Instrukcja obsługi i informacje o gwarancji Canon Digital Ixus V

Instrukcja obsługi Canon Digital Ixus V oferuje użytkownikom szczegółową informację na temat funkcji i obsługi aparatu. Instrukcja jest dostępna w języku angielskim lub japońskim i zawiera informacje na temat zasad użytkowania, wskazówek dotyczących użytkowania i wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Instrukcja obsługi zawiera również informacje na temat gwarancji produktu, a użytkownicy mogą skorzystać z jej usług, jeśli używany produkt ulegnie awarii. Gwarancja Canon Digital Ixus V obejmuje wszystkie uszkodzenia mechaniczne i elektryczne wykryte przez wyznaczonych specjalistów. Gwarancja obejmuje również usługi naprawcze i części zamienne. Użytkownicy mogą również skorzystać z usług serwisowych za pośrednictwem internetu.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja obsługi i informacje o gwarancji Canon Digital Ixus V

Canon HG21Canon LEGRIA FS21Canon LEGRIA FS22Canon LEGRIA FS37Canon LEGRIA FS200Canon LEGRIA FS305Canon LEGRIA FS306Canon LEGRIA FS307Canon LEGRIA HF200Canon LEGRIA HF M300Canon LEGRIA HF M306Canon LEGRIA HF M406Canon LEGRIA HF M506Canon LEGRIA HF R17Canon LEGRIA HF R18Canon LEGRIA HF R27Canon LEGRIA HF R28Canon LEGRIA HF R37Canon LEGRIA HF R38Canon LEGRIA HF R106Canon LEGRIA HF R205Canon LEGRIA HF R206Canon LEGRIA HF R306Canon LEGRIA HF S21Canon LEGRIA HF S100Canon LEGRIA HF S200Canon XF105Canon XH G1Canon XH G1sCanon XL H1S
Instrukcje obsługi do kamer CanonJęzykFormatRozmiar
Canon DC20, DC10ENGPDF4. 04 MBCanon DC21, DC194. 26 MBCanon DC224. 24 MBCanon DC405. 25 MBCanon DC507. 14 MBCanon DC517. 16 MBCanon DC1002. 35 MBCanon DC2104. 57 MBCanon DC211, DC201Canon DC220Canon DC230Canon DC3103. 51 MBCanon DC320Canon DC3303. 97 MBCanon DC410 /DC411 /DC420PL6. 76 MBCanon FS10 3. pl/cyfrowe/instrukcje/kamery/canon/instrukcja_canon_fs11_eng. pdf" target="_blank">Canon FS11 Canon FS100 Canon HF10 5. 75 MBCanon HF100 Canon HG107. 36 MBCanon HG2010. 3 MBCanon HR104. 34 MBCanon HV103. pl/cyfrowe/instrukcje/kamery/canon/instrukcja_canon_hv20_eng. pdf" target="_blank">Canon HV206. 48 MBCanon HV307. 44 MBCanon HX A16. 12 MBCanon HX G1Canon LEGRIA FS208. 66 MBCanon LEGRIA FS368. 79 MBCanon LEGRIA HF2011. 9 MBCanon LEGRIA HF G1013. 5 MBCanon LEGRIA HF G2510. pl/cyfrowe/instrukcje/kamery/canon/instrukcja_canon_legria_HF_M31_M300_pl. pdf" target="_blank">Canon LEGRIA HF M316. 56 MBCanon LEGRIA HF M326. 61 MBCanon LEGRIA HF M366. 05 MBCanon LEGRIA HF M4610. 9 MBCanon LEGRIA HF M5629. 1 MBCanon LEGRIA HF R16Canon LEGRIA HF R265. 94 MBCanon LEGRIA HF R3624. 4 MB8. 25 MBCanon LEGRIA HF S1010. 37 MBCanon LEGRIA HF S20Canon LEGRIA HF S306. 71 MBCanon LEGRIA HV409. 80 MBCanon MD120, MD111, MD110, MD1013. pl/cyfrowe/instrukcje/kamery/canon/instrukcja_kamera_canon_md130_140_150_160_eng. pdf" target="_blank">Canon MD130 /MD140 /MD150 /MD1606. 59 MBCanon MD205 /MD215 /MD216 /MD2351. 86 MBCanon MD255 /MD2656. 73 MBCanon MV920, MV901, MV900, MV8902. 94 MBCanon MV960, MV950, MV940, MV9304. 40 MBCanon MVX460, MVX450, MVX4303. 92 MBCanon XA1020. pl/cyfrowe/instrukcje/kamery/canon/instrukcja_canon_XF100_XF105_pl. pdf" target="_blank">Canon XF10020. 1 MBCanon XH A1Canon XH A1s10. 1 MBCanon XL25. 23 MBCanon XL H17. 52 MBCanon XL H1A12. pl/cyfrowe/instrukcje/kamery/canon/instrukcja_kamera_canon_xlh1a_eng. pdf" target="_blank">9. 16 MBCanon XM24. 21 MB

Korzystaj z tej strony, aby skonfigurować swoje urządzenie i poznać wszystkie jego możliwości.

© CANON INC. 2023

Loading...

POLSKI

Instrukcja obsługi

Przeczytaj najpierw rozdział Środki ostrożności (strony 194201).

Sprawdzanie zawartości zestawu

W skład zestawu wchodzą poniższe elementy. Jeśli czegoś brakuje, należy skontaktować się ze sprzedawcą, u którego produkt

został kupiony.

a Aparat

b Akumulator NB-4L

c Ładowarka

(z osłoną gniazda)

CB-2LV/CB-2LVE

d Karta pamięci

e Kabel interfejsu

f Kabel audio-wideo

(32 MB)

IFC-400PCU

AVC-DC300

g Pasek WS-DC2

h Dysk „Canon Digital

iBroszura Canon

Camera Solution Disk”

European Warranty

System (EWS)

j Instrukcje obsługi

Pierwsze kroki

Dysk „Canon Digital

Camera Manuals Disk”

• Ulotka „Zaleca się korzystanie z oryginalnych akcesoriów firmy Canon”

Dołączona karta pamięci może nie pozwalać na pełne wykorzystanie możliwości aparatu.

Zaczynamy! 1

Zaczynamy!

Niniejsza instrukcja została podzielona na następujące dwie części.

Najpierw...

Wprowadzenie

str. 7

Ta część zawiera opis przygotowania aparatu do użytkowania i podstawowe informacje na temat fotografowania oraz wyświetlania i drukowania zdjęć. Umożliwia ona zapoznanie się z aparatem i opanowanie podstaw obsługi.

Następnie...

Szczegółowe informacje

str. 39

Po opanowaniu podstaw można rozpocząć korzystanie z wielu funkcji umożliwiających wykonywanie bardziej zaawansowanych zdjęć. W tej części opisano wszystkie funkcje, m. in. sposób podłączenia aparatu do telewizora w celu wyświetlania fotografii.

Podręczniki w formacie PDF zostały zamieszczone na dysku CD-ROM dostarczonym z aparatem.

Do przeglądania podręczników w formacie PDF wymagany jest program Adobe Reader. http://www. adobe. com

2 Spis treści

Spis treści

Symbolem oznaczono listy i schematy zawierające podsumowanie funkcji aparatu lub procedur jego obsługi.

Ważne informacje........................................................ 6

Wprowadzenie.................................................. 7

Przygotowania...................................................... 8 Wykonywanie zdjęć( Tryb automatyczny)............................ 14 Wyświetlanie zdjęć.................................................. 16 Usuwanie......................................................... 17 Drukowanie....................................................... 18 Umieszczanie daty na zdjęciu......................................... 20 Nagrywanie filmów ( Tryb standardowy).............................. 22 Wyświetlanie filmów................................................. 24 Pobieranie zdjęćdo komputera........................................ 25 Schemat systemu................................................... 32

Szczegółowe informacje............................................ 39

Przewodnik po elementach aparatu

40

Korzystanie z przełącznika trybów.....................................

43

Wskaźniki........................................................

