Podręcznik do profesjonalnych wyników Epson Ef11

Podręcznik do profesjonalnych wyników Epson EF11 to zaawansowany program do drukowania, skanowania i kopiowania, który zapewnia profesjonalne wyniki. Zawiera wiele funkcji, w tym łatwe przeglądanie urządzeń i funkcje wydruku wielostronicowego, a także wbudowane narzędzia do edycji i tworzenia dokumentów. Program obsługuje różne typy nośników, w tym papier, folie, karty pamięci i dyski zewnętrzne, a także formaty plików, w tym PDF, JPG, TIFF i wiele innych. Program oferuje wygodny interfejs użytkownika, który jest łatwy w użyciu i pozwala łatwo wykonywać zaawansowane zadania, takie jak skanowanie i konwersja dokumentów do formatów cyfrowych.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik do profesjonalnych wyników Epson Ef11

E-rozwiązania | NOWA ERA

 • E-rozwiązania

Świat wokół nas podlega nieuchronnej cyfryzacji.

Cyfrowe wsparcie dla nauczycieli

Dla nauczyciela

edukacja przedszkolna i szkolna

Materiały dydaktyczne i pomoce edukacyjne, podzielone na kategorie: dokumentacja nauczyciela, prowadzenie lekcji, sprawdzanie wiedzy, materiały prezentacyjne i rozwojowe.

Czytaj więcej

Generator testów

szkoła podstawowa i ponadpodstawowa

Baza zadań i testów do 11 przedmiotów stanowiąca niezbędne narzędzie w pracy nauczyciela. Ułatwia systematyczną kontrolę postępów uczniów. Pozwala skrócić czas potrzebny do przygotowania materiałów sprawdzających wiedzę.

Czytaj więcej

Multibooki i multiteki

szkoła podstawowa

Elektroniczne wersje podręczników i biblioteki zasobów multimedialnych pomocne w organizacji urozmaiconych i efektywnych dydaktycznie zajęć w ośmioletniej szkole podstawowej. Ułatwiają wizualizowanie ważnych zagadnień i sprzyjają zainteresowaniu uczniów tematem.

Czytaj więcej

ONEbook

Innowacyjne oprogramowanie do tablic interaktywnych wspierające pracę nauczyciela języka angielskiego i niemieckiego.

Czytaj więcej

Multiteki

szkoła ponadpodstawowa

Biblioteki zasobów multimedialnych pomocne w organizacji urozmaiconych i efektywnych dydaktycznie zajęć w szkołach ponadpodstawowych. pl/oferta-edukacyjna/reforma/szkola-ponadpodstawowa/multiteka">Czytaj więcej

Wirtualne Laboratorium

Dobrze wyposażona pracownia chemiczna to ważny element w nauczaniu chemii. Często słabe zaplecze laboratoryjne jest przeszkodą do samodzielnego wykonywania doświadczeń przez uczniów. Rozwiązaniem jest Wirtualne Laboratorium Empiriusz. pl/wirtualne-laboratorium">Czytaj więcej

Specjalne potrzeby

Programy multimedialne wydawane pod marką eduSensus to nowoczesne narzędzia dla nauczycieli w edukacji przedszkolnej i szkolnej, a także pedagogów specjalnych, terapeutów i logopedów, poświęcone specjalnym potrzebom edukacyjnym. pl/terapiairozwoj/">Czytaj więcej

Teraz matura

szkoły ponadgimnazjalne

Portal wspierający przygotowanie do matury. Zawiera kalendarium przygotowań, artykuły oraz treści dostępne po wpisaniu kodu z publikacji maturalnych. pl/">Czytaj więcej

Diagnoza Nowej Ery

edukacja szkolna

Zestaw narzędzi diagnostycznych do cyklicznych i miarodajnych badań postępów oraz do oceny poziomu przygotowania uczniów do egzaminu zewnętrznego.

Czytaj więcej

Tyci Tukan i przedszkolaki

wychowanie przedszkolne

„Tyci Tukan i przedszkolaki” to zestaw materiałów edukacyjnych uzupełniony interaktywnymi ćwiczeniami, filmami i piosenkami stworzony dla dzieci w wieku przedszkolnym, podzielony na trzy poziomy: I, II, III, uzupełniony zajęciami na temat emocji.

