Instrukcja bezpieczeństwa i szybkiego startu Hitachi C 10ra2

Instrukcja bezpieczeństwa i szybkiego startu Hitachi C 10ra2 zawiera szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa podczas używania tej piły tarczowej. Instrukcja zawiera informacje dotyczące właściwego używania piły, w tym instrukcje dotyczące przygotowania i używania piły, instrukcje bezpiecznego używania narzędzia, instrukcje dotyczące utrzymywania narzędzia w czystości i w dobrym stanie oraz instrukcje dotyczące wymiany akcesoriów i części. Instrukcja zawiera również informacje na temat zachowania ostrożności podczas używania piły i instrukcje dotyczące odpowiedzialnego korzystania z narzędzia. Instrukcja zawiera również szczegółowe instrukcje dotyczące szybkiego startu, w tym instrukcje dotyczące podłączania narzędzia i przygotowania go do użycia.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja bezpieczeństwa i szybkiego startu Hitachi C 10ra2

Ten rozdział zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa kierowcy i pasażerów. Przedstawia zasady prawidłowego korzystania z foteli i pasów bezpieczeństwa oraz sposób działania poduszek powietrznych.

Rozdział ten podaje również sposoby prawidłowego przewożenia dzieci.

Najważniejsze zasady bezpieczeństwa

W tym rozdziale oraz w całej Instrukcji obsługi podano wiele zasad oraz zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. Zasady bezpieczeństwa opisane w tym rozdziale są jednymi z najważniejszych.

Zapinanie pasów bezpieczeństwa

Pasy bezpieczeństwa stanowią najlepszą ochronę we wszystkich rodzajach wypadków. Poduszki powietrzne uzupełniają pasy bezpieczeństwa, ale ich nie zastępują. Dlatego pomimo tego, że pojazd wyposażony jest w poduszki powietrzne, wszystkie jadące nim osoby muszą ZAWSZE prawidłowo zapinać pasy bezpieczeństwa.

Kierowanie pojazdem

Podczas jazdy kierowca zobowiązany jest zachować szczególną ostrożność. Kierowca ponosi odpowiedzialność za zwracanie uwagi na drogę, warunki drogowe oraz utrzymywanie pojazdu na danym pasie ruchu. Kierowca bezwzględnie powinien trzymać kierownicę obiema rękami. Jazda bez trzymania kierownicy może doprowadzić do niezamierzonego, samoistnego opuszczenia pasa ruchu i w konsekwencji do kolizji lub wypadku drogowego. Wiele negatywnych czynników może wpływać na samoistną zmianę pasa ruchu przez pojazd niekierowany:

• Stan techniczny pojazdu,

• Stopień zużycia amortyzatorów i elementów zawieszenia,

• Geometria zawieszenia,

• Rodzaj i stan ogumienia,

• Ciśnienie w oponach,

• Stopień załadowania pojazdu,

• Warunki atmosferyczne (podmuchy wiatru, opady itp. ),

• Rodzaj i stan nawierzchni drogi.

Obowiązek panowania nad pojazdem i kierowania nim spoczywa zawsze na kierowcy.

Zabezpieczanie dzieci

Dzieci należy zawsze przewozić na siedzeniach tylnych, w odpowiednich dla nich fotelikach lub na siedziskach, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nie zaleca się przewożenia dzieci na fotelach przednich. Niemowlęta i małe dzieci podczas jazdy muszą siedzieć w odpowiednich, prawidłowo przymocowanych fotelikach. Większe dzieci mogą siedzieć na odpowiednich siedziskach i muszą mieć prawidłowo zapięte biodrowo-barkowe pasy bezpieczeństwa. Siedziska można nie używać, jeżeli wzrost dziecka pozwala na prawidłowe zapięcie pasów bezpieczeństwa bez użycia siedziska.

Zagrożenia związane z poduszkami powietrznymi

Poduszki powietrzne mogą uratować życie, ale w przypadku niezachowania podstawowych zasad ostrożności mogą również stanowić poważne zagrożenie zdrowia lub życia. Dotyczy to szczególnie osób siedzących zbyt blisko poduszek powietrznych i/lub osób, które nie mają prawidłowo zapiętych pasów bezpieczeństwa. Aktywująca się poduszka powietrzna najbardziej zagraża dzieciom i osobom niskiego wzrostu. Należy przestrzegać wszystkich zaleceń i ostrzeżeń podanych w Instrukcji.

Dekoncentracja kierowcy

Dekoncentracja kierowcy stwarza poważne zagrożenie. Dotyczy to zwłaszcza kierowców o niewielkim doświadczeniu. Podczas jazdy najważniejsze jest bezpieczeństwo. Dlatego kierowca musi być świadomy czynników, które wpływają na obniżenie koncentracji. Należą do nich: senność, sięganie po przedmioty, spożywanie posiłków, poświęcanie uwagi pasażerom oraz korzystanie z telefonów komórkowych.

Dekoncentrację mogą powodować: odwracanie wzroku i/lub uwagi od drogi, zdejmowanie dłoni z kierownicy, a także wykonywanie czynności innych niż kierowanie pojazdem. Aby ograniczyć ryzyko dekoncentracji i wypadku, należy przestrzegać poniższych wytycznych:

• Urządzeń przenośnych (tj. telefonów komórkowych, urządzeń nawigacyjnych, odtwarzaczy plików MP3 itp. ) używać TYLKO wtedy, kiedy pojazd stoi w bezpiecznym miejscu.

• Urządzeń przenośnych używać WYŁĄCZNIE, jeżeli obowiązujące przepisy prawa i panujące warunki umożliwiają ich bezpieczne użycie.

NIGDY nie wysyłać wiadomości tekstowych (SMS-ów) ani poczty elektronicznej podczas prowadzenia pojazdu. W większości krajów przepisy prawa zabraniają kierowcom wysyłania wiadomości tekstowych podczas prowadzenia pojazdu. W niektórych krajach i miastach obowiązuje również zakaz korzystania z telefonu komórkowego bez zestawu głośnomówiącego podczas prowadzenia pojazdu.