44

Podstawy obsługi

46

Menu i ustawienia.................................................

Informacje wyświetlane na monitorze LCD i w menu.......................

48

Korzystanie z monitora LCD.........................................

58

Najczęściej używane funkcje fotografowania

60

Fotografowanie z powiększeniem optycznym.................... 60 Korzystanie z powiększenia cyfrowego i cyfrowego telekonwertera........... 60 Wykonywanie powiększonych zdjęćz małej odległości (opcja Cyfrowe makro).. 63 Korzystanie z lampy błyskowej..................................... 64 Wykonywanie zdjęćz małej/dużej odległości..................... com/html/5c/5cce/5cce9feebf66003fa14cdd980fa5bf660617b29bf81e94e74185054b581de07b/htmlconvd-ClP22T4xi12. jpg" id="inl_p4img11"/> Korzystanie z samowyzwalacza................................... 66 Zmiana rozdzielczości (Zdjęcia)....................................... 68 Zmiana kompresji (Zdjęcia).......................................... 69

Spis treści

3

Ustawianie funkcji stabilizacji obrazu..................................

. 70

Regulowanie opcji CzułośćISO..................................

71

Różne sposoby fotografowania

73

Fotografowanie w trybach dostosowanych do specjalnych warunków......... 73 Fotografowanie w trybie ręcznym..................................... 76 Serie zdjęć................................................... 76 Ustawianie lampy błyskowej......................................... 77 Nagrywanie filmów............................................. 79 Wykonywanie zdjęćpanoramicznych (Panorama)........................ 84 Sprawdzanie ostrości i wyrazu twarzy (Spr. ostrości)....................... 86 Przełączanie trybów ostrości......................................... 89 Wybieranie twarzy, na którąma byćustawiona ostrość

(wybieranie i śledzenie twarzy)....................................... 92 Fotografowanie obiektów, na których trudno ustawićostrość(blokowanie ostrości, funkcja Blokowanie AF)............................................. 94 Blokowanie ustawieńekspozycji (Blokowanie AE)........................ 95 Blokowanie ustawieńekspozycji z lampąbłyskową(Blokowanie mocy błysku).. 96 Regulowanie kompensacji ekspozycji.................................. 97 Przełączanie trybów pomiaru......................................... 98 Ustawianie czasu naświetlania (tryb Długie czasy)........................ 99 Korygowanie kolorystyki (Balans bieli)................................. 100 Fotografowanie w trybie Moje kolory.................................. 103 Zmiana kolorów.................................................. 105 Ustawianie wyświetlania nakładek.................................... 110 Automatyczny podziałzdjęćna kategorie (Auto-kategoria)................. 111

Przypisywanie funkcji do przycisku drukowania/udostępniania........ 112

Wyświetlanie i usuwanie

114

Wyświetlanie powiększonych zdjęć............................... 114 Wyświetlanie zdjęćw grupach po 9 (wyświetlanie indeksu)............. 115 Sprawdzanie ostrości i wyrazu twarzy (ekran sprawdzania ostrości)......... 116 Przeskakiwanie do szukanych zdjęć............................... 118 Porządkowanie zdjęćwedług kategorii (funkcja Moja kateg. )............... 120 Kadrowanie (przycinanie) zdjęcia.................................... 123 Wyświetlanie filmów............................................... 125 Edycja filmów.................................................... 127 Obracanie zdjęćna ekranie......................................... 129 Wyświetlanie z efektami przejścia.................................... 130 Automatyczne wyświetlanie (funkcja Pokaz przezr. )...................... 131

4 Spis treści

Funkcja Korekta czerw. oczu........................................ 136 Dodawanie efektów za pomocąfunkcji Moje kolory....................... 140 Zmiana wielkości zdjęć............................................ 142 Dołączanie notatek dźwiękowych do zdjęć............................. 144 Nagrywanie samego dźwięku (funkcja Zapis dźwięku).................... 146 Ochrona zdjęć................................................... 147 Usuwanie wszystkich zdjęć......................................... 151

Opcje drukowania i przesyłania

156

Ustawianie opcji drukowania DPOF...................................

Ustawianie opcji przesyłania DPOF...................................

163

Konfigurowanie aparatu

165

Ustawianie funkcji Oszcz. energii..................................... 165 Ustawianie zegara światowego...................................... 166 Formatowanie kart pamięci......................................... 168 Zerowanie numeru pliku............................................ 170 Tworzenie folderu docelowego (opcja Folder)........................... 172 Włączanie funkcji Auto-obracanie.................................... 174 Przywracanie wartości domyślnych................................... 175

Podłączanie do telewizora

176

Fotografowanie/wyświetlanie przy użyciu telewizora......................

Dostosowywanie aparatu (ustawienia Mój aparat)

177

Modyfikacja ustawieńfunkcji Mój Aparat...............................

Zapisywanie ustawieńfunkcji Mój Aparat..............................

178

Rozwiązywanie problemów

180

Lista komunikatów

190

Dodatek

194

Środki ostrożności................................................ 194 Uwagi dotyczące obsługi........................................... 198 Korzystanie z zestawu AC Adapter Kit (sprzedawanego osobno)............ 202 Używanie zewnętrznej lampy błyskowej (sprzedawanej osobno)............ 203 Konserwacja aparatu.............................................. 205 Dane techniczne................................................. 206

Indeks

216

Funkcje dostępne w poszczególnych trybach fotografowania

220

Informacje o tej instrukcji

Symbole stosowane w tej instrukcji

66

Korzystanie z samowyzwalacza

DostĊpne tryby fotografowania str. 220

MoĪna ustawiü opóĨnienie oraz liczbĊ zdjĊü, jakie mają zostaü kolejno wykonane.

Samowyzw. 10 sek. : zdjĊcie jest wykonywane po 10 sek. od naciĞniĊcia przycisku migawki.

• Na 2 sekundy przed zrobieniem zdjĊcia aparat zacznie emitowaü szybsze sygnaáy akustyczne, a lampka zacznie szybciej migaü. 2 sek. : zdjĊcie jest wykonywane po 2 sekundach od naciĞniĊcia przycisku migawki.

• W momencie naciĞniĊcia przycisku migawki aparat zacznie emitowaü szybkie sygnaáy akustyczne*, a po 2 sekundach zostanie zwolniona migawka.

Nastawa wáasna: MoĪliwa jest zmiana czasu opóĨnienia (0–10, 15, 20, 30 sekund) oraz liczby zdjĊü (1–10).

• JeĞli dla opcji [OpóĨnienie] zostanie ustawiony czas dáuĪszy niĪ

2 sekundy, aparat bĊdzie emitowaá szybkie sygnaáy akustyczne przez 2 sekundy przed zwolnieniem migawki*. W przypadku ustawienia dwóch lub wiĊkszej liczby zdjĊü za pomocą opcji [ZdjĊcia] sygnaá akustyczny bĊdzie emitowany jedynie przed pierwszym zdjĊciem.

* Zachowanie to zaleĪy takĪe od ustawieĔ w menu Mój Aparat (str. 177).

Położenie przełącznika trybów

Fotografowanie ()/ Nagrywanie filmów ()/ Wyświetlanie ()

Niektóre funkcje mogą być niedostępne w przypadku pewnych trybów fotografowania. Jeśli nie podano inaczej, funkcja może być używana we wszystkich trybach.

:Ten symbol oznacza problemy, które mogą wpływać na działanie aparatu.

: Ten symbol oznacza dodatkowe tematy będące uzupełnieniem podstawowych informacji o obsłudze aparatu.

Objaśnienia podane w niniejszej instrukcji są oparte na fabrycznych ustawieniach domyślnych aparatu.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. W związku z tym ilustracje i zrzuty ekranów użyte w niniejszej instrukcji mogą różnić się od faktycznego wyglądu aparatu.

6 Ważne informacje

Ważne informacje

Zdjęcia próbne

Zdecydowanie zaleca się, aby przed wykonaniem ważnych fotografii zrobić kilka zdjęć próbnych. Pozwala to stwierdzić, czy aparat działa prawidłowo i jest obsługiwany we właściwy sposób.

Firma Canon Inc. ani jej podmioty zależne i stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności za żadne szkody następcze, wynikające z nieprawidłowego działania aparatu fotograficznego lub akcesoriów

(w tym kart pamięci), związane z niezapisaniem zdjęcia lub zapisaniem go w postaci niezdatnej do odczytu maszynowego.

Ostrzeżenie dotyczące naruszania praw autorskich

Cyfrowe aparaty fotograficzne firmy Canon są przeznaczone do użytku osobistego. Nie należy z nich korzystać w sposób naruszający przepisy i uregulowania międzynarodowe lub krajowe w zakresie praw autorskich.

Należy pamiętać, że w pewnych przypadkach wykonywanie zdjęć podczas występów artystycznych lub wystaw bądź na terenie placówek handlowych za pomocą aparatu fotograficznego lub innego urządzenia może stanowić naruszenie praw autorskich lub innych praw (nawet jeśli zdjęcie zostało wykonane na własny użytek).

Ograniczenia gwarancji

Informacje dotyczące gwarancji na aparat fotograficzny zawiera dostarczona wraz z nim broszura Canon European Warranty System (EWS).

Informacje umożliwiające skontaktowanie się z działem obsługi klienta firmy Canon znajdują się w broszurze EWS.

Temperatura obudowy aparatu

W przypadku korzystania z aparatu przez dłuższy czas jego obudowa może się nagrzewać. W związku z tym w przypadku długotrwałego używania aparatu należy zachować ostrożność.

Informacje o monitorze LCD

Monitor LCD został wyprodukowany z zastosowaniem bardzo precyzyjnych technik wytwarzania. Dzięki temu ponad 99, 99% punktów obrazu (pikseli) działa zgodnie ze specyfikacją, a tym samym problem sporadycznego wygaszania pojedynczych punktów bądź wyświetlania czerwonych lub czarnych punktów dotyczy mniej niż 0, 01% pikseli.

Nie ma to wpływu na rejestrowane zdjęcia i nie oznacza nieprawidłowego działania produktu.

Standard wyświetlania obrazu wideo

Przed podłączeniem aparatu do telewizora należy ustawić format sygnału wideo zgodny ze standardem obowiązującym w danym regionie.

Ustawienia języka

Informacje na temat zmiany ustawienia języka można znaleźć w części

Ustawianie języka monitora (str. 13).

7

Wprowadzenie

zPrzygotowania

zWykonywanie zdjęć

zWyświetlanie zdjęć

zUsuwanie

zDrukowanie

zUmieszczanie daty na zdjęciu

zNagrywanie filmów

zWyświetlanie filmów

zPobieranie zdjęć do komputera

zSchemat systemu

W aparacie można stosować karty pamięci SD, SDHC (SD High Capacity), MultiMediaCard, MMCplus i HC MMCplus. W tej instrukcji są one określane zbiorczo jako karty pamięci.

Wprowadzenie

8 Przygotowania

Przygotowania

Ładowanie akumulatora

1. Włóż akumulator do ładowarki.

Umieść te symbole obok siebie.

2. Podłącz ładowarkę bezpośrednio do gniazdka sieciowego (model CB-2LV) lub skorzystaj

z przewodu zasilającego (model CB-2LVE).

Nazwy modeli i typy ładowarek mogą być różne w różnych krajach.

Wskaźnik ładowania

Ładowanie:

świeci na

pomarańczowo

Model

CB-2LV

CB-2LVE

3. Wyjmij akumulator po zakończeniu ładowania.

• Ładowanie trwa około półtorej godziny.

Wskaźnik ładowania

Ładowanie zakończone: świeci na zielono

Akumulatora nie należy ładować dłużej niż 24 godziny, gdyż grozi to jego uszkodzeniem lub zmniejszeniem jego żywotności.

Przygotowania 9

Wkładanie akumulatora i karty pamięci

1. Przesuń pokrywę (a) i otwórz ją (b). Włóż akumulator.

Zatrzaśnie się on na swoim miejscu z charakterystycznym kliknięciem.

3. Włóż kartę pamięci, aż wskoczy na miejsce z charakterystycznym kliknięciem.

Przełącznik ochrony przed zapisem (tylko karty pamięci SD i SDHC)

Tył

• Sprawdź, czy przełącznik ochrony przed zapisem jest odblokowany (tylko w kartach pamięci SD i SDHC).

• Sprawdź, czy karta pamięci jest ułożona prawidłowo.

Przed włożeniem karty pamięci do aparatu upewnij się, że jest ona prawidłowo ułożona. Odwrotne włożenie karty może spowodować problemy z jej rozpoznaniem lub awarię aparatu.

10Przygotowania

4. Zamknij pokrywę (c, d).

Wyjmowanie akumulatora

Naciśnij blokadę akumulatora w kierunku wskazanym przez

strzałkę (a) i wyjmij akumulator (b).

Wyjmowanie karty pamięci

Naciśnij kartę pamięci palcem lub ogranicznikiem paska, aż usłyszysz charakterystyczne kliknięcie, a następnie wyjmij ją.

Przygotowania 11

Mocowanie paska

Należy stosować pasek, aby przy korzystaniu z aparatu przypadkiem go nie upuścić.

Ogranicznik

Można zmieniać jego położenie na pasku. Ponadto może on służyć do otwierania osłony gniazda DIGITAL oraz wkładania lub wyjmowania kart pamięci.

Otwieranie osłony gniazda

Podważ paznokciem lub ogranicznikiem paska dolną krawędź osłony gniazda DIGITAL, aby ją otworzyć.

12 Przygotowania

Ustawianie daty i godziny

Menu ustawień Data/czas zostanie wyświetlone po pierwszym włączeniu aparatu.

Przycisk ON/OFF

Przycisk

1. Naciśnij przycisk ON/OFF. Wybierz miesiąc, dzień, rok i godzinę oraz kolejność ich wyświetlania.

1. Za pomocą przycisków i wybierz odpowiednią kategorię. com/html/5c/5cce/5cce9feebf66003fa14cdd980fa5bf660617b29bf81e94e74185054b581de07b/htmlconvd-ClP22T14xi8. jpg" id="inl_p14img7"/> i ustaw wartość.

3. Naciśnij przycisk .

Zmiana poprzednio wybranych ustawień daty i czasu

Postępuj zgodnie z następującą procedurą, aby wyświetlić okno ustawień Data/czas, a następnie wykonaj czynności opisane

w punktach 2 i 3 powyżej. Naciśnij przycisk . Za pomocą przycisków lub wybierz menu (Nastawy Ogólne). com/html/5c/5cce/5cce9feebf66003fa14cdd980fa5bf660617b29bf81e94e74185054b581de07b/htmlconvd-ClP22T14xi15. jpg" id="inl_p14img14"/> lub wybierz opcję [Data/czas].

4. com/html/5c/5cce/5cce9feebf66003fa14cdd980fa5bf660617b29bf81e94e74185054b581de07b/htmlconvd-ClP22T14xi17. jpg" id="inl_p14img16"/>.

Przygotowania 13

z W aparat wbudowany jest akumulator litowy podtrzymujący pamięć, między innymi takich ustawień, jak data i czas. Włóż do aparatu naładowany akumulator. Ewentualnie, jeśli używasz sprzedawanego osobno zestawu zasilającego AC Adapter Kit ACK-DC10, akumulator zostanie naładowany w ciągu około czterech godzin. Ładowanie odbywa się nawet wtedy, gdy aparat jest wyłączony.

zJeśli z aparatu zostanie wyjęty akumulator główny, ustawienia daty/czasu mogą ulec skasowaniu po około trzech tygodniach. W takiej sytuacji konieczne jest ponowne ustawienie daty i czasu.

Ustawianie języka monitora

Można zmieniać język menu i komunikatów wyświetlanych na monitorze LCD.

Przełącznik trybów

Przycisk

Przyciski

Przycisk

2. Ustaw przełącznik trybów w pozycji (Wyświetlanie). Przytrzymaj wciśnięty przycisk i naciśnij przycisk . com/html/5c/5cce/5cce9feebf66003fa14cdd980fa5bf660617b29bf81e94e74185054b581de07b/htmlconvd-ClP22T15xi10. jpg" id="inl_p15img9"/>, , i wybierz odpowiedni język.

5. com/html/5c/5cce/5cce9feebf66003fa14cdd980fa5bf660617b29bf81e94e74185054b581de07b/htmlconvd-ClP22T15xi14. jpg" id="inl_p15img13"/>.

14 Wykonywanie zdjęć

Wykonywanie zdjęć (

Tryb automatyczny)

Wskaźnik

Przycisk ON/OFF

Przycisk migawki

Przełącznik trybów

Przyciski

Przycisk

Zostanie wyemitowany dźwięk uruchamiania, a na monitorze LCD pojawi się obraz startowy.

Ponowne naciśnięcie przycisku ON/OFF spowoduje wyłączenie zasilania.

2. Wybierz tryb fotografowania.

1. Ustaw przełącznik trybów

w pozycji (fotografowanie). com/html/5c/5cce/5cce9feebf66003fa14cdd980fa5bf660617b29bf81e94e74185054b581de07b/htmlconvd-ClP22T16xi4. jpg" id="inl_p16img3"/>. com/html/5c/5cce/5cce9feebf66003fa14cdd980fa5bf660617b29bf81e94e74185054b581de07b/htmlconvd-ClP22T16xi5. jpg" id="inl_p16img4"/> i wybierz opcję (Auto). com/html/5c/5cce/5cce9feebf66003fa14cdd980fa5bf660617b29bf81e94e74185054b581de07b/htmlconvd-ClP22T16xi8. jpg" id="inl_p16img7"/>. Wyceluj aparat w stronę obiektu.

Unikanie poruszenia zdjęcia

Trzymaj ręce blisko ciała, chwytając aparat mocno z obu stron. Skuteczne jest również używanie statywu.

*

Należy używaćpaska, aby uniknąć

upuszczenia aparatu podczas użytkowania.

Pasek*

4. Naciśnij lekko przycisk migawki (do połowy), aby ustawić ostrość.

Po ustawieniu ostrości aparat emituje dwa sygnały akustyczne i zapala się zielony wskaźnik (lub pomarańczowy, jeśli używana

jest lampa błyskowa).

Wykonywanie zdjęć 15

5. Nie zmieniając żadnych ustawień, naciśnij przycisk migawki do końca, aby wykonać zdjęcie.

Jeden raz odtworzony będzie dźwięk migawki, a zdjęcie zostanie zapisane.

Zarejestrowane zdjęcia są wyświetlane przez około 2 sekundy na monitorze LCD (Kontrolne wyśw. ). Można fotografować, gdy na monitorze jest wyświetlane zdjęcie.

Przytrzymanie naciśniętego przycisku migawki po wykonaniu zdjęcia umożliwia dłuższe wyświetlanie go.

Wskaźnik zacznie migać na zielono, a plik zostanie zapisany na karcie pamięci.

Wykonywanie zdjęć w trybie ostrości

Po naciśnięciu przycisku migawki do połowy aparat automatycznie ustawia ostrość*.

*Przycisk migawki działa dwustopniowo. Pierwszy stopień jego naciśnięcia jest nazywany „naciśnięciem do połowy”.

Poprawnie

Naciśnięcie do

połowy w celu

ustawienia

Dwa sygnały

ostrości

dźwiękowe

Gotowość do wykonania zdjęcia: świeci na zielono (na pomarańczowo, gdy jest używana lampa błyskowa)

Naciśnięcie do końca

Nagrywanie: miga na zielono

Na monitorze LCD w miejscu, na które będzie ustawiona ostrość, zostaną wyświetlone na zielono ramki AF.

Niepoprawnie

Tylko naciśnięcie do końca

Ustawienie Wyciszenie

Naciśnięcie przycisku DISP. podczas włączania aparatu powoduje wyciszenie wszystkich dźwięków z wyjątkiem dźwięków ostrzegawczych. Ustawienie to można zmienić w menu (Nastawy Ogólne) pod pozycją [Wyciszenie].

16 Wyświetlanie zdjęć

Wyświetlanie zdjęć

Przyciski /

1.

Naciśnij przycisk ON/OFF.

2.

Ustaw przełącznik trybów w pozycji

(Wyświetlanie).

3.

Za pomocą przycisków lub

przejdź do zdjęcia, które chcesz

wyświetlić.

Przycisk umożliwia przejście do poprzedniego zdjęcia, a przycisk do następnego zdjęcia.

Zdjęcia zmieniają się szybciej, jeśli trzymasz stale naciśnięty przycisk, ale gorzej wtedy wyglądają.

z Wybranie w menu (Odtwarzanie) dla opcji [Kontyn. wyśw] ustawienia [Ost. wyśw. ] (*Nastawy domyślne) lub [Ost. zdjęc] umożliwia wskazanie zdjęcia do wyświetlenia w trybie odtwarzania. Po wybraniu ustawienia [Ost. ] zostanie wyświetlone ostatnio przeglądane zdjęcie (funkcja wznowienia wyświetlania).

zWykonanie poniższych czynności spowoduje wyświetlenie ostatniego zdjęcia niezależnie od ustawienia opcji [Kontyn. wyśw].

Zrobienie zdjęcia

Zmiana karty pamięci

Edytowanie zdjęcia na karcie pamięci przy użyciu komputera

Usuwanie 17

Usuwanie

Przyciski /

Przycisk

2. com/html/5c/5cce/5cce9feebf66003fa14cdd980fa5bf660617b29bf81e94e74185054b581de07b/htmlconvd-ClP22T19xi3. jpg" id="inl_p19img2"/> (Wyświetlanie). com/html/5c/5cce/5cce9feebf66003fa14cdd980fa5bf660617b29bf81e94e74185054b581de07b/htmlconvd-ClP22T19xi4. jpg" id="inl_p19img3"/> lub wybierz zdjęcie do usunięcia i naciśnij przycisk . Upewnij się, czy jest zaznaczona opcja [Usuń] i naciśnij

przycisk .

Aby zrezygnować z usuwania, należy wybrać opcję [Przerwij].

Usuniętych zdjęć nie można odzyskać. Dlatego podczas usuwania należy zachować ostrożność.

18 Drukowanie

Drukowanie

Przycisk

Gniazdo DIGITAL

Kabel interfejsu

1. Podłącz aparat do drukarki zgodnej ze standardem drukowania bezpośredniego.

Podważ paznokciem lub ogranicznikiem paska dolną krawędź osłony gniazd, aby ją otworzyć, a następnie włóż do końca wtyk kabla interfejsu w złącze.

Opis czynności podłączania znajduje się w instrukcji obsługi drukarki.

Można również drukować na drukarce innej marki niż Canon, o ile tylko jest ona zgodna ze standardem PictBridge. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera Instrukcja drukowania bezpośredniego. Włącz drukarkę. com/html/5c/5cce/5cce9feebf66003fa14cdd980fa5bf660617b29bf81e94e74185054b581de07b/htmlconvd-ClP22T20xi2. jpg" id="inl_p20img1"/> (Wyświetlanie) i włącz aparat.

Przycisk zostanie podświetlony na niebiesko. com/html/5c/5cce/5cce9feebf66003fa14cdd980fa5bf660617b29bf81e94e74185054b581de07b/htmlconvd-ClP22T20xi4. jpg" id="inl_p20img3"/> i wybierz zdjęcie do wydrukowania i naciśnij przycisk . com/html/5c/5cce/5cce9feebf66003fa14cdd980fa5bf660617b29bf81e94e74185054b581de07b/htmlconvd-ClP22T20xi7. jpg" id="inl_p20img6"/> zacznie migać na niebiesko i rozpocznie się drukowanie.

Po zakończeniu drukowania wyłącz aparat i drukarkę oraz odłącz kabel interfejsu.

