Konserwacja i usuwanie usterek 3b Scientific Physics N110

Konserwacja i usuwanie usterek 3b Scientific Physics N110 to szczególnie ważne zadanie dla wszystkich użytkowników. Aby zapewnić bezpieczne i niezawodne działanie urządzenia, konieczne jest regularne wykonywanie konserwacji i usuwanie usterek. Konserwacja obejmuje czyszczenie i smarowanie, a także sprawdzanie elementów mechanicznych i elektrycznych. Usterki powinny być usuwane w sposób określony przez producenta. W tym celu należy przestrzegać wskazówek zawartych w instrukcji obsługi. W przypadku poważnych usterek lub wad urządzenia należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

Ostatnia aktualizacja: Konserwacja i usuwanie usterek 3b Scientific Physics N110

POLSKI

POL

Następnie nasadzić złącze błyskawiczne (17)

instalacji chłodząco-smarującej na króciec

uchwytu przemysłowego 6. 26602.

Mocowanie narzędzia roboczego:

- Pasujący do wiertła rdzeniowego sworzeń

ustalający (patrz rozdział 10 Akcesoria) włożyć w

narzędzie robocze.

- W taki sposób wprowadzić narzędzie robocze w

uchwyt narzędziowy (16), aby obie powierzchnie

(w cylindrycznej części narzędzia roboczego)

znajdowały się w miejscu trzpieni gwintowanych

(15).

- Wprowadzić narzędzie robocze - przeciwnie do

nacisku wbudowanej sprężyny - aż do oporu i

dokręcić trzpienie gwintowane (15) kluczem

imbusowym.

Wyjmowanie narzędzia roboczego:

- Odkręcić oba trzpienie gwintowane (15).

8 Czyszczenie, konserwacja

Konserwację, czyszczenie i smarowanie należy

przeprowadzać w regularnych odstępach czasu.

Przed przystąpieniem do wprowadzania

jakichkolwiek ustawień, przezbrajania,

konserwacji lub czyszczenia należy wyjąć

akumulator z urządzenia.

W celu smarowania listwy zębatej i zębnika dla

ruchu suwadła (7) w górę i w dół, należy od czasu

do czasu nasmarować listwę zębatą niewielką

ilością smaru uniwersalnego.

Powierzchnie ślizgowe suwadła (7) smarować

smarem uniwersalnym.

Miejsce, w którym wał (23) wchodzi w część

magnetyczną, smarować od czasu do czasu

kroplą oleju maszynowego.

Stopę magnetyczną przecierać od czasu do czasu

ściereczką zwilżoną olejem, aby w ten sposób

zapobiec korozji.

Luz suwadła

Luz suwadła jest ustawiony fabrycznie.

Suwadło (7) musi być ustawione w taki sposób,

aby (przy zainstalowanym serwomechanizmie)

można było je lekko przesuwać w górę i w dół,

zatrzymać w każdej pozycji i aby nie zsuwało się w

dół pod ciężarem serwomechanizmu.

W razie potrzeby można ustawić wrzeciono

suwadła (7) za pomocą trzech trzpieni

gwintowanych (5):

odkręcić nakrętki zabezpieczające, dokręcić

trzpienie gwintowane, ponownie przykręcić

nakrętki zabezpieczające.

84

9 Usuwanie usterek

Elektroniczny wskaźnik sygnałowy (9) świeci

się i prędkość obrotowa pod obciążeniem

zmniejsza się. Temperatura jest za wysoka!

Pozostawić urządzenie do pracy na biegu luzem

do momentu, aż elektroniczny wskaźnik

sygnałowy zgaśnie.

się i urządzenie zatrzymuje się. Układ

elektroniczny wyłączył urządzenie. Przyczyny

usterek i sposoby ich usuwania:

- Akumulator jest prawie wyczerpany (układ

elektroniczny chroni akumulator przed

całkowitym rozładowaniem). W takim przypadku

należy nacisnąć przycisk (20), w celu

sprawdzenia za pomocą diod LED (21) stanu

naładowania. W razie całkowitego rozładowania

akumulatora, należy go ponownie naładować.

- Temperatura jest za wysoka! Pozostawić

urządzenie do pracy na biegu luzem do

momentu, aż elektroniczny wskaźnik sygnałowy

zgaśnie.

- Urządzenie jest przeciążone. Następnie

kontynuować pracę. Unikać ponownego

przeciążenia.

Elektroniczny wskaźnik sygnałowy (9) miga i

urządzenie nie pracuje. Zadziałało

zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem.

Jeśli podczas wkładania akumulatora urządzenie

jest włączone, wówczas się ono nie uruchomi.

Wyłączyć urządzenie i ponownie włączyć.

Nie można przesunąć serwomechanizmu w

górę ani w dół. Wyciągnąć blokadę (6).

10 Akcesoria

Należy stosować wyłącznie oryginalne akcesoria

Metabo.

Potrzebne akcesoria można nabyć w sklepie

specjalistycznym.