• NIGDY nie dopuszczać, by urządzenie przenośne odwróciło uwagę kierowcy od prowadzenia. Kierowca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pasażerów i innych użytkowników drogi. Dlatego podczas kierowania pojazdem należy trzymać dłonie na kierownicy, patrzeć na drogę i koncentrować się na prowadzeniu.

Bezpieczna prędkość

Nadmierna prędkość stanowi najczęstszą przyczynę wypadków zagrażających zdrowiu lub życiu. Zazwyczaj im wyższa prędkość, tym większe ryzyko. Należy jednak wiedzieć, że do poważnego wypadku może również dojść przy niższych prędkościach. Dlatego należy zawsze przestrzegać obowiązujących ograniczeń prędkości. Jeżeli wymaga tego bezpieczeństwo należy jechać wolniej, w zależności od panujących warunków drogowych.

Utrzymywanie sprawności pojazdu

Pęknięcie opony lub usterka mechaniczna mogą być bardzo niebezpieczne. Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia takich zdarzeń, należy regularnie sprawdzać ciśnienie i stan opon oraz wykonywać wszystkie wymagane przeglądy okresowe.

Siedzenia

Zasady bezpieczeństwa

Właściwe ustawienie fotela kierowcy i pasażera ma zasadnicze znaczenie nie tylko dla wygody, lecz także dla bezpieczeństwa. Poduszki powietrzne i pasy bezpieczeństwa zapewniają odpowiednią ochronę tylko w przypadku prawidłowego ustawienia fotela.

OSTRZEŻENIE

Nie używać podkładek ani poduszek, które obniżają tarcie pomiędzy siedzeniem a osobą na nim siedzącą. W momencie wypadku lub gwałtownego hamowania biodra osoby siedzącej w ten sposób mogą wsunąć się pod biodrowy odcinek pasa bezpieczeństwa. Może to spowodować poważne zagrożenie zdrowia lub życia, ponieważ w takim przypadku pasy bezpieczeństwa nie zadziałają prawidłowo.

Poduszki powietrzne

Aktywujące się poduszki powietrzne mogą spowodować obrażenia ciała osoby zajmującej nieprawidłową pozycję. Siedzenie zbyt blisko poduszek powietrznych jest niebezpieczne. Dlatego fotele przednie należy odsuwać możliwie daleko od przednich poduszek powietrznych, ale tak by kierowca zachował pełną wygodę i zdolność prowadzenia pojazdu. png"/>OSTRZEŻENIE

Aby ograniczyć poważne zagrożenie zdrowia lub życia powodowane przez aktywujące się poduszki powietrzne, należy stosować następujące środki ostrożności:

Możliwie daleko odsunąć fotel kierowcy, zachowując jednak możliwość pełnej kontroli nad pojazdem.

Możliwie daleko odsunąć fotel pasażera. org/1999/xhtml">• Aby ograniczyć do minimum ryzyko urazów dłoni i przedramion, kierownicę należy trzymać na jej obwodzie obiema dłońmi, ustawionymi w położeniu „godziny 9” i „godziny 3”. org/1999/xhtml">• NIGDY nie umieszczać żadnych przedmiotów ani osób na pokrywach poduszek powietrznych ani przed nimi. org/1999/xhtml">• Aby ograniczyć do minimum ryzyko urazów nóg, nie pozwalać pasażerowi siedzącemu z przodu na opieranie stóp lub nóg na desce rozdzielczej.

Pasy bezpieczeństwa

Przed rozpoczęciem jazdy należy zawsze zapinać pasy bezpieczeństwa.

Wszystkie osoby w pojeździe powinny zawsze siedzieć w pozycji wyprostowanej i mieć prawidłowo zapięte pasy bezpieczeństwa. Dzieci muszą siedzieć w odpowiednich, prawidłowo przymocowanych fotelikach. Dzieci, które nie mieszczą się w fotelikach dziecięcych, oraz osoby dorosłe muszą zapinać pasy bezpieczeństwa. png"/>OSTRZEŻENIE

Podczas regulacji pasa bezpieczeństwa należy przestrzegać poniższych środków ostrożności:

NIGDY nie przypinać jednym pasem bezpieczeństwa więcej niż jednej osoby. org/1999/xhtml">• Przed rozpoczęciem jazdy podnieść oparcia foteli, a biodrowe odcinki pasów bezpieczeństwa ułożyć ciasno i nisko na biodrach. org/1999/xhtml">• NIGDY nie pozwalać dzieciom na siedzenie na kolanach innych osób. org/1999/xhtml">• Nie układać pasa bezpieczeństwa przy szyi ani nie przekładać go przez ostre krawędzie. Zawsze zakładać odcinek barkowy ciasno wokół tułowia. org/1999/xhtml">• Nie dopuszczać do zaciśnięcia lub zablokowania pasa bezpieczeństwa.

Fotele przednie

Ustawienie foteli przednich można regulować za pomocą dźwigni lub przełączników znajdujących się z boku siedzisk. Przed rozpoczęciem jazdy należy ustawić fotel kierowcy w położeniu, które umożliwia łatwe operowanie kierownicą, pedałami i przełącznikami na desce rozdzielczej. png"/>OSTRZEŻENIE

Podczas regulacji ustawienia fotela należy przestrzegać poniższych środków ostrożności:

NIGDY nie regulować ustawienia fotela podczas jazdy. Może to spowodować niespodziewane przesunięcie się fotela, a w konsekwencji utratę kontroli nad pojazdem i wypadek. org/1999/xhtml">• Nie umieszczać żadnych przedmiotów pod fotelami przednimi. Przedmioty znajdujące się pod nogami kierowcy lub wokół nich mogą utrudniać prawidłowe operowanie pedałami i w konsekwencji doprowadzić do wypadku. org/1999/xhtml">• Uważać, by nic nie zakłócało prawidłowego ustawienia ani prawidłowego zablokowania oparcia. org/1999/xhtml">• Nie kłaść zapalniczki na podłodze ani na siedzeniach. Podczas regulacji fotela może dojść do uwolnienia gazu z zapalniczki i pożaru. org/1999/xhtml">• Zachowywać ostrożność podczas wyjmowania niewielkich przedmiotów, które zablokowały się pod fotelami lub pomiędzy fotelami a konsolą centralną. Ostre krawędzie mechanizmu fotela mogą spowodować zranienie dłoni. org/1999/xhtml">• Jeżeli na siedzeniach tylnych siedzą pasażerowie, zachować ostrożność podczas regulacji ustawienia foteli przednich. org/1999/xhtml">• Po zakończeniu regulacji ustawienia upewniać się, że fotel jest zablokowany. W przeciwnym przypadku może się on przypadkowo poruszyć i spowodować wypadek. png"/>OSTROŻNIE

Aby uniknąć obrażeń:

Nie regulować położenia fotela przy zapiętych pasach bezpieczeństwa. Przesunięcie siedziska do przodu może spowodować silny ucisk brzucha. org/1999/xhtml">• Podczas zmiany ustawienia fotela uważać, by dłonie lub palce nie zostały zaciśnięte w mechanizmie.

Przesuwanie do przodu i do tyłu

Aby przesunąć fotel do przodu lub do tyłu, należy:

1. Pociągnąć do góry i przytrzymać dźwignię.

2. Przesunąć fotel w odpowiednie położenie.

3. Zwolnić dźwignię i upewnić się, że fotel jest zablokowany w odpowiednim położeniu. Spróbować przesunąć fotel do przodu i do tyłu bez użycia dźwigni. Jeżeli fotel porusza się, oznacza to, że nie został prawidłowo zablokowany.

Regulacja kąta odchylenia oparcia

Aby zmienić kąt odchylenia oparcia, należy:

1. Lekko pochylić się do przodu i pociągnąć do góry dźwignię regulacji kąta odchylenia oparcia. Powoli odchylić się, ustawiając oparcie w odpowiednim położeniu. Zwolnić dźwignię i upewnić się, że oparcie jest zablokowane w odpowiednim położeniu (aby oparcie zostało zablokowane, dźwignia musi powrócić do pierwotnego położenia).

Odchylanie oparcia

Siedzenie podczas jazdy w mocno odchylonej pozycji może być niebezpieczne. Mocne odchylenie oparć foteli znacznie zmniejsza skuteczność układów bezpieczeństwa (pasów i poduszek powietrznych). png"/>OSTRZEŻENIE

Podczas jazdy NIGDY nie siedzieć na fotelu z mocno odchylonym oparciem.

W razie wypadku lub gwałtownego hamowania jazda w pozycji półleżącej stwarza poważne zagrożenie zdrowia lub życia.

Kierowca i pasażerowie powinni ZAWSZE prawidłowo siedzieć na swoich siedzeniach oraz mieć zapięte pasy bezpieczeństwa, a wszystkie oparcia powinny być podniesione.

Aby zapewnić prawidłowe działanie pasów bezpieczeństwa, należy je układać tak, by ściśle przylegały do bioder i klatki piersiowej. Po mocnym odchyleniu oparcia fotela pas barkowy nie spełnia swojej funkcji, ponieważ nie przylega ściśle do klatki piersiowej. Znajduje się on zbyt daleko z przodu.

Dlatego podczas wypadku osoba siedząca w takiej pozycji może uderzyć w pas i odnieść obrażenia szyi lub innych części ciała.

Im bardziej odchylone oparcie, tym większe niebezpieczeństwo wsunięcia się bioder użytkownika pod pas i spowodowania przez pas poważnych obrażeń wewnętrznych.

Regulacja wysokości siedziska (fotela kierowcy, jeżeli funkcja występuje)

Aby zmienić wysokość siedziska, należy:

Kilka razy nacisnąć dźwignię w dół — siedzisko obniża się. org/1999/xhtml">• Kilka razy pociągnąć dźwignię w górę — siedzisko podnosi się.

Podłokietnik (fotela kierowcy, jeżeli występuje)

Aby rozłożyć podłokietnik, należy go pociągnąć w dół.

Kieszenie w oparciach foteli (jeżeli występują)

Kieszenie znajdują się z tyłu oparć foteli przednich. png"/>OSTROŻNIE

Nie umieszczać ciężkich ani ostrych przedmiotów w kieszeniach oparć foteli. W momencie wypadku mogą one wypaść z kieszeni i spowodować obrażenia.

Siedzenia tylne

Aby ułatwić przewożenie długich przedmiotów lub zwiększyć przestrzeń ładunkową, można złożyć oparcia siedzeń tylnych. png"/>OSTRZEŻENIE

Nigdy nie zezwalać, aby podczas jazdy pasażerowie siedzieli na złożonych oparciach. Jest to nieprawidłowa pozycja siedząca, która uniemożliwia zapięcie pasów bezpieczeństwa. W razie wypadku lub gwałtownego hamowania może ona spowodować zagrożenie zdrowia lub życia. org/1999/xhtml">• Nie układać przedmiotów, przewożonych na złożonych oparciach siedzeń tylnych, powyżej krawędzi oparć foteli przednich. Jeżeli ładunek znajduje się powyżej górnej krawędzi oparć przednich foteli, podczas gwałtownego hamowania może przesunąć się do przodu, powodując szkody materialne lub stwarzając zagrożenie zdrowia.

1. Ustawić oparcie fotela przedniego w pozycji pionowej i w razie potrzeby przesunąć fotel do przodu. Maksymalnie obniżyć zagłówek siedzenia tylnego (jeżeli występują regulowane zagłówki).