Drukowanie 19

Drukowanie za pomocą listy drukowania

Zdjęcia można dodać bezpośrednio do listy drukowania, naciskając przycisk natychmiast po zrobieniu lub wyświetleniu zdjęcia. Następnie można wydrukować zdjęcia po podłączeniu aparatu

do drukarki.

Dodawanie zdjęć do listy drukowania

1. com/html/5c/5cce/5cce9feebf66003fa14cdd980fa5bf660617b29bf81e94e74185054b581de07b/htmlconvd-ClP22T21xi3. jpg" id="inl_p21img2"/> (tylko w przypadku zdjęć). Dodaj zdjęcia do listy drukowania. com/html/5c/5cce/5cce9feebf66003fa14cdd980fa5bf660617b29bf81e94e74185054b581de07b/htmlconvd-ClP22T21xi4. jpg" id="inl_p21img3"/> i ustaw odpowiednią liczbę odbitek.

2. Za pomocą przycisków i wybierz opcję [Dodaj]. com/html/5c/5cce/5cce9feebf66003fa14cdd980fa5bf660617b29bf81e94e74185054b581de07b/htmlconvd-ClP22T21xi8. jpg" id="inl_p21img7"/>.

Aby usunąć dane zdjęcie z listy drukowania, naciśnij

ponownie przycisk , wybierz opcję [Przerwij] za

pomocą przycisków lub , a następnie naciśnij przycisk FUNC. /SET.

Drukowanie zdjęć na liście drukowania

Ta instrukcja dotyczy drukarek z serii Canon SELPHY ES lub SELPHY CP. Podłącz aparat do drukarki.

2. Wydrukuj zdjęcia.

Liczba kopii do wydrukowania

1. Za pomocą przycisków

lub

wybierz opcję [Drukuj teraz].

• Za pomocą przycisków

potwierdź dodanie zdjęć do listy

drukowania. Naciśnij przycisk

.

• Rozpocznie się drukowanie.

• Jeśli drukowanie zostanie zatrzymane lub wznowione,

rozpocznie się od następnego zdjęcia w kolejce.

20 Umieszczanie daty na zdjęciu

Umieszczanie daty na zdjęciu

W tej części opisano sposób umieszczania informacji o dacie na zdjęciach podczas ich rejestrowania (Nadruk daty).

Umieszczonego nadruku daty nie można usunąć ze zdjęcia. Przed skorzystaniem z tej funkcji należy prawidłowo ustawić w aparacie datę i godzinę (str. 12).

Rozdzielczość jest ustawiona na stałe na 2 mln pikseli (1 600 × 1 200), a kompresja jest ustawiona na wartość

(Kompr. średn. ) (odpowiednia dla wydruków o formacie L lub pocztówki). Wybierz tryb fotografowania. Ustaw przełącznik trybów w pozycji (fotografowanie). com/html/5c/5cce/5cce9feebf66003fa14cdd980fa5bf660617b29bf81e94e74185054b581de07b/htmlconvd-ClP22T22xi4. jpg" id="inl_p22img3"/>. com/html/5c/5cce/5cce9feebf66003fa14cdd980fa5bf660617b29bf81e94e74185054b581de07b/htmlconvd-ClP22T22xi5. jpg" id="inl_p22img4"/> i wybierz opcję (Auto).

Można wybierać tryby fotografowania inne niż (Cyfrowe makro) i (Panorama).

Umieszczanie daty na zdjęciu 21

2. com/html/5c/5cce/5cce9feebf66003fa14cdd980fa5bf660617b29bf81e94e74185054b581de07b/htmlconvd-ClP22T23xi2. jpg" id="inl_p23img1"/> Wybierz opcję [Nadruk daty]. com/html/5c/5cce/5cce9feebf66003fa14cdd980fa5bf660617b29bf81e94e74185054b581de07b/htmlconvd-ClP22T23xi4. jpg" id="inl_p23img3"/> lub wybierz opcję . com/html/5c/5cce/5cce9feebf66003fa14cdd980fa5bf660617b29bf81e94e74185054b581de07b/htmlconvd-ClP22T23xi7. jpg" id="inl_p23img6"/> lub wybierz opcję .

• Obszar, który nie zostanie wydrukowany, będzie wyświetlany na szaro.

• Naciśnij przycisk DISP. , a następnie za pomocą przycisków lub wybierz opcję [Data/czas].

W przypadku zdjęć bez umieszczonego nadruku daty można umieścić na nich datę za pomocą następujących metod.

Użyj funkcji DPOF (Digital Print Order Format) aparatu.

Wybierz dla opcji [Data] ustawienie [Wł. ] w pozycji [Opcje

drukowania] menu (Drukowanie).

Podłącz aparat do drukarki i umieść datę na zdjęciu.

Zobacz Instrukcja drukowania bezpośredniego.

Włóż kartę pamięci do drukarki i umieść datę.

Zapoznaj się z instrukcją obsługi używanej drukarki.

Użyj oprogramowania dołączonego do aparatu.

Więcej informacji znajduje się w Instrukcji oprogramowania.

22 Nagrywanie filmów

Nagrywanie filmów ( Tryb standardowy)

Mikrofon

Przycisk migawki

Wskaźnik

Przyciski

2.

1. Ustaw przełącznik trybów w pozycji (Film). com/html/5c/5cce/5cce9feebf66003fa14cdd980fa5bf660617b29bf81e94e74185054b581de07b/htmlconvd-ClP22T24xi7. jpg" id="inl_p24img6"/>. com/html/5c/5cce/5cce9feebf66003fa14cdd980fa5bf660617b29bf81e94e74185054b581de07b/htmlconvd-ClP22T24xi8. jpg" id="inl_p24img7"/> lub wybierz opcję (Zapis

standardowy).

4. Naciśnij przycisk .

zPodczas nagrywania nie należy dotykać mikrofonu.

zNie należy naciskać żadnych przycisków oprócz przycisku migawki, ponieważ dźwięki przycisków mogą zostać zarejestrowane na filmie.

Nagrywanie filmów 23

Po ustawieniu ostrości przez aparat zostanie dwa razy wyemitowany elektroniczny dźwięk, a wskaźnik będzie świecić na zielono.

Ekspozycja, ostrość i balans bieli są ustawiane automatycznie po naciśnięciu przycisku migawki do połowy.

Gotowość do wykonania zdjęcia: świeci na zielono

5. Nie zmieniając żadnych ustawień, naciśnij przycisk migawki do końca, aby zacząć nagrywanie.

• Rozpocznie się zapisywanie.

Podczas nagrywania na monitorze LCD wyświetlany będzie czas od

początku nagrania i wskaźnik [z REC].

Czas od początku

6. Ponownie naciśnij przycisk migawki do końca, aby zatrzymać nagrywanie.

Wskaźnik będzie migać na zielono, a dane będą zapisywane na karcie pamięci.

Nagrywanie zakończy się automatycznie po upływie maksymalnego czasu nagrania albo zapełnieniu wbudowanej pamięci lub karty pamięci.

24 Wyświetlanie filmów

Wyświetlanie filmów

1.

Naciśnij przycisk ON/OFF.

Ustaw przełącznik trybów w pozycji

Za pomocą przycisków lub wyświetl film i naciśnij

przycisk

• Filmy są oznaczone ikoną . com/html/5c/5cce/5cce9feebf66003fa14cdd980fa5bf660617b29bf81e94e74185054b581de07b/htmlconvd-ClP22T26xi5. jpg" id="inl_p26img4"/> lub wybierz przycisk (Wyświetlanie) i naciśnij przycisk .

Rozpocznie się wyświetlanie filmu.

Naciskając przycisk FUNC. /SET podczas odtwarzania, można wstrzymywać i wznawiać

wyświetlanie filmu.

• Do regulacji głośności podczas odtwarzania służą przyciski lub .

Pobieranie zdjęć do komputera 25

Pobieranie zdjęć do komputera

Zaleca się pobieranie zdjęć na komputer za pomocą oprogramowania dostarczonego z aparatem.