Czytaj więcej

Balon Blum

Bezpieczne gry dla dzieci 3-4-letnich oraz 5-6-letnich. Interaktywni bohaterowie – Baj i Bajeczka wędrują wraz z dziećmi przez kolorowe krainy, pomagają potrzebującym, a przy okazji rozwijają kompetencje językowe, matematyczne, komunikacyjne, technologiczne.

Czytaj więcej

Mobi Blum

Siedem gier edukacyjnych dla przedszkolaków, stworzonych przez ekspertów wychowania przedszkolnego. Idealnie dopasowane do potrzeb i możliwości dzieci.

Czytaj więcej

E-booki

Cyfrowe podręczniki przygotowane dla uczniów szkoły podstawowej (klasy 1-8). Z e-booków można korzystać na komputerze i tablecie, w domu i klasie – są dostępne wszędzie tam, gdzie jest internet. pl/ebooki">Czytaj więcej

Dla Ucznia

Baza niezbędnej wiedzy dla każdego ucznia klasy I szkoły ponadpodstawowej. Tematy przedstawione w czytelnej, skróconej formie, filmy, infografiki i możliwość sprawdzenia wiedzy dzięki fiszkom i quizom. pl/dla-rodzica/dla-ucznia">Czytaj więcej

Do ćwiczenia

Baza filmów, animacji, dodatkowych treści i zadań. Treści dostępne są po wpisaniu kodów z publikacji Nowej Ery.

Czytaj więcej

Cyfrowe wsparcie dla szkół

Diagnoza przedmiotowaDiagnoza PRZED...

Zestaw narzędzi diagnostycznych dla nauczycieli i dyrektorów, służący do przeprowadzania próbnych testów i egzaminów.

Lista podręczników zalecanych dla osób przygotowujących się doLekarskiego Egzaminu Końcowego

Poniższa lista zawiera pozycje zalecane przez konsultantów krajowych.

 Bioetyka:

 • Paweł Łuków, Tomasz Pasierski, Etyka medyczna z elementami filozofii, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014, Część 2, Etyka medyczna: rozdz. 9, Świadoma zgoda pacjenta, s. 143-160; rozdz. 10, Informowanie pacjenta i paternalizm w medycynie, s. 161-168; rozdz. 11, Poszanowanie prywatności i poufności, s. 169-177; rozdz. 17, Etyka badań biomedycznych s. 221-230.
 • Bioetyka (red. Joanna Różyńska, Weronika Chańska), wydawnictwo LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013: Weronika Chańska, Pacjenci niezdolni do wrażenia zgody, s. 96-107; Kazimierz Szewczyk, Prawdomówność w medycynie, s. 108-120; Weronika Chańska, Zbigniew Żylicz, Etyczne aspekty opieki paliatywnej, s. 266-281; Alicja Przyłuska-Fiszer, Etyka i przerywanie ciąży, s. 311-326.
 • Dokumenty:1. Kodeks Etyki Lekarskiej2. Konwencja o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej wobec zastosowań biologii i medycyny: Konwencja o prawach człowieka i biomedycynie (Oviedo, 1996) wraz z czterema protokołami dodatkowymi
 • Ustawa z dn. 05 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty,ustawa z dn. 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw PacjentaObwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie sposobu i kryteriów stwierdzenia trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózgu;Ustawa z dn. 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;Ustawa z dn. 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów,Ustawa z dn. 25. 06. 2015 r. o leczeniu niepłodności
 • Deklaracja Helsińska Światowego Stowarzyszenia Lekarzy (World Medical Association Declaration of Helsinki Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects, tekst z 2013); Deklaracja Tokijska Światowego Stowarzyszenia Lekarzy (Wytyczne dla lekarzy dotyczące tortur i innego okrutnego i nieludzkiego i poniżającego traktowania oraz karania w związku z zatrzymaniem i uwięzieniem, Zmieniona przez 67. Zgromadzenie Ogólne WMA, Tajpej, Tajwan, październik 2016 r. ); Deklaracja Madrycka WPA (Madrid Declaration on Ethical Standards for Psychiatric Practice, 25. 08. 1996, ostatni tekst z 2011);