Aby umożliwić wybór właściwych akcesoriów

należy podać sprzedawcy dokładny typ

urządzenia.

Patrz strona 4.

A Wiertło rdzeniowe z uchwytem Weldona 19

mm, HSS / HM / HSS-rapid cut

(cienkościenne - dla wywiercenia większej

ilości otworów przy jednorazowym

naładowaniu akumulatora)

B Sworzeń ustalający krótki,

HSS (stal szybkotnąca): do 30 mm głębokości

cięcia

C Sworzeń ustalający długi,

HSS (stal szybkotnąca): do 55 mm głębokości

cięcia

 Zapytanie o informację (RFI) - Konserwacja, pogotowie techniczne i usuwanie usterek urządzeń dźwignicowych w latach 2023-2024 dla PGE GiEK S. A. Oddział Elektrownia Dolna Odra - oneplace. marketplanet. pl - OnePlace

W OnePlace używamy plików cookies w celu lepszego dostosowania systemu do Twoich potrzeb. Są one zapisywane w Twojej przeglądarce. Możesz w każdej chwili zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Akceptuję

» Opis zapytania


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01. 12. 2022 | 14:00


» Lokalizacja

74-105 Nowe Czarnowo


» Kategoria asortymentowa

  • Pozostałe prace budowlano-remontowe

» Dane nabywcy

PGE GiEK SA
Węglowa 5
97-400 Bełchatów
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: 769-050-24-95
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży

Jako firma wykonawcza, realizujemy się we wszystkich branżach w budownictwie m. in. :

Budownictwo użyteczności publicznej

biura,obiekty sportowe,laboratoria,bursy i internaty,domy zamieszkania zbiorowego,przychodnie,szkoły,sklepy,banki,świetlice,

Budownictwo mieszkaniowe

budownictwo jednorodzinne, budownictwo wielorodzinne, obiekty zabytkowe i pod ochroną konserwatorską,

Budownictwo przemysłowe

hale produkcyjne, hale magazynowe, hale sprzedażowe, kotłownie, warsztaty,

W przypadku, gdy zdecydujecie się Państwo abyśmy jako inwestor zastępczy wspierali wasze działania
już na etapie powstawania projektu, to chętnie zaangażujemy zespół z osobami o odpowiednich kwalifikacjach,
które będą czuwały nad postępem prac projektowych. Państwa zmartwieniem będzie wówczas
tylko przygotowanie i przekazanie stosownych pełnomocnictw.

W przypadku decyzji Inwestora o ustanowieniu inwestora zastępczego, tylko w fazę realizacji inwestycji
zakres Naszych obowiązków może obejmować zadania z wyłączeniem fazy przygotowania inwestycji.
Nasze obowiązki obejmują rzeczywiste zarządzanie procesem realizacji inwestycji. Dysponujemy do tego zespołem
osób o odpowiednim doświadczeniu i kwalifikacjach, których mogą nie mieć pracownicy inwestora.

Świadczymy kompleksowe usługi konserwacyjne i usuwania usterek w zakresie robót:

– szklarskich,

– elewacyjnych,

– dekarskich i blacharskich

– wykończeniowych,

– stolarskich,

– instalacyjnych,

na budynkach i budowlach produkcyjnych, biurowych, mieszkalnych, pomocniczych,

Dysponujemy zespołem pozwalającym realizować projekty budowlane we wszystkich branżach.
Kompleksowe wykonanie prac projektowych wykonujemy także wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych
dokumentów i ostatecznych pozwoleń.
W przypadku dużego skomplikowania i pracochłonności, możemy wesprzeć nasz zespół pracą projektantów
z innych Wrocławskich biur projektowych z którymi współpracujemy.

Oferujemy usługi wyceny:

– nieruchomości gruntowych (działki budowlane, działki rolne, lasy),

– nieruchomości lokalowych (lokale mieszkalne, lokale użytkowe, komercyjne),

– nieruchomości zabudowanych (domów mieszkalnych, budynków gospodarczych),

– nieruchomości przemysłowych, biurowych i magazynowych,

– ograniczonych praw rzeczowych (służebność itp. ).

Nasze wyceny przygotowujemy dla następujących celów:

– zabezpieczenie kredytu

– ustalenie ceny sprzedaży

– ustalenie podatku od spadku i darowizny

– aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego

– podział majątku

– wykup mieszkania spółdzielczego

– określenie opłaty adiacenckiej i planistycznej

.

Koszt wykonania operatu szacunkowego zależny jest od wielu czynników,
dlatego też cena usługi jest indywidualnie ustalana.
Wpływ na cenę mają: termin realizacji, lokalizacja, zakres wyceny, nakład pracy,
a także unikatowy / nietypowy charakter nieruchomości.

Konserwacja i usuwanie usterek 3b Scientific Physics N110

Bezpośredni link do pobrania Konserwacja i usuwanie usterek 3b Scientific Physics N110

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Konserwacja i usuwanie usterek 3b Scientific Physics N110