Przygotuj

Aparat i komputer

Dysk „Canon Digital Camera Solution Disk” dostarczany z aparatem

Kabel interfejsu dostarczany z aparatem

Wymagania systemowe

Oprogramowanie należy instalować na komputerze spełniającym następujące wymagania minimalne.

System Windows

System

Windows Vista

operacyjny

Windows XP z dodatkiem Service Pack 2

Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4

Model komputera

Jeden z wymienionych systemów operacyjnych powinien być

zainstalowany fabrycznie na komputerach z wbudowanymi

portami USB.

Procesor

Pentium 1, 3 GHz lub szybszy

Windows XP/Windows 2000

Pentium 500 MHz lub szybszy

Pamięć RAM

512 MB lub więcej

256 MB lub więcej

Interfejs

USB

Wolne miejsce na

• Canon Utilities

dysku twardym

— ZoomBrowser EX

200 MB lub więcej

— PhotoStitch

40 MB lub więcej

• Sterownik TWAIN do aparatu Canon

25 MB lub więcej

Monitor

1 024 × 768 pikseli/tryb High Color (16-bitowy) lub lepszy

Komputer Macintosh

Mac OS X (wersja od 10. 3 do 10. 4)

Jeden z wymienionych systemów operacyjnych powinien być

zainstalowany fabrycznie na komputerach z wbudowanymi

PowerPC G3/G4/G5 lub Intel

256 MB lub więcej

— ImageBrowser

300 MB lub więcej

50 MB lub więcej

1 024 × 768 pikseli/32 tysiące kolorów lub lepszy

26 Pobieranie zdjęć do komputera

Przygotowanie do przesyłania obrazów

W przypadku systemu Windows 2000 oprogramowanie należy zainstalować przed podłączeniem aparatu do komputera. Instalacja oprogramowania.

Windows

1. Włóż dysk „Canon Digital Camera Solution Disk” do napędu CD-ROM komputera. Kliknij przycisk [Easy Installation/ Łatwa instalacja].

Aby kontynuować instalację, postępuj zgodnie z komunikatami

wyświetlanymi na ekranie. Po zakończeniu instalacji kliknij przycisk [Restart/Uruchom ponownie] lub [Finish/Zakończ].

Po zakończeniu instalacji zostanie wyświetlony przycisk [Restart/

Uruchom ponownie] lub [Finish/ Zakończ]. Kliknij wyświetlony przycisk. Gdy ponownie pojawi się standardowy pulpit, wyjmij dysk z napędu CD-ROM.

Macintosh

Kliknij dwukrotnie ikonę w oknie dysku CD-ROM. Po pojawieniu się panelu instalatora kliknij przycisk [Install/Instaluj]. Postępuj zgodnie z poleceniami na ekranie.

Pobieranie zdjęć do komputera 27

2. Podłączanie aparatu do komputera. Podłącz dostarczony kabel interfejsu do portu USB komputera i do gniazda DIGITAL aparatu.

Kabel interfejsu

3. Przygotowanie zdjęć do przesłania do komputera.

1. Ustaw przełącznik trybów

Przycisk ON/OFF Przełącznik

w pozycji

(Wyświetlanie).

trybów

2. Naciśnij przycisk ON/OFF.

Jeśli zostanie wyświetlone okno [Digital Signature Not Found/ Nie znaleziono podpisu cyfrowego], kliknij przycisk [Yes/Tak]. Instalacja sterownika USB na komputerze zostanie zakończona automatycznie w chwili podłączenia aparatu

i nawiązania połączenia.

28Pobieranie zdjęć do komputera

4. Wyświetlanie okna [CameraWindow]. Windows

1. Wybierz pozycję [Canon CameraWindow] i kliknij przycisk [OK].

Jeśli nie zostanie wyświetlone to okno zdarzeń, kliknij menu [Start] i wybierz polecenie [All Programs/Wszystkie programy] lub [Programs/Programy], a następnie wybierz kolejno polecenia [Canon Utilities], [CameraWindow], [CameraWindow] i [CameraWindow].

Zostanie wyświetlone okno [CameraWindow].

Po nawiązaniu połączenia między aparatem i komputerem zostanie wyświetlone okno [CameraWindow]. Jeśli nie będzie ono widoczne, kliknij ikonę [CameraWindow] na pasku [Dock] (na pasku wyświetlanym na dole pulpitu).

Przygotowania do przesłania zdjęć zostały zakończone. Przejdź do części Przesyłanie zdjęć za pomocą aparatu

(Transfer bezpośr. ) (str. 29) (z wyjątkiem systemu Windows 2000).

zInformacje na temat przesyłania zdjęć za pomocą komputera można znaleźć w Instrukcji oprogramowania.

zW przypadku systemu Windows 2000 możesz przesłać zdjęcia za pomocą komputera.

Pobieranie zdjęć do komputera 29

Przesyłanie zdjęć za pomocą aparatu (Transfer bezpośr. )

Ta metoda umożliwia przesyłanie obrazów z wykorzystaniem funkcji aparatu (z wyjątkiem systemu Windows 2000).

Przed rozpoczęciem przesyłania zdjęć po raz pierwszy metodą Transfer bezpośr. zainstaluj odpowiednie oprogramowanie (str. 26). Upewnij się, że na monitorze LCD aparatu wyświetlone jest menu Transfer bezpośr. com/html/5c/5cce/5cce9feebf66003fa14cdd980fa5bf660617b29bf81e94e74185054b581de07b/htmlconvd-ClP22T31xi2. jpg" id="inl_p31img1"/> zostanie podświetlony na niebiesko.

Jeśli menu Transfer bezpośr. nie zostanie wyświetlone, naciśnij przycisk MENU.

Menu Transfer bezpośr. com/html/5c/5cce/5cce9feebf66003fa14cdd980fa5bf660617b29bf81e94e74185054b581de07b/htmlconvd-ClP22T31xi3. jpg" id="inl_p31img2"/>.

Wszystkie zdjęcia, które nie zostały jeszcze przesłane, zostaną przesłane i zapisane w komputerze.

30 Pobieranie zdjęć do komputera

Aby ustawić metodę przesyłania zdjęć, można również użyć poniższych opcji w menu Transfer bezpośr.

Wszystkie obrazy

Przesłanie i zapisanie wszystkich zdjęć

na komputerze.

Nowe obrazy

Przesłanie i zapisanie na komputerze tylko tych

zdjęć, które nie były wcześniej przesyłane.

Przesłanie i zapisanie na komputerze tylko

Polecenie transf.

tych zdjęć, dla których ustawiono polecenie

transferu DPOF.

Przesyłanie i zapisywanie na komputerze

Wybór i transfer

pojedynczych zdjęć w miarę ich przeglądania

i wybierania przez użytkownika.

Tło Windows

pojedynczych zdjęć w miarę ich przeglądania

i wybierania przez użytkownika. Przesłane

zdjęcia są wyświetlane jako tło pulpitu.

Wszystkie obrazy/Nowe obrazy/Polecenie transf. com/html/5c/5cce/5cce9feebf66003fa14cdd980fa5bf660617b29bf81e94e74185054b581de07b/htmlconvd-ClP22T32xi2. jpg" id="inl_p32img1"/> lub wybierz opcję , lub , a następnie naciśnij przycisk .

Rozpocznie się przesyłanie plików.

Podczas przesyłania przycisk będzie migać na niebiesko.

Gdy przesyłanie zostanie zakończone, na wyświetlaczu ponownie pojawi

się menu Transfer bezpośr.

Aby przerwać przesyłanie, naciśnij przycisk FUNC.

Wybór i transfer/Tło Windows

1. com/html/5c/5cce/5cce9feebf66003fa14cdd980fa5bf660617b29bf81e94e74185054b581de07b/htmlconvd-ClP22T32xi10. jpg" id="inl_p32img9"/> lub wybierz opcję

lub , a następnie naciśnij przycisk (lub ).

Pobieranie zdjęć do komputera 31

2. com/html/5c/5cce/5cce9feebf66003fa14cdd980fa5bf660617b29bf81e94e74185054b581de07b/htmlconvd-ClP22T33xi2. jpg" id="inl_p33img1"/> i wybierz zdjęcia do przesłania i naciśnij przycisk . Podczas przesyłania przycisk będzie migać na niebiesko. Po zakończeniu przesyłania plików naciśnij przycisk .

Nastąpi powrót do menu Transfer bezpośr.

Jako tło pulpitu komputera można wybierać jedynie zdjęcia w formacie JPEG.

Opcja wybrana przyciskiem jest zapamiętywana nawet po wyłączeniu aparatu. Przy następnym wyświetleniu menu Transfer bezpośr. zostaną przywrócone poprzednie ustawienia. Jeśli jako ostatnia wybrana była opcja [Wybór

i transfer] lub [Tło Windows], zostanie od razu wyświetlony ekran wyboru zdjęcia.

Kliknij przycisk w prawym dolnym rogu okna [CameraWindow], aby je zamknąć, a przesłane zdjęcia zostaną wyświetlone na komputerze.

System Windows

Komputer Macintosh

ZoomBrowser EX

ImageBrowser

Domyślnie zdjęcia są zapisywane na komputerze w folderach odpowiednich do daty ich wykonania.

32 Schemat systemu

Schemat systemu

Akcesoria dostarczane z aparatem

Pasek

WS-DC2

Akumulator NB-4L*1

(z osłoną gniazda)

Ładowarka CB-2LV/CB-2LVE*1

Kabel interfejsu IFC-400PCU*1

Karta pamięci (32 MB)

Kabel audio-wideo AVC-DC300*1

Dysk „Canon Digital

Camera Solution Disk”

Zestaw zasilający AC Adapter

Kit ACK-DC10

Łącznik DC

Kabel zasilania

Obudowa

DR-10

wodoodporna

WP-DC22

Zasilacz Compact Power Adapter

Obciążnik do obudowy

CA-DC10

wodoodpornej WW-DC1

Lampa błyskowa

o dużej mocy HF-DC1

Schemat systemu 33

Drukarki zgodne ze standardem drukowania bezpośredniego

Kabel połączenia bezpośredniego

Drukarki Compact

Photo Printer*2 *3

(seria SELPHY)

Czytnik kart

USB

Adapter kart

Drukarki atramentowe*4

PCMCIA

Port USB

Gniazdo na kartę PC

Karta pamięci SD*5

• SDC-128M

• SDC-512MSH

Gniazdo Video IN

Gniazdo Audio IN

TV/wideo

*1 Produkt można również nabyć oddzielnie.

*2 Więcej informacji na temat drukarki można znaleźć w dostarczonej z nią instrukcji obsługi.

*3 Aparat można także podłączyć do drukarek CP-10, CP-100, CP-200 i CP-300.

*4 Więcej informacji na temat drukarki atramentowej i kabli interfejsu można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej z drukarką.

*5 Produkt niedostępny w niektórych regionach.

34 Schemat systemu

Akcesoria opcjonalne

Przedstawione poniżej akcesoria do aparatu są sprzedawane oddzielnie.

Pewne akcesoria mogą być niedostępne w niektórych regionach lub mogą już być niedostępne.

Lampa błyskowa

• Lampa błyskowa o dużej mocy HF-DC1

Zdejmowana, dodatkowa lampa błyskowa umożliwia fotografowanie obiektów, które znajdują się zbyt daleko, aby można je było oświetlić za pomocą wbudowanej lampy błyskowej.

Zasilacze

Zestaw zasilający AC Adapter Kit ACK-DC10

Zestaw zasilający umożliwia podłączenie aparatu do standardowego gniazda sieci elektrycznej.

Zaleca się korzystanie z niego, jeśli aparat ma być włączony przez dłuższy czas lub jest podłączany do komputera (nie może służyć do ładowania akumulatora aparatu).

Ładowarka CB-2LV/CB-2LVE

Ładowarka służy do ładowania akumulatorów typu NB-4L.

Akumulator NB-4L

Akumulator litowy.

Inne akcesoria

Karta pamięci SD

Karty pamięci SD służą do przechowywania zdjęć zrobionych aparatem.

Firma Canon oferuje karty o pojemności 128 i 512 MB.

Kabel interfejsu IFC-400PCU

Służy do podłączania aparatu do komputera, drukarki Compact Photo Printer (seria SELPHY) lub drukarki atramentowej*.

*Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej z drukarką.

Kabel audio-wideo AVC-DC300

Służy do podłączania aparatu do telewizora.

Obudowa wodoodporna WP-DC22

Obudowa ta umożliwia wykonywanie zdjęć podwodnych na głębokości maksymalnie 40 metrów. Oprócz tego znakomicie nadaje się do zabezpieczenia aparatu podczas fotografowania w deszczu, na plaży lub na stoku narciarskim.

Schemat systemu 35

Firma Canon oferuje sprzedawane osobno drukarki, które współpracują z tym aparatem. Wystarczy je podłączyć przy użyciu jednego kabla, aby szybko i łatwo drukować wysokiej jakości odbitki, korzystając z oprogramowania aparatu.

Drukarki typu Compact Photo Printer (seria SELPHY)

Drukarki atramentowe

Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży detalicznej produktów firmy Canon.

Zaleca się korzystanie z oryginalnych akcesoriów firmy Canon.

Aby w pełni wykorzystać możliwości opisywanego produktu, należy używać go wraz z oryginalnymi akcesoriami firmy Canon. Firma Canon nie będzie ponosić odpowiedzialności za żadne uszkodzenia produktu i/lub wypadki, takie jak pożary itp., które zostaną spowodowane nieprawidłowym działaniem akcesoriów firm innych niż Canon (np. wyciekiem elektrolitu lub wybuchem akumulatora). Gwarancja udzielana na produkt nie obejmuje napraw uszkodzeń, których przyczyną jest nieprawidłowe działanie akcesoriów firm innych niż Canon, chociaż istnieje możliwość zlecenia takich napraw za odpowiednią opłatą.

36

37

38

39

Szczegółowe informacje

40

Przewodnik po elementach aparatu

Widok z przodu

aMocowanie paska (str. 11)

bMikrofon (str. 22)

cWspomaganie AF (str. 53)

dLampa redukcji czerwonych oczu (str. 77)

eLampa samowyzwalacza (str. 66)

fOkienko wizjera (str. 41)

gLampa błyskowa (str. 64)

hObiektyw

41

Widok z tyłu

aparatu elementach po Przewodnik

aMonitor LCD (strony 48, 58)

bWizjer

cOsłona gniazd (str. 11)

dWyjście audio-wideo (gniazdo A/V OUT) (str. 176)

eGniazdo DIGITAL (strony 18, 27)

fGniazdo statywu

gOsłona gniazda łącznika DC (str. 202)

hPokrywa gniazda karty pamięci/akumulatora (str. 9)

Nie jest możliwe jednoczesne podłączenie kabla interfejsu i kabla audio-wideo.

Korzystanie z wizjera

Wizjer umożliwia wyłączenie monitora LCD (str. 58) podczas fotografowania, a tym samym oszczędzanie energii.

Monitor LCD może być zaklejony cienką folią, która zabezpiecza go przed zadrapaniami uszkodzeniem podczas transportu. Folię należy zdjąć przed użyciem aparatu.

42

Elementy sterujące

aWskaźniki (str. 44)

bLampka zasilania (ON/OFF)

cPrzycisk ON/OFF (str. 12)

dPrzycisk migawki (str. 14)

eDźwignia powiększenia (strony 60, 114)

Fotografowanie: (Panorama)/ (Zbliżenie) Wyświetlanie: (Miniatury)/ (Powiększenie)

fGłośnik

gPrzełącznik trybów (strony 14, 43)

hPrzycisk (drukowania/udostępniania) (strony 18, 29, 112)

iFUNC. /SET Przycisk (str. 46)

jMENU Przycisk (str. 47)

kDISP. Przycisk (str. 58)

lPrzycisk (Makro)/ (Nieskończoność)/ (str. 64)

mPrzycisk (Czułość ISO)/ (Skok)/ (strony 71, 118)

nPrzycisk (Usunięcie jednego zdjęcia)/ (Serie zdjęć)/

(Samowyzwalacz)/ (strony 17, 66, 76)

oPrzycisk (Lampa błyskowa)/ (str. 64)

43

Korzystanie z przełącznika trybów

Przestaw przełącznik trybów w tryb, z którego chcesz korzystać.

Tryb fotografowania

Tryb filmów

Tryb wyświetlania

Tryb fotografowania

: Auto (str. 14)

: Tryb ręczny (str. 76)

: Panorama (str. 84)

: Cyfrowe makro (str. 63)

: Portrety (str. 73)

: Portrety i nocne tło (str. 73)

: Tylko jeden kolor (str. 105)

: Zamiana koloru (str. 107)

Tryb scen specjalnych

: Dzieci i zwierzęta (str. 74)

: Wnętrza (str. 74)

: Zachód słońca (str. 74)

: Liście (str. 74)

: Śnieg (str. 74)

: Plaża (str. 74)

: Fajerwerki (str. 75)

: Akwarium (str. 75)

: Pod wodą (str. 75)

: Zapis standardowy (str. 79)

: Małe pliki (str. 79)

: Tylko jeden kolor (str. 79)

: Zamiana koloru (str. 79)

: Zapis wolny (str. 79)

Tryb wyświetlania (strony 16, 114)

44

Wskaźniki

Wskaźniki z tyłu aparatu świecą lub migają w następujących warunkach.

Górny wskaźnik

Zielony: Gotowość do wykonania zdjęcia (aparat emituje dwa sygnały akustyczne)/wyłączony ekran

Migający zielony: Rejestrowanie filmu z zapisem wolnym lub zapis/ odczyt/usuwanie/przesyłanie zdjęć (w przypadku połączenia z komputerem/drukarką)

Pomarańczowy: Gotowość do wykonania zdjęcia (lampa błyskowa

włączona)

Migający

Gotowość do zrobienia zdjęcia (ostrzeżenie

pomarańczowy:

o możliwości poruszenia aparatem)

Dolny wskaźnik

Żółty: Tryb makro/tryb nieskończoności/tryb blokowania AF

Migający żółty: Problemy z ustawieniem ostrości (aparat emituje pojedynczy sygnał akustyczny).

Gdy miga zielony wskaźnik, nigdy nie wolno wykonywać następujących czynności. Ich wykonanie może doprowadzić do uszkodzenia danych zdjęć.

Wstrząsanie aparatem.

Wyłączanie aparatu lub otwieranie pokrywy gniazda karty pamięci/akumulatora.

45

Wyświetlanie zegara

Poniżej opisano dwa sposoby wyświetlania bieżącej daty i godziny (informacje te są wyświetlane przez 5 sekund*).

* Ustawienie domyślne

Sposób pierwszy

Podczas włączania zasilania naciśnij i przytrzymaj przycisk FUNC.

Sposób drugi

W trybie fotografowania/wyświetlania naciśnij przycisk FUNC. /SET i przytrzymaj go przez ponad sekundę.

Jeśli aparat znajduje się w pozycji poziomej, wyświetlana jest godzina. Jeśli aparat jest trzymany pionowo, wyświetlana jest data i godzina.

Jeśli jednak podczas wyświetlania daty zgodnie ze sposobem pierwszym aparat jest trzymany w pozycji pionowej, godzina jest początkowo wyświetlana w taki sposób, jak przy aparacie trzymanym poziomo.

• Za pomocą przycisków lub można zmienić kolor wyświetlania.

• Widok zegara znika po upływie określonego czasu wyświetlania lub po naciśnięciu jednego z przycisków w celu wykonania kolejnej operacji.

• Czas wyświetlania zegara można zmieniać w menu

(Nastawy

Ogólne) (str. 56).

Zegara nie można wyświetlać w trybie powiększania zdjęć ani w trybie wyświetlania miniatur.

46

Podstawy obsługi

Menu i ustawienia

Opcje dostępne w menu FUNC., Zapisywanie, Odtwarzanie, Drukowanie, Nastawy Ogólne i Mój Aparat umożliwiają modyfikacjętrybów wykonywania i przeglądania zdjęć oraz ustawień aparatu, np. ustawień drukowania, daty i czasu lub dźwięków.

Menu FUNC. (przycisk )

To menu umożliwia modyfikację wielu typowych funkcji fotografowania.

Na powyższym przykładzie przedstawiono menu FUNC. w trybie (Auto).

1 Ustaw przełącznik trybów w pozycji lub .

2 Naciśnij przycisk .

3 Za pomocą przycisków lub wybierz jedną z pozycji menu.

W niektórych trybach fotografowania pewne elementy mogą być niedostępne.

4 Za pomocą przycisków lub wybierz jedną z opcji danej pozycji menu.

Pozycje, przy których wyświetlana jest ikona , można zmieniać za pomocą przycisku DISP. .

Po wybraniu opcji można nacisnąć przycisk migawki, aby natychmiast wykonać zdjęcie. Po zrobieniu zdjęcia ponownie zostanie wyświetlone to samo menu, dzięki czemu można łatwo dostosować ustawienia.

5 Naciśnij przycisk .

47

Menu Zapisywanie, Odtwarzanie, Drukowanie, Nastawy Ogólne i Mój Aparat (przycisk )

Te menu umożliwiają konfigurowanie parametrów wykonywania, wyświetlania lub drukowania zdjęć.

Tryb fotografowania (Auto)

1

5

Tryb wyświetlania

2

Między poszczególnymi

menu można się

przełączać za pomocą

przycisków

lub

4

• Na powyższym przykładzie

przedstawiono menu

Zapisywanie w trybie

(Auto).

1 Naciśnij przycisk .

2 Przyciski lub umożliwiają przełączanie się między kolejnymi menu.

Do przełączania menu może także służyć dźwignia powiększenia. com/html/5c/5cce/5cce9feebf66003fa14cdd980fa5bf660617b29bf81e94e74185054b581de07b/htmlconvd-ClP22T49xi7. jpg" id="inl_p49img6"/> lub wybierz jedną z pozycji menu.

4 Za pomocą przycisków lub wybierz opcję.

Elementy menu, obok których widoczny jest symbol (... ), można ustawić dopiero po wyświetleniu kolejnego menu za pomocą przycisku FUNC. Naciśnij ponownie przycisk FUNC. /SET, aby zatwierdzić ustawienie, a następnie naciśnij przycisk MENU w celu powrotu do ekranu menu.

5 Naciśnij przycisk .

ugiłobs Podstawy

48

Informacje wyświetlane na monitorze LCD i w menu

c

a

b

Ostrzeżenie o poruszeniu zdjęcia

(str. 182)

Ramka punktu pomiaru/ ramka AF

d

efgh i j

Zostanie wyświetlony

poziom naładowania

akumulatora

k

l

m

n

Zdjęcia do wykonania

(Obrazy nieruchome)/

czas do dyspozycji/

o

czas od początku (filmy)

Czas naświetlania/wartość przysłony, p

Wyświetlane informacje

Metoda ustawienia

a

Tryb fotografowania

Przełącznik trybów,

przycisk FUNC. /SET

(menu FUNC. )

b

Kompensacja ekspozycji (

•••

),

Przycisk FUNC. /SET

rozdzielczość itd.

c

Wyśw. nakładki

Przycisk MENU

(menu Zapisywanie)

d

Cyfrowe powiększenie/

cyfrowy telekonwerter (

1. 6x/2. 0x)

e

Makro (

)/nieskończoność (

)

/

f

Czułość ISO (

)

g

Lampa błyskowa (

)

h

Funkcja Korekta czerw. oczu (

)

Przycisk MENU (menu

Zapisywanie, pozycja

[Nastawy błysku])

i

Tryb migawki (

)

/

Instrukcja obsługi i informacje o gwarancji Canon Digital Ixus V

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja obsługi i informacje o gwarancji Canon Digital Ixus V

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja obsługi i informacje o gwarancji Canon Digital Ixus V