3. Włożyć sprzączkę tylnego pasa biodrowo-barkowego do uchwytu w nakładce bocznej. Dzięki temu biodrowo-barkowy pas bezpieczeństwa nie przeszkodzi w składaniu oparcia. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_i10_AC3/3_Po_pierwsze_-_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/16. jpg"/>

4. Pociągnąć do góry dźwignię składania oparcia i złożyć oparcie w kierunku przodu pojazdu.

Aby umożliwić korzystanie z siedzenia tylnego, podnieść oparcie i popchnąć je do tyłu. Mocno popchnąć oparcie, tak aby zablokowało się w położeniu pionowym. Upewnić się, że oparcie jest zablokowane.

Przy podnoszeniu oparć siedzeń tylnych należy pamiętać o ułożeniu odcinków barkowych pasów bezpieczeństwa we właściwym położeniu. png"/>OSTRZEŻENIE

Podczas podnoszenia oparcia do pozycji pionowej:

Uważać, aby nie uszkodzić pasa bezpieczeństwa ani jego klamry. Nie dopuścić do zahaczenia czy zaciśnięcia pasa ani jego klamry pomiędzy oparciem a siedziskiem. Sprawdzić prawidłowość zablokowania oparcia, próbując popchnąć jego górną część. Jeżeli oparcie nie będzie zablokowane, podczas wypadku lub gwałtownego hamowania może złożyć się i umożliwić przemieszczenie się przewożonego ładunku do kabiny, a w konsekwencji spowodować zagrożenie zdrowia lub życia. org/1999/xhtml">• Przy podnoszeniu oparć siedzeń tylnych należy pamiętać o ułożeniu odcinków barkowych pasów bezpieczeństwa we właściwym położeniu.

• Przełożenie pasa przez prowadnicę znajdującą się na siedzeniu tylnym zapobiega zaklinowaniu pasa za fotelem lub pod nim.

Przewożenie ładunku

Przewożony ładunek zawsze należy zabezpieczać tak, by się nie przemieszczał. Ładunek przemieszczający się podczas gwałtownego hamowania lub wypadku stanowi zagrożenie zdrowia i życia kierowcy oraz pasażerów. Nie umieszczać na tylnych siedzeniach żadnych przedmiotów, jeżeli nie można ich pewnie zamocować. Podczas wypadku nieprawidłowo zamocowane przedmioty mogą uderzyć w osoby siedzące na fotelach przednich. png"/>OSTRZEŻENIE

Ładowanie bagażu

Podczas ładowania i wyładowywania bagażu upewnić się, że silnik jest wyłączony i włączony jest hamulec postojowy. W pojazdach ze zautomatyzowaną mechaniczną skrzynią biegów należy ponadto sprawdzić, czy selektor znajduje się w położeniu N, a w pojazdach z mechaniczną skrzynią biegów należy sprawdzić, czy włączony jest bieg wsteczny lub 1. bieg. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować ruszenie pojazdu z pracującym silnikiem po przypadkowej zmianie położenia selektora/dźwigni zmiany biegów.

Zagłówki

Fotele przednie i siedzenia tylne są wyposażone w regulowane zagłówki. Zagłówki podnoszą wygodę jazdy, ale przede wszystkim chronią przed urazami szyi i kręgosłupa, szczególnie podczas uderzeń w tył samochodu. png"/>OSTRZEŻENIE

Aby ograniczyć ryzyko poważnego zagrożenia zdrowia lub życia w razie wypadku, podczas regulacji ustawienia zagłówków należy przestrzegać poniższych środków ostrożności:

Regulację ustawienia wszystkich zagłówków należy wykonywać PRZED rozpoczęciem jazdy. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_i10_AC3/3_Po_pierwsze_-_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/23. jpg"/>

Zagłówek należy ustawić tak, by jego środek znajdował się na wysokości oczu osoby siedzącej na fotelu. org/1999/xhtml">• NIGDY nie regulować położenia zagłówka fotela kierowcy podczas jazdy. org/1999/xhtml">• Zagłówek należy ustawić możliwie najbliżej głowy. Nie opierać się o dodatkowe poduszki, które oddalają plecy od oparcia fotela. org/1999/xhtml">• Po regulacji ustawienia zagłówków zawsze sprawdzać, czy są one prawidłowo zablokowane.

Aby uniknąć uszkodzeń, NIGDY nie uderzać w zagłówki ani nie ciągnąć za nie. png"/>OSTROŻNIE

Jeżeli nikt nie siedzi na siedzeniach tylnych, ich zagłówki należy maksymalnie obniżyć. Zagłówki siedzeń tylnych mogą ograniczać widoczność do tyłu.

Zagłówki foteli przednich

Fotel kierowcy i fotel pasażera są wyposażone w regulowane zagłówki. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_i10_AC3/3_Po_pierwsze_-_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/27. jpg"/>

Przesuwanie do przodu i do tyłu

Położenie zagłówka w poziomie można wyregulować, pociągając go do przodu do jednego z trzech położeń. Aby odsunąć zagłówek maksymalnie do tyłu, należy pociągnąć go jak najdalej do przodu, a następnie zwolnić. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_i10_AC3/3_Po_pierwsze_-_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/28. jpg"/>

Regulacja wysokości

Aby podnieść zagłówek, należy:

1. Pociągnąć go ku górze do odpowiedniego położenia (1).

Aby obniżyć zagłówek, należy:

1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk (2) zwalniający blokadę zagłówka. Obniżyć zagłówek do odpowiedniego położenia (3). pl/Publish/Instrukcja_obslugi_i10_AC3/3_Po_pierwsze_-_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/30. jpg"/>

Pochylenie oparcia wysoko ustawionego fotela z mocno podniesionym zagłówkiem może spowodować uderzenie w osłonę przeciwsłoneczną lub w inne elementy pojazdu. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_i10_AC3/3_Po_pierwsze_-_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/31. jpg"/>

Wymontowanie i zamontowanie

Aby wymontować zagłówek, należy:

1. Za pomocą dźwigni lub przełącznika (1) odchylania oparcia podnieść oparcie (2). Maksymalnie podnieść zagłówek. Nacisnąć przycisk (3) zwalniający blokadę zagłówka, pociągając równocześnie zagłówek (4) do góry. png"/>OSTRZEŻENIE

NIGDY nie pozwalać pasażerom na jazdę na siedzeniu z wymontowanym zagłówkiem. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_i10_AC3/3_Po_pierwsze_-_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/33. jpg"/>

Aby zamontować zagłówek, należy:

1. Odchylić oparcie fotela. Trzymając wciśnięty przycisk (1) zwalniający blokadę, włożyć wsporniki (2) zagłówka do otworów. Ustawić zagłówek na odpowiedniej wysokości.