 Bioetyka i prawo medyczne:

 • Mirosław Nesterowicz: Prawo medyczne, wyd. 10, Toruń, 2013, rozdziały I-III i VI i VIIRafał Kubiak: Prawo medyczne, wyd. 4, Warszawa 2021, rozdziały III-XIIILeszek Bosek (red. ), Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Warszawa 2020, rozdziały I-XIEleonora Zielińska (red. ). Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz, Warszawa 2022, rozdziały 2, 4 i 5.Justyna Zajdel-Całkowska, Prawo medyczne, Warszawa 2019, rozdziały II-VI.Medycyna sądowa (red. G. Teresiński) tom I-III, PZWL 2019, 2020, 2021 (rozdziały 14-17, 45-48, 58-59, 65-69, 248-250, 258-260, 266-270, 274-276, 312, 370-371, 375-383, 388-394, 397-399, 404, 408-409, 411, 418-421, 423-425, 431-434, 446, 451-459, 462, 468, 474, 487, 498, 490, 500).
 • aktualne akty prawne
 •  Choroby wewnętrzne:

 • Interna Szczeklika 2020, Piotr Gajewski, Andrzej Szczeklik, Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, Kraków 2020.
 • Macleod. Badanie kliniczne. Douglas, C. Robertson. Wydawnictwo Edra Urban & Partner, Wrocław 2017
 • Davidson Choroby Wewnętrzne. S. H. Ralston, M. W. J. Strachan, i. D. Penman, R. P. Hobson. Wydawnictwo Edra Urban & Partner, Wrocław 2020

   Chirurgia ogólna:

 • W. Noszczyk (red. ): Chirurgia. Repetytorium, Warszawa 2009, Wydawnictwo Lekarskie PZWL
 • O. James Garden, Andrew W. Bradbury, John L. R. Forsythe, Rowan W. Parks (red. Podręcznik dla studentów, wydanie II polskie, Wrocław 2015, Wydawnictwo Edra Urban & Partner
 • J. Kulig i W. Nowak (red. ): Ostry brzuch, Warszawa 2007, Wydawnictwo Lekarskie PZWL
 • Andrzej Żyluk (red). Zarys chirurgii. Podręcznik dla studentów i lekarzy w trakcie specjalizacji. Medipage. Warszawa, 2016
 • Andrzej Żyluk (red). Repetytorium z chirurgii. Warszawa, 2016
 •  Pediatria:

 • Podręczniki obowiązkowe:
 • Pediatria w praktyce lekarza POZ pod redakcją Anna Dobrzańska, Łukasz Obrycki, Piotr Socha. Wydawnictwo: Media-Press Sp. z o. o., Wydanie I, Warszawa 2022.
 • Pediatria – poradnik kliniczny pod redakcją Piotra Albrechta, wydanie II polskie, Elsevier, 2021.
 • Pediatria - Tom Lissauer, Will Carroll; wydanie 5, tytuł oryginalny,, Illustrated Textbook of Paediatrics’’, redakcja wydania polskiego: prof. dr hab. n. med. Andrzej Milanowski, Wydawnictwo Edra Urban & Partner Wrocław 2019.

 • Materiały dydaktyczne obowiązkowe - dostępne on-line:
 • Rekomendacje postępowania w zakażeniach bakteryjnych ośrodkowego układu nerwowego. Rekomendacje diagnostyczno – terapeutyczno – profilaktyczne, 2011. http://koroun. pdf
 • Rekomendacje postępowania w pozaszpitalnych zakażeniach układu oddechowego, 2016. pl/wp-content/uploads/2017/10/RekomendacjeA42009. pdf
 • Program Szczepień Ochronnych na dany (egzamin w sesji jesiennej) lub poprzedni (egzamin w sesji wiosennej) rok kalendarzowy.
 • Zalecenia Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej (PTNFD) dotyczące postępowania z dzieckiem z zakażeniem układu moczowego, 2021https://ptnfd. pdf
 • Podręczniki zalecane, uzupełniające:
 • Poradnik Dyżuranta pod redakcją Piotr Buda, Ryszard Grenda. o., Wydanie II, Warszawa 2021
 • ABC bilansów zdrowia dziecka. Anna Oblacińska, Maria Jadkowska, Piotr Sawie, Kraków, Medycyna Praktyczna, 2017
 • Żywienie i leczenie żywieniowe dzieci i młodzieży. Hanna Szajewska, Kraków, Medycyna Praktyczna, 2017
 •  Położnictwo i ginekologia:

 • Grzegorz H. Bręborowicz (red. ): Położnictwo i ginekologia, tom 1-2, Warszawa 2020, Wydawnictwo Lekarskie PZWLT. Fehm, W. Janni, E. Stickeler, C. B. Templer (red. ): Ginekologia. Diagnostyka różnicowa i terapia, Wrocław 2021, Edra Urban&PartnerMichał Troszyński: "Położnictwo ćwiczenia" Podręcznik dla studentów medycyny, PZWL, Warszawa 2016.
 •  Psychiatria:

  Gałecki P., Szulc A. Psychiatria. Edra Urban&Partner, Wrocław, 2018
 • Gałecki Piotr, Bobińska Kinga, Eichsteadt Krzysztof. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego – komentarz. Wyd. II, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, 2016
 •  Medycyna ratunkowa i intensywna terapia:

  Medycyna ratunkowa w pytaniach i odpowiedziach. Vincent J. Markovchick, Peter T. Pons, Katherine M. Bakes. Red. Jerzy Robert Ładny, Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz, Medipage, 2016.Ostre stany zagrożenia życia w obrażeniach ciała. Krystyn Sosada, Wojciech Żurawiński, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2018Ostre stany zagrożenia życia w chorobach wewnętrznych. Krystyn Sosada, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2016Wytyczne resuscytacji 2015. Janusz Andres, PRR, Kraków 2016r.

   Medycyna rodzinna:

 • Windak A., Chlabicz S., Mastalerz-Migas A. i inni "Medycyna rodzinna". Podręcznik dla lekarzy i studentów, Wydawnictwo Termedia, Poznań, 2015
 • Latkowski B. Lukas W. M. Godycki-Ćwirko i inni „Medycyna rodzinna” Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2017

   Orzecznictwo:

 • Anna Wilmowska – Pietruszyńska, Orzecznitwo lekarskiej dla lekarzy oraz studentów wydziałów lekarskich i wydziałów lekarsko-stomatologicznych, Edra Urban&Partner, Wrocław 2017, wyd. 5
 • Anna Jacek, Emilia Sarnacka, Prawo medyczne i orzecznictwo lekarskie. Repetytorium do LEK i LDEK, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2015
 • aktualne akty prawne
 •  Zdrowie publiczne:

 • Jerzy Leowski. Polityka zdrowotna a zdrowie publiczne (wyd. IV). Wydawnictwo CeDeWu, 2018.
 • Andrzej Wojtczak. Zdrowie publiczne. Najważniejsze zagadnienia dla studiujących i zainteresowanych nauką o zdrowiu. CeDeWu, 2018.
 • Jarosław Pinkas (red. Współczesne wyzwania zdrowia publicznego (wyd. I). PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2021.
 • Zawiera instrukcje dotyczące drukowania za pomocą komputera, wymiany pojemników z tuszem, konserwacji i rozwiązywania problemów z drukowaniem.

  Zawiera instrukcje dotyczące skanowania za pomocą komputera, konserwacji i rozwiązywania problemów ze skanowaniem. com/onlineguides/pl/sx230_sx235w_sx430w_sx435w/html_x/index. com/onlineguides/pl/sx230_sx235w_sx430w_sx435w/files/ico_apx. jpg" alt=""/>

  Zawiera informacje na temat bezpieczeństwa, części drukarki, specyfikacji i wsparcia technicznego. W przypadku niektórych modeli w tym rozdziale znajdują się również informacje o specyfikacjach faksu.

  Podręczniki w formie papierowej

  Zawierają instrukcje dotyczące używania drukarki bez podłączania jej do komputera. W zależności od modelu zawierają informacje na temat kopiowania, drukowania z karty pamięci, drukowania z aparatu cyfrowego, wysyłania i otrzymywania faksów itd.

  Podręcznik do profesjonalnych wyników Epson Ef11

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik do profesjonalnych wyników Epson Ef11

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik do profesjonalnych wyników Epson Ef11