Podręcznik konserwacji i rozwiązywania problemów Asus Vh208d

Podręcznik konserwacji i rozwiązywania problemów Asus Vh208d jest przydatnym narzędziem dla użytkowników monitorów Asus Vh208d. Zawiera wyczerpujące informacje na temat konfiguracji, konserwacji, napraw i poprawek, które można wykonać, aby zapewnić długotrwałe i stabilne działanie monitora. Podręcznik zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące instalacji monitora, kalibracji i aktualizacji oprogramowania, a także szczegółowych instrukcji rozwiązywania problemów technicznych. Może również pomóc w rozwiązaniu problemów związanych z obrazem, dźwiękiem i wyświetlaniem, a także w naprawianiu ustawień. Pozwala również na śledzenie i zarządzanie ustawieniami monitora, aby móc wygodnie zarządzać monitorowanymi ustawieniami i sprawdzać, czy monitor działa poprawnie.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik konserwacji i rozwiązywania problemów Asus Vh208d

FAQ

Jeśli podczas instalacji systemu Windows 11/10 system Windows nie może znaleźć dysków, spróbuj załadować odpowiednie sterowniki podczas procesu instalacji systemu Windows.

W przypadku platformy z procesorem Intel należy ręcznie zainstalować sterownik Intel Rapid Storage Technology (IRST) podczas procesu instalacji systemu Windows.  Możesz także odnieść się do dokumentacji Intel poświęconej sposobowi konfiguracji RAID lub pamięci Intel Optane z Intel RST na platformie obsługującej Intel VMD.

Uwaga: Poniższe ilustracje mają charakter poglądowy i mogą różnić się w zależności od wersji.

Ręczne instalowanie sterownika Intel Rapid Storage Technology (IRST)

Pobierz sterownik Intel Rapid Storage Technology (IRST)

 1. Pobierz sterownik Intel Rapid Storage Technology (IRST); odnośnik do pobierania.
 2. Po pobraniu sterownika kliknij prawym przyciskiem myszy plik skompresowany [RST_V19. 1001_PV]  i wybierz [Extract All] (Wyodrębnij wszystko) .
  Uwaga: Numer wersji i poniższy obrazek mają charakter poglądowy. Po kliknięciu powyższego łącza do pobierania urządzenie wykryje i automatycznie pobierze najnowszą wersję.
 3. Wybierz miejsce zapisu  i kliknij [Extract] (wyodrębnij) .
 4. Po zakończeniu wyodrębniania skopiuj cały folder (RST_V19. 1001_PV) na urządzenie pamięci masowej USB.
  Jeśli do utworzenia nośnika instalacyjnego systemu Windows 11/10 użyto także urządzenia pamięci masowej USB, cały folder musi zostać skopiowany na to samo urządzenie pamięci masowej USB, na którym został utworzony nośnik instalacyjny systemu Windows 11/10.

Zainstaluj sterownik Intel Rapid Storage Technology (IRST)

 • Podłącz do komputera docelowego urządzenie pamięci masowej USB, na którym znajduje się nośnik instalacyjny systemu Windows 11/10 i sterownik Intel Rapid Storage Technology (IRST) (folder RST_V19. 1001_PV). (Jeśli do instalacji systemu Windows 11/10 użyta została płyta DVD, do napędu optycznego komputera docelowego włóż płytę DVD oraz podłącz urządzenie pamięci masowej USB, na którym zapisane są powyższe pliki).
  Uwaga: Numer wersji i poniższy obrazek mają charakter poglądowy.
 • Uruchom ponownie proces instalacji systemu Windows 11/10; zob. tutaj, aby uzyskać więcej informacji o sposobie używania nośnika instalacyjnego do instalacji systemu Windows 11/10.
 • Jeżeli system Windows nie może odnaleźć dysków, na ekranie Where do you want to install Windows (miejsce docelowe instalacji systemu Windows) wybierz [Load driver] (załaduj sterownik) . com/images/2020/10/16/000e8e64-f6d4-4aca-afe8-22e4fb54d8d5. png"/>
 • Wybierz [OK] . com/images/2020/10/16/6237ff97-c3b3-46f3-a701-41c5e489a981. png"/>
 • Kliknij [OK] . com/images/2020/10/16/4f223614-1000-417b-bcaa-b84c856f45ab. png"/>
 • Wybierz [Browse] (przeglądaj) , a następnie odnajdź folder [RST_V19. 1001_PV]  i wybierz [OK] . com/images/2022/05/26/2d748282-0f26-4639-9631-621a8a435f3f. png"/>
 • Wybierz [Intel RST VMD Controller 9A08 (TGL)] , a następnie [Next] (dalej) , aby zainstalować sterownik
 • Po zakończeniu instalacji sterownika, napędy będą wyświetlane normalnie. com/images/2020/10/16/6ab3ca37-94c4-4ff3-811e-1a4b7bcb0e2c. png"/>
 • Jeśli powyższa metoda nie rozwiąże problemu, możesz skorzystać z Wyłącz technologię Intel Volume Management Device (VMD), aby zakończyć proces instalacji systemu Windows.

  Wyłączanie technologii Volume Management Device (VMD) firmy Intel

 • Po pierwsze, komputer musi przejść w konfigurację oprogramowania BIOS. Gdy komputer nie jest jeszcze włączony, wciśnij i przytrzymaj klawisz F2  na klawiaturze, a następnie naciśnij przycisk zasilania  aby wejść do konfiguracji oprogramowania BIOS. Tutaj zamieszczonych jest więcej informacji: Jak uzyskać dostęp do konfiguracji BIOS? .
 • Po przejściu do konfiguracji oprogramowania BIOS naciśnij klawisz funkcyjny [F7] lub użyj kursora, aby kliknąć [Advanced Menu] (menu zaawansowane) , które zostanie wyświetlone na ekranie. com/images/2021/07/01/dfcafbaf-e319-4097-a49f-fbdebd2275fe. png"/>
 • Przejdź do ekranu [Advanced] (zaawansowane) ②, a następnie wybierz [VMD setup menu] (menu konfiguracji VMD) . com/images/2021/07/01/3f5acf27-c155-4f2a-8b13-e6424da2f808. png"/>
 • Wybierz [Enable VMD controller] (włącz kontroler VMD) , a następnie wybierz [Disabled] (wyłączone) . com/images/2021/07/01/2f789027-bb1b-41e9-8cef-9fa78e3b1bb0. png"/>
 • Kliknij [OK] , aby wyłączyć technologię Volume Management Device (VMD) firmy Intel. com/images/2021/07/01/594b8d93-7598-4c32-9d76-46f66b47f1e3. png"/>
 • Zapisz i opuść konfigurację. Naciśnij klawisz funkcyjny [F10] i wybierz [OK] — komputer uruchomi się ponownie. Po tych działaniach będziesz w stanie odnaleźć napędy na komputerze podczas instalacji Windows 11/10. Zob. tutaj, aby uzyskać więcej informacji o
 • Jeśli powyższe rozwiązania i informacje nie rozwiązały problemu, skontaktuj się z centrum obsługi klienta firmy ASUS, aby uzyskać dalsze informacje.

  • KategoriaDysk HDD/ SDD/ Magazyn danych, Ustawienie/ Użytkowanie Windows
  • TypProduct Knowledge

  Czy informacja okazała się przydatna?

  YesNo

  • Above information might be partly or entirely quoted from exterior websites or sources. please refer to the information based on the source that we noted. Please directly contact or inquire the sources if there is any further question and note that ASUS is neither relevant nor responsible for its content/service
  • This information may not suitable for all the products from the same category/series. Some of the screen shots and operations could be different from the software versions.
  • ASUS provides the above information for reference only. If you have any questions about the content, please contact the above product vendor directly. Please note that ASUS is not responsible for the content or service provided by the above product vendor.

  FAQ

  Ustawienia własne w MyASUS pozwalają na dostęp do czterech trybów, w których użytkownik może dostosować Splendid. W tym temacie opisane zostało wprowadzenie do tej funkcji i sposób rozwiązywania problemów.

  • Wprowadzenie
  • Rozwiązywanie problemów 1 — Funkcja Splendid / Tru2Life nie działa po odzyskaniu systemu
  • Rozwiązywanie problemów 2 — Komputer z procesorem Intel i systemem operacyjnym Windows 10 w trybie S: funkcja Splendid / Tru2Life nie działa po odzyskaniu systemu

  Wprowadzenie

  Panel Splendid

  Zoptymalizuj kolor swojego ekranu za pomocą funkcji gamma i precyzyjnego dostrajania temperatury koloru. Domyślnie panele ASUS Splendid są ustawione tak, aby wyświetlać jak najdokładniejsze kolory, co zapewnia najlepsze wrażenia podczas oglądania. Jednak czasami użytkownicy mogą chcieć dokonać korekty koloru. Z tego powodu wprowadziliśmy trzy dodatkowe tryby poza trybem normalnym: Tryb Vivid (żywe kolor), tryb Eye Care (ochrona oczu) i tryb Manual (ręczny).

  *Jeśli urządzenie jest podłączone do zewnętrznego wyświetlacza i ustawiona jest dla niego opcja „Show desktop only on 2” (pokaż pulpit tylko na 2) lub „Clone mode” (tryb klonowania), funkcja ASUS Splendid jest automatycznie wyłączana, aby uniknąć problemów lub konfliktów.

  Opcje panelu Splendid

  Normal (normalny): Dzięki korekcji gamma i temperatury kolorów obraz wyjściowy z panelu jest jak najbardziej zbliżony do tego, co naturalnie odbiera ludzkie oko.

  Vivid (żywe kolory): Reguluje nasycenie obrazu, dzięki czemu staje się on bardziej żywy i wyrazisty.

  Manual (ręczny): Wartość temperatury kolorów można łatwo dostosować do własnych potrzeb, w zakresie od -50 do +50.

  Eye Care (ochrona oczu): Tryb ochrony oczu redukuje emisję niebieskiego światła nawet o 30%, pomagając chronić oczy. (Redukcja niebieskiego światła zależy od używanego panelu LCD).

  Color Gamut (paleta barw) *Obsługiwane funkcje różnią się w zależności od modelu.

  Paleta barw wyświetlacza może być szybko i łatwo przełączana dla różnych zadań lub preferencji. Oprócz ultra żywych kolorów natywnych, możesz wybrać sRGB do tworzenia treści internetowych lub przeglądania stron, DCI-P3 do treści kinowych bądź

  Display P3 dla kolorów klasy filmowej, dostosowanych do codziennego oglądania w świecie rzeczywistym.

  Jeśli na laptopie zainstalowane są ScreenPad lub ScreenPad Plus, opcja Splendid jest pokazana poniżej. com/images/2022/10/21/92a14408-e8f8-475d-8012-faa8d83c958e. png"/>

  Rozwiązywanie problemów 1 — Funkcja Splendid / Tru2Life nie działa po odzyskaniu systemu

  Proces odzyskiwania systemu może spowodować utratę niezbędnych plików (*. icm), co może spowodować, że funkcja Splendid / Tru2Life nie będzie działać poprawnie. Zaleca się, aby po zresetowaniu komputera uruchomić usługę Windows Update i upewnić się, że pliki zostały zainstalowane na komputerze.

  *Adnotacja: Uruchomienie usługi Windows Update może spowodować uruchomienie odzyskiwania BitLocker. BitLocker jest wykorzystującym szyfrowanie produktem bezpieczeństwa firmy Microsoft; Asus nie przechowuje ani nie ma możliwości dostarczenia klucza odzyskiwania. Asus nie dysponuje możliwościami obejścia procesu klucza odzyskiwania Microsoft BitLocker. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z tematem Jak rozwiązać problem z wyświetlaniem ekranu odzyskiwania BitLocker po włączeniu zasilania? .

  Niektóre intranety mogą blokować proces aktualizacji systemu Windows. Możesz pobrać potrzebne pliki (*. icm) z witryny internetowej ASUS. Kroki są następujące:

  1. Znajdź swoje urządzenie w Centrum Pobierania ASUS.
  2. Kliknij [Driver & Tools] (sterowniki i oprogramowanie) .
  3. Wybierz wersję systemu operacyjnego . com/images/2022/10/21/f074f772-6116-45e7-bfdb-c5b939aea21d. png"/>
  4. Odnajdź „MyASUS Splendid” w sekcji „Utilities” (oprogramowanie) i pobierz go . com/images/2022/10/21/ff10d13c-4743-48ee-9bca-fa9ffa26eb4a. png"/>
  5. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zakończyć proces instalacji. com/images/2022/10/21/bf7ba49c-8a2e-478e-998a-6df9eafd2c00. png"/>
  6. Uruchom ponownie urządzenie i sprawdź, czy możesz używać Splendid / True2life w MyASUS.
  7. Jeśli powyższe rozwiązania i informacje nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, skontaktuj się z autoryzowanym centrum napraw ASUS w celu przeprowadzenia dalszej analizy.

  Rozwiązywanie problemów 2 — Komputer z procesorem Intel i systemem operacyjnym Windows 10 w trybie S: funkcja Splendid / Tru2Life nie działa po odzyskaniu systemu

  Jeśli Twój komputer jest wyposażony w procesor Intel i system operacyjny Windows 10 tryb S, a funkcja Splendid lub Tru2Life nie działa / zniknęła po wykonaniu przywracania systemu, zapoznaj się z poniższymi krokami rozwiązywania problemów. com/images/2021/04/12/c883b417-b818-4f3c-8e78-00d705bc0e94. png"/>

 • Wpisz i wyszukaj [Device Manager] (menedżer urządzeń) na pasku wyszukiwania systemu Windows , a następnie kliknij [Open] (otwórz) . com/images/2021/04/12/01ec34e6-937e-4d54-aebf-d801b4003fa6. png"/>
 • Odinstaluj sterownik grafiki Intel. Zaznacz strzałkę obok [Display adapters] (karty graficzne) , następnie kliknij prawym przyciskiem myszy [Intel(R) Iris(R) Xe Graphics] (grafika Intel) i wybierz [Uninstall device] (odinstaluj urządzenie) .
  Adnotacja: Nazwa urządzenia może się różnić w zależności od modelu. Jeśli komputer jest wyposażony w dwa urządzenia graficzne, odinstaluj tylko sterownik grafiki firmy Intel. com/images/2021/04/12/3094026b-e95d-4f3e-8726-c4fc156e404e. png"/>
 • Zaznacz pole wyboru [Delete the driver software for this device] (usuń oprogramowanie sterownika dla tego urządzenia) , a następnie wybierz [Uninstall] (odinstaluj) , a sterownik grafiki firmy Intel zostanie usunięty. com/images/2021/04/12/4774dde0-edea-45e7-84ff-e998edf6eb88. png"/>
 • Po zakończeniu dezinstalacji należy ponownie uruchomić komputer.
 • Zainstaluj ponownie sterownik grafiki Intel. Sterownik grafiki Intel można pobrać z witryny Live Update w MyASUS lub z witryny pomocy technicznej ASUS. Tutaj zamieszczonych jest więcej informacji: Jak wyszukiwać i pobierać sterowniki? .
  Adnotacja: Nazwa sterownika grafiki może się różnić w zależności od modelu komputera, dlatego należy pobrać najnowszą wersję sterownika grafiki firmy Intel w zależności od modelu komputera. com/images/2021/04/12/4704c2f2-cbb4-4e99-95b7-d7c4daa3920a. png"/>
 • Po pobraniu zainstaluj ponownie sterownik grafiki Intel, aby rozwiązać problem z niedziałającą/brakującą funkcją Splendid lub Tru2Life. com/pl/support/FAQ/1045127/">Jak instalować sterowniki? .
 • Jeśli problem nie zostanie wyeliminowany z wykorzystaniem powyższego rozwiązania i zamieszczonych tu informacji, skontaktuj się z autoryzowanym centrum napraw ASUS, aby skontrolować urządzenie.
 • KategoriaAplikacja/ Oprogramowanie/Narzędzie
 • TypProduct Knowledge

  Czy informacja okazała się przydatna?

  YesNo

  • Above information might be partly or entirely quoted from exterior websites or sources. please refer to the information based on the source that we noted. Please directly contact or inquire the sources if there is any further question and note that ASUS is neither relevant nor responsible for its content/service
  • This information may not suitable for all the products from the same category/series. Some of the screen shots and operations could be different from the software versions.
  • ASUS provides the above information for reference only. If you have any questions about the content, please contact the above product vendor directly. Please note that ASUS is not responsible for the content or service provided by the above product vendor.
  • Samochody (historia)
  • Samochody (naprawa)
  • 4x4 i pick-upy
  • Samochody dostawcze
  • Technika motoryzacyjna
  • Motocykle (historia)
  • Motocykle (naprawa)
  • Skutery
  • Quady
  • Cięzarówki i autobusy
  • Ciągniki rolnicze
  • Pojazdy wojskowe
  • Koleje
  • Lotnictwo
  • Lot kosmiczny
  • Statki handlowe
  • Okręty wojenne
  • Żeglarstwo
  • Silniki morskie

  <Przegląd>

  Instrukcja napraw dla Claas Arion? Odkryj tutaj podręczniki warsztatowe i instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy ciagników rolniczych Claas.Te poradniki zawierają szczegółowe instrukcje dotyczące rozwiązywania problemów i wymiany części. Wyczerpujące informacje techniczne dla profesjonalistów i kompetentnych amatorów.


  Obecnie nie ma (jeszcze) dostępnych książek na ten temat.

  Szczyt

  Księgarnia TMB oferuje nie tylko książki techniczne na temat Claas (jak podręczniki konserwacji i napraw, podręczniki warsztatowe, podręczniki restauracji, podręczniki kierowcy, katalogi części itp. ).
  Kliknij tutaj, aby odkryć wszystkie książki na temat Claas (w tym tworzenie historii, przeglądy typów, książki o niektórych modelach, kolekcje testów drogowych itp.


  Wiedza i doświadczenie

  Od 2000 roku księgarnia TMB importuje książki techniczne z Haynes, ETAI, Chilton, Clymer, Brooklands, Bucheli, Motorbuch Verlag i innych renomowanych wydawców.

 • Duży wybór ponad 12. 000 tytułów
 • Szybka dostawa
 • Mocne opakowanie
 • Zamawianie jest proste! Nie musisz zakładać konta!
 • Bezpieczna płatność przelewem bankowym za pośrednictwem własnego banku. Aby zamówić, nie potrzebujesz karty kredytowej!
 • W dniu wysyłki wyślemy Ci kolejny e-mail z numerem przesyłki, abyś mógł śledzić swoje zamówienie w Internecie.
 • Szanujemy prywatność.
 • Nasi partnerzy logistyczni:
 • Powered by NOP Design, indexed by FreeFind

  Najnowsza aktualizacja:07-02-2023

  Podręcznik konserwacji i rozwiązywania problemów Asus Vh208d

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik konserwacji i rozwiązywania problemów Asus Vh208d

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik konserwacji i rozwiązywania problemów Asus Vh208d