4. Za pomocą dźwigni lub przełącznika (3) odchylania oparcia podnieść oparcie (4). png"/>OSTRZEŻENIE

Po zamontowaniu lub regulacji ustawienia zagłówków zawsze sprawdzać prawidłowość ich zablokowania.

Zagłówki siedzeń tylnych

* Wersja 5-miejscowa

Wszystkie tylne miejsca siedzące są wyposażone w zagłówki. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_i10_AC3/3_Po_pierwsze_-_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/36. jpg"/>

Regulacja wysokości

Wymontowanie i zamontowanie

Aby wymontować zagłówek, należy:

1. Nacisnąć przycisk (1) zwalniający blokadę zagłówka, pociągając równocześnie zagłówek (2) do góry.

Aby zamontować zagłówek, należy:

1. Trzymając wciśnięty przycisk (1) zwalniający blokadę, włożyć wsporniki (3) zagłówka do otworów.

Podgrzewanie foteli (jeżeli występuje)

Podgrzewanie foteli przednich zapewnia komfort przy niskich temperaturach otoczenia. png"/>OSTRZEŻENIE

Podgrzewanie foteli może spowodować POWAŻNE POPARZENIA nawet przy niskich temperaturach, szczególnie jeżeli jest włączone przez dłuższy czas.

Osoby siedzące na fotelach z włączonym podgrzewaniem muszą być w stanie wyczuć, kiedy fotel staje się zbyt gorący i wyłączyć podgrzewanie.

Szczególną uwagę należy zwracać na osoby, które nie są zdolne w pełni odczuwać zmian temperatury lub bólu. Są to przede wszystkim:

Niemowlęta, dzieci, osoby starsze lub niepełnosprawne, osoby po hospitalizacji. org/1999/xhtml">• Osoby ze szczególnie wrażliwą skórą, która łatwo ulega poparzeniom. org/1999/xhtml">• Osoby zmęczone i senne. org/1999/xhtml">• Osoby nietrzeźwe. org/1999/xhtml">• Osoby zażywające leki powodujące ospałość lub senność. png"/>OSTRZEŻENIE

Kiedy podgrzewanie fotela jest włączone, NIGDY nie umieszczać na fotelu przedmiotów nieprzepuszczających ciepła, takich jak koc. Może to spowodować przegrzanie układu podgrzewania fotela, skutkujące uszkodzeniem fotela lub powstaniem pożaru.

Aby uniknąć uszkodzenia układu podgrzewania foteli oraz tapicerki foteli:

Do czyszczenia foteli nigdy nie używać rozpuszczalników, rozcieńczalników do farb, benzenu, alkoholu ani benzyny. org/1999/xhtml">• Nie kłaść ciężkich ani ostrych przedmiotów na fotelach z funkcją podgrzewania. org/1999/xhtml">• Nie zmieniać tapicerki foteli. Może to spowodować uszkodzenie mat grzejnych lub układu wentylacji foteli. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_i10_AC3/3_Po_pierwsze_-_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/41. jpg"/>

Podgrzewanie fotela kierowcy lub pasażera można włączyć przełącznikiem po uruchomieniu silnika.

Podgrzewanie siedzeń należy włączać tylko wtedy, kiedy jest rzeczywiście potrzebne — nie włączać podgrzewania na stałe.

• Naciskanie przełącznika powoduje zmianę ustawień temperatury w następującej kolejności:

• Po włączeniu stacyjki (stan ON) pod-grzewanie foteli jest zawsze wyłączone.

• Naciskanie przełącznika przez ponad 1, 5 sekundy przy włączonym podgrzewaniu powoduje wyłączenie podgrzewania.

Pasy bezpieczeństwa

Ten rozdział przedstawia prawidłowy sposób używania pasów bezpieczeństwa. Podano w nim również ostrzeżenia dotyczące pasów bezpieczeństwa.

Środki ostrożności dotyczące pasów bezpieczeństwa

Przed rozpoczęciem jazdy zarówno kierowca, jak i pasażerowie muszą zawsze zapinać pasy bezpieczeństwa. Poduszki powietrzne stanowią uzupełnienie pasów bezpieczeństwa, ale ich nie zastępują. Przepisy prawa obowiązujące w większości krajów wymagają zapinania pasów bezpieczeństwa przez wszystkie osoby jadące pojazdem. png"/>OSTRZEŻENIE

Podczas jazdy WSZYSCY muszą mieć zapięte pasy bezpieczeństwa. Podczas regulacji i zapinania pasa bezpieczeństwa należy przestrzegać poniższych środków ostrożności:

Dzieci należy ZAWSZE przewozić na siedzeniach tylnych, w odpowiednich dla nich fotelikach lub na siedziskach, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, i zawsze zapinać im pasy bezpieczeństwa. org/1999/xhtml">• NIGDY nie zezwalać małym dzieciom na podróżowanie na przednim fotelu pasażera (należy przestrzegać obowiązujących przepisów). Jeżeli dziecko siedzi na fotelu przednim, należy odsunąć fotel możliwie jak najdalej do tyłu, a dziecko prawidłowo przypiąć pasem bezpieczeństwa. org/1999/xhtml">• NIGDY nie zezwalać, by podczas jazdy dzieci siedziały na kolanach innych osób. org/1999/xhtml">• Podczas jazdy NIGDY nie siedzieć na fotelu z mocno odchylonym oparciem. org/1999/xhtml">• Nie zezwalać, by na jednym siedzeniu siedziało więcej niż jedno dziecko ani by jeden pas bezpieczeństwa był używany przez więcej niż jedno dziecko. org/1999/xhtml">• Nie zakładać barkowego odcinka pasa bezpieczeństwa pod ramię ani za plecy. org/1999/xhtml">• Nigdy nie mocować na fotelu kruchych lub delikatnych przedmiotów pasem bezpieczeństwa. W przypadku gwałtownego hamowania lub zderzenia mogą one zostać uszkodzone przez pas. org/1999/xhtml">• Nie zapinać skręconego pasa bezpieczeństwa. Podczas wypadku skręcony pas nie zapewnia prawidłowej ochrony. org/1999/xhtml">• Nie używać pasa bezpieczeństwa, jeżeli pas, klamra, sprzączka lub mocowanie pasa są uszkodzone. org/1999/xhtml">• Nie zapinać sprzączki w klamrach innych pasów. org/1999/xhtml">• NIGDY nie odpinać pasów bezpieczeństwa podczas jazdy. Może to spowodować utratę kontroli nad pojazdem i w konsekwencji doprowadzić do wypadku. org/1999/xhtml">• Upewnić się, że w klamrze nie znajdują się żadne przedmioty zakłócające działanie mechanizmu blokady. Mogą one uniemożliwić prawidłowe zapięcie pasa. org/1999/xhtml">• Nie dokonywać żadnych zmian w mechanizmach pasów bezpieczeństwa i nie dodawać żadnych elementów, które mogłyby utrudniać zwijanie się pasa i samoczynne likwidowanie jego luzu. png"/>OSTRZEŻENIE

Uszkodzone pasy bezpieczeństwa nie działają prawidłowo. Zawsze należy wymieniać:

Pasy wystrzępione, zanieczyszczone lub uszkodzone. org/1999/xhtml">• Uszkodzone sprzączki, klamry lub mocowania. org/1999/xhtml">• Kompletne pasy zapięte podczas wypadku, nawet jeżeli nie są widoczne żadne uszkodzenia.

Lampki ostrzegawcze niezapięcia pasów bezpieczeństwa

Lampka ostrzegawcza niezapięcia pasa bezpieczeństwa kierowcy

Niezależnie od tego, czy pas bezpieczeństwa kierowcy jest zapięty czy nie, po każdym włączeniu stacyjki (stan ON) przez około 6 sekund świeci się lampka ostrzegawcza niezapięcia pasa bezpieczeństwa. Jeżeli pas bezpieczeństwa kierowcy nie jest zapięty, na około 6 sekund włącza się dźwiękowy sygnał ostrzegawczy, a lampka ostrzegawcza niezapięcia pasa bezpieczeństwa świeci się do momentu zapięcia pasa.

W przypadku ruszenia z niezapiętym pasem bezpieczeństwa kierowcy bez przekraczania prędkości 20 km/h świeci się lampka ostrzegawcza niezapięcia pasa bezpieczeństwa. Lampka nie gaśnie nawet po zatrzymaniu pojazdu.

Po przekroczeniu prędkości 20 km/h lampka ostrzegawcza zaczyna migać i na około 100 sekund włącza się dźwiękowy sygnał ostrzegawczy.

W przypadku odpięcia pasa bezpieczeństwa kierowcy podczas jazdy z prędkością poniżej 20 km/h włącza się lampka ostrzegawcza niezapięcia pasa bezpieczeństwa. Przy prędkości powyżej 20 km/h lampka ostrzegawcza zaczyna migać i na około 100 sekund włącza się dźwiękowy sygnał ostrzegawczy.

Lampka ostrzegawcza niezapięcia pasa bezpieczeństwa przedniego pasażera (jeżeli występuje)

Niezależnie od tego, czy pas bezpieczeństwa pasażera jest zapięty czy nie, po każdym włączeniu stacyjki (stan ON) przez około 6 sekund świeci się lampka ostrzegawcza niezapięcia pasa bezpieczeństwa. Jeżeli pas bezpieczeństwa pasażera nie zostanie zapięty, lampka ostrzegawcza świeci się do momentu zapięcia pasa.

W przypadku ruszenia z niezapiętym pasem bezpieczeństwa pasażera bez przekraczania prędkości 20 km/h świeci się lampka ostrzegawcza niezapięcia pasa bezpieczeństwa.

W przypadku odpięcia pasa bezpieczeństwa pasażera podczas jazdy z prędkością poniżej 20 km/h włącza się lampka ostrzegawcza niezapięcia pasa bezpieczeństwa. png"/>OSTRZEŻENIE

Nieprawidłowa pozycja siedząca podczas jazdy zakłóca prawidłowe działanie układu ostrzegania o niezapiętym pasie bezpieczeństwa pasażera. Kierowca powinien poinstruować pasażera o prawidłowej pozycji siedzącej opisanej w Instrukcji. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_i10_AC3/images/info. png"/>Informacja

• Lampka ostrzegawcza niezapięcia pasa bezpieczeństwa pasażera miga lub świeci się przez 6 sekund, nawet jeżeli fotel pasażera nie jest zajęty. Jeżeli pasażer opuści pojazd przy włączonym ostrzeżeniu, ostrzeżenie pozostaje włączone przez 6 sekund.

• Lampka ostrzegawcza niezapięcia pasa bezpieczeństwa pasażera może włączyć się, gdy na fotelu pasażera zostanie umieszczony bagaż, komputer przenośny lub inne urządzenie elektroniczne.

Lampki ostrzegawcze niezapięcia tylnych pasów bezpieczeństwa (jeżeli występują)

Siedzenie tylne lewe (1) i prawe (3)

Niezależnie od tego, czy tylne pasy bezpieczeństwa są zapięte czy nie, po każdym włączeniu stacyjki (stan ON) przez ok. 6 sekund świecą się lampki ostrzegawcze niezapięcia pasów bezpieczeństwa. Przypominają one o konieczności zapięcia pasów.

Jeżeli pas bezpieczeństwa nie zostanie zapięty po włączeniu stacyjki, lampka ostrzegawcza wskazująca niezapięty pas świeci się do momentu zapięcia pasa.

W przypadku rozpoczęcia jazdy z niezapiętym pasem bezpieczeństwa lub odpięcia pasa przy prędkości poniżej 20 km/h, lampka ostrzegawcza wskazująca niezapięty pas świeci się do momentu zapięcia pasa.

Jeżeli pas bezpieczeństwa nie zostanie zapięty lub zostanie odpięty podczas jazdy, a prędkość pojazdu przekroczy 20 km/h, na ok. 35 sekund włącza się dźwiękowy sygnał ostrzegawczy i miga lampka ostrzegawcza wskazująca niezapięty pas.

W przypadku odpięcia pasa bezpieczeństwa podczas jazdy z prędkością poniżej 20 km/h włączają się lampki ostrzegawcze niezapięcia pasów bezpieczeństwa.

Przy prędkości powyżej 20 km/h lampka ostrzegawcza zaczyna migać i na około 35 sekund włącza się dźwiękowy sygnał ostrzegawczy.

Siedzenie tylne środkowe (2) (wersja 5-miejscowa, jeżeli występuje)

Niezależnie od tego, czy miejsce jest zajęte, czy nie:

Jeżeli pas bezpieczeństwa nie zostanie zapięty po włączeniu stacyjki, lampka ostrzegawcza świeci się przez ok. 70 sekund.

W przypadku rozpoczęcia jazdy z niezapiętym pasem bezpieczeństwa lampka ostrzegawcza wskazująca niezapięty pas świeci się nadal przez ok. 70 sekund niezależnie od prędkości.

Jeżeli pas bezpieczeństwa zostanie odpięty podczas jazdy z prędkością poniżej 20 km/h, lampka ostrzegawcza wskazująca niezapięty pas świeci się przez 70 sekund. Jeżeli pas bezpieczeństwa zostanie odpięty podczas jazdy z prędkością powyżej 20 km/h, na ok.

W przypadku otwarcia drzwi tylnych podczas jazdy z prędkością poniżej 20 km/h lampki ostrzegawcze i dźwiękowy sygnał ostrzegawczy nie włączają się nawet po przekroczeniu prędkości 20 km/h. png"/>OSTRZEŻENIE

Nieprawidłowa pozycja siedząca podczas jazdy zakłóca prawidłowe działanie układu ostrzegania o niezapiętym pasie bezpieczeństwa pasażera z tyłu.

• Lampka ostrzegawcza niezapięcia tylnego pasa bezpieczeństwa miga lub świeci się przez 6 sekund, nawet jeżeli fotel tylny nie jest zajęty.

• Lampka ostrzegawcza niezapięcia tylnego pasa bezpieczeństwa może włączyć się, gdy na fotelu tylnym zostanie umieszczony bagaż, komputer przenośny lub inne urządzenie elektroniczne.

Układ pasów bezpieczeństwa

Biodrowo-barkowe pasy bezpieczeństwa

Zapinanie pasa bezpieczeństwa

Wyciągnąć pas ze zwijacza i włożyć metalową sprzączkę (1) do klamry (2). Zablokowanie sprzączki pasa w klamrze sygnalizuje wyraźnie słyszalne „kliknięcie”. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_i10_AC3/3_Po_pierwsze_-_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/50. jpg"/>

Biodrowy odcinek pasa (1) ułożyć na biodrach, a odcinek barkowy (2) na klatce piersiowej.

Po ręcznym dopasowaniu odcinka biodrowego pas bezpieczeństwa automatycznie przyjmuje właściwą długość i dokładnie przylega do bioder. Przy powolnym i jednostajnym pochylaniu się pas bezpieczeństwa rozwija się, umożliwiając ruch.

Podczas gwałtownego hamowania lub zderzenia pas blokuje się. Pas blokuje się również podczas zbyt szybkiego pochylania się.

Jeżeli nie można swobodnie wyciągnąć pasa bezpieczeństwa ze zwijacza, należy mocno pociągnąć i puścić pas. Powoduje to odblokowanie pasa i umożliwia jego łatwe wyciągnięcie. png"/>OSTRZEŻENIE

W razie wypadku nieprawidłowo ułożony pas bezpieczeństwa może zwiększyć ryzyko odniesienia poważnych obrażeń. Podczas regulacji pasa bezpieczeństwa należy przestrzegać poniższych środków ostrożności:

Biodrowy odcinek pasa bezpieczeństwa ułożyć możliwie jak najniżej i najciaśniej na biodrach, a nie na wysokości talii. W razie wypadku umożliwi to pochłonięcie siły uderzenia przez mocne kości miednicy i zmniejszy ryzyko odniesienia obrażeń wewnętrznych. org/1999/xhtml">• Jedną rękę należy przełożyć pod barkowym odcinkiem pasa bezpieczeństwa, a drugą nad nim, tak jak pokazano na ilustracji. org/1999/xhtml">• Zawsze umieszczać górne mocowanie pasa bezpieczeństwa na odpowiedniej wysokości i prawidłowo je blokować. org/1999/xhtml">• Nigdy nie umieszczać barkowego odcinka pasa na szyi ani na twarzy. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_i10_AC3/3_Po_pierwsze_-_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/54. jpg"/>

Odpinanie pasa bezpieczeństwa

Nacisnąć przycisk (1) zwalniania blokady w klamrze.

Po odpięciu pas powinien automatycznie zwinąć się w zwijaczu. Jeżeli tak się nie stanie, należy sprawdzić czy pas nie jest skręcony i spróbować ponownie.

Pas bezpieczeństwa środkowego siedzenia tylnego

Do pasa środkowego siedzenia tylnego należy używać klamry oznaczonej „CENTER”. png"/>Informacja

Jeżeli nie można wyciągnąć pasa bezpieczeństwa ze zwijacza, należy mocno pociągnąć i puścić pas. Po zwolnieniu pas będzie można wyciągnąć płynnie.

Pasy bezpieczeństwa z napinaczami

Pasy bezpieczeństwa foteli przednich oraz lewego i prawego siedzenia tylnego są wyposażone w napinacze w zwijaczach i napinacze dociągania pasów bezpieczeństwa do punktów kotwiczenia (EFD).

Zadaniem napinaczy jest zapewnienie ścisłego przylegania pasa do ciała podczas określonych rodzajów zderzeń czołowych lub bocznych. Podczas silnego zderzenia czołowego lub bocznego pirotechniczne napinacze pasów bezpieczeństwa aktywują się razem z poduszkami powietrznymi.

Gwałtowne hamowanie lub zbyt szybkie pochylenie się powoduje zablokowanie zwijacza pasa bezpieczeństwa.

Podczas niektórych zderzeń czołowych napinacze pasów bezpieczeństwa aktywują się i ściągają pasy tak, by lepiej przytrzymywały ciało.

– Napinacz w zwijaczu

Zadaniem napinacza w zwijaczu jest zapewnienie ścisłego przylegania do ciała barkowego odcinka pasa podczas określonych rodzajów zderzeń czołowych lub bocznych.

– Napinacz dociągania pasa bezpieczeństwa do punktu kotwiczenia (EFD)

Zadaniem napinacza dociągania pasa bezpieczeństwa do punktu kotwiczenia (EFD) jest zapewnienie ścisłego przylegania do ciała biodrowego odcinka pasa podczas określonych rodzajów zderzeń czołowych lub bocznych (jeżeli występuje, tylko po stronie kierowcy).

Jeżeli po aktywacji napinacza pasa bezpieczeństwa kierowcy lub pasażera ogranicznik naprężenia umieszczony w zwijaczu wykrywa zbyt duże naprężenie pasa, wtedy nieznacznie zwalnia dany pas. png"/>OSTROŻNIE

Wersje z czujnikiem przewrócenia się samochodu na bok lub dach

Napinacze aktywują się nie tylko podczas zderzenia czołowego, lecz także przy uderzeniu w bok samochodu lub przewróceniu się samochodu na bok albo dach.

Wersje bez czujnika przewrócenia się samochodu na bok lub dach

Napinacze aktywują się nie tylko podczas zderzenia czołowego, lecz także przy uderzeniu w bok samochodu.

Podczas jazdy należy mieć zawsze zapięte pasy bezpieczeństwa i utrzymywać prawidłową pozycję siedzącą. org/1999/xhtml">• Nie zapinać pasa bezpieczeństwa, jeżeli jest luźny lub skręcony. Luźny lub skręcony pas nie zapewnia prawidłowej ochrony podczas wypadku. org/1999/xhtml">• Nie umieszczać żadnych przedmiotów w pobliżu klamer. Przedmioty te mogą dostać się do wnętrza klamer i spowodować nieprawidłowe działanie pasów. org/1999/xhtml">• Napinacze pasów bezpieczeństwa należy wymieniać po każdej ich aktywacji lub wypadku. org/1999/xhtml">• NIGDY samodzielnie nie sprawdzać, nie konserwować, nie naprawiać ani nie wymieniać napinaczy pasów bezpieczeństwa. Czynności te może wykonywać wyłącznie Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai. org/1999/xhtml">• Nie uderzać w zwijacze ani w napinacze pasów bezpieczeństwa. png"/>OSTRZEŻENIE

Nie dotykać napinaczy pasów bezpieczeństwa przez kilkanaście minut od momentu ich aktywacji. Podczas aktywacji napinacze pasów bezpieczeństwa stają się gorące i mogą spowodować poparzenia. png"/>OSTROŻNIE

Niefachowo wykonane naprawy przedniej części nadwozia mogą spowodować nieprawidłowe działanie napinaczy pasów bezpieczeństwa. Dlatego przeglądy pojazdu powinna wykonywać Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_i10_AC3/3_Po_pierwsze_-_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/62. jpg"/>

Układ pasów bezpieczeństwa z napinaczami składa się z następujących podstawowych elementów pokazanych na ilustracji:

(1) Lampka ostrzegawcza układu poduszek powietrznych (SRS-Airbag)

(2) Zwijacze pasów bezpieczeństwa przednich z napinaczami

(3) Moduł sterowania układem SRS-Airbag

(4) Napinacz dociągania pasa bezpieczeństwa do punktu kotwiczenia (EFD) (tylko po stronie kierowcy, jeżeli występuje)

(5) Zwijacze pasów bezpieczeństwa tylnych z napinaczami (jeżeli występują)

Moduł sterowania układem SRS-Airbag, decydujący o aktywacji poduszek powietrznych, jest połączony również z pirotechnicznymi napinaczami pasów bezpieczeństwa. Po włączeniu stacyjki (stan ON) lampka ostrzegawcza układu poduszek powietrznych (SRS-Airbag) w zestawie wskaźników powinna włączyć się na ok. 6 sekund, a następnie zgasnąć.

W przypadku usterki któregokolwiek napinacza pasa bezpieczeństwa lampka ostrzegawcza układu poduszek powietrznych (SRS-Airbag) świeci się, nawet jeżeli wszystkie poduszki powietrzne są sprawne. Jeżeli lampka ostrzegawcza układu poduszek powietrznych (SRS-Airbag) nie świeci się przez chