu wykonania określonego zadania. Dzięki temu użytkownicy są w stanie w pełni wykorzystać możliwości sprzętu firmy GE.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik poleceń komunikacji szeregowej Ge Jbp76wi

Jak się porozumieć?

Znany XX‑wieczny rosyjski językoznawca Roman Jakobson stworzył schemat komunikacji językowej uwzględniający sześć elementów niezbędnych do jej zaistnienia.

Polecenie 1

Zapoznaj się ze schematem Romana Jakobsona i spróbuj odnieść jego elementy do sytuacji w wierszu Wisławy Szymborskiej „Wieża Babel”.

RzegMaiNCqa5k1
Ilustracja interaktywna przedstawia schemat komunikacji. Schemat składa się z sześciu elementów: nadawca, odbiorca, komunikat, kontekst, kontakt, kod. Z lewej strony znajduje się element podpisany jako "nadawca". Przypisana jest mu funkcja emotywna zwana także ekspresywną. Skupia się na nadawcy komunikatu. Służy wyrażaniu, uczuć, emocji, stanów psychicznych, opinii lub poglądów. Od tej funkcji odchodzi strzałka w prawą stronę i wskazuje na element podpisany jako "komunikat". Przypisana jest mu funkcja konatywna zwana także perswazyjną lub impresywną. Skupia się na odbiorcy komunikatu. Służy wpływaniu na uczucia, emocje lub decyzje odbiorcy. Najczęściej spotykana w reklamie, tekstach perswazyjnych oraz codziennych komunikatach mających nakłonić kogoś do czegoś. Powyżej tego elementu jest kolejny, który określono jako "kontekst". Przypisano mu funkcję poznawczą zwaną także kognitywną, referencyjną lub przedstawieniową. Skupia się na kontekście komunikatu. Odsyła ona do elementów świata mających wpływ na zrozumienie i właściwą interpretację komunikatu, np. miejsca, czasu, celu sytuacji komunikacyjnej. Poniżej komunikatu jest element podpisany jako "kontakt". Przypisana jest mu funkcja poetycka zwana też autoteliczną. Skupia się na samym komunikacie, na jego wartości estetycznej. Spełniają ją środki stylistyczne, których używamy w celu wzmocnienia efektu artystycznego komunikatu. Poniżej kontaktu jest "kod". Przypisana jest mu funkcja fatyczna. Skupia się na kontakcie między nadawcą a odbiorcą komunikatu. Służy głównie podtrzymaniu kontaktu lub upewnieniu się, czy odbiorca nadal nas słyszy. Od komunikatu odchodzi kolejna strzałka w prawo. Prowadzi do "odbiorcy". Przypisana jest mu funkcja metajęzykowa zwana także metalingwistyczną. Skupia się na kodzie czyli języku komunikatu.

Zgodnie z powyższym schematem akt komunikacji wymaga nadawcy i odbiorcy, którzy posiadają wspólny język (kod) służący do tworzenia komunikatu, mają ze sobą kontakt (niekoniecznie bezpośredni, twarzą w twarz – może to być również kontakt przez telefon czy internet) i działają we wspólnym kontekście, tj. mają zbliżoną wiedzę na temat wycinka rzeczywistości, którego dotyczy komunikat. Badacze komunikacji zwracali uwagę, że schemat Jakobsona nie jest wystarczający, ponieważ nie uwzględnia m. in. emocji rozmówców i ich chęci lub niechęci porozumienia. Brytyjski filozof języka Paul Grice w odpowiedzi na ten problem sformułował cztery reguły konwersacyjne, których spełnienie ma gwarantować osiągnięcie porozumienia. Są to:

  1. Reguła ilości nakazująca przedstawianie tylu informacji, ile potrzeba dla osiągnięcia celu (nie mniej i nie więcej).

  2. Reguła jakości nakazująca mówienie prawdy.

  3. Reguła odniesienia nakazująca mówienie na temat.

  4. Reguła sposobu nakazująca mówienie jasno i zrozumiale.

1

Polecenie 2

Przeanalizuj powyższy schemat i do każdej z jego części stwórz opis sytuacji lub własny przykład wypowiedzi ją ilustrującej.

RVgG6yTAwfWHM
Funkcja poznawcza (Uzupełnij)Funkcja emotywna (Uzupełnij)Funkcja poetycka (Uzupełnij)Funkcja konatywna (Uzupełnij)Funkcja fatyczna (Uzupełnij)Funkcja metajęzykowa (Uzupełnij).

Aplikacje dostępne w

Ważnykomunikat Wydawnictwa Szkolnego PWN

W nawiązaniu do przesłanej Państwu informacji związanej z wygaszaniem linii produktowej Wychowanie Przedszkolnez oferty Wydawnictwa Szkolnego PWN, z przyjemnością informujemy...

XII edycja konkursuDaF-KennerJuż po raz jedenasty Wydawnictwo Szkolne PWN wraz z Goethe Institut organizuje konkurs DaF-Kenner! Tegorocznaedycja nosi nazwę "DaF-Kenner drehen einen Clip". Zapraszamy do udziału w konkursie!

EduProgramPWN to Program Wyjątkowych Nauczycieli! Dołącz do EduProgramu PWN, którego misją jest wsparcie codziennej pracy nauczyciela. Odkrywaj wszystkie tematyprogramu opartego o obszary rozwoju dziecka z podstawy programowej wychowania przedszkolnego

Jakzamówić podręczniki PWN do języków obcychOferta podręczników do języków obcych PWN została zmodyfikowana zgodnie ze zmienioną ustawą o systemie oświaty.Dowiedz się, w jaki sposób zamówić podręczniki i materiały ćwiczeniowe w ramach dotacji celowej.

Treści zamieszczone w serwisie udostępniamy bezpłatnie. Korzystanie z treści opublikowanych w serwisie podatki. pl, niezależnie od celu i sposobu korzystania, nie wymaga zgody Ministerstwa Finansów. Treści znaczone w serwisie jako treści będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej, są udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3. 0 Polska.

Podręcznik poleceń komunikacji szeregowej Ge Jbp76wi

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik poleceń komunikacji szeregowej Ge Jbp76wi

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik poleceń komunikacji szeregowej Ge Jbp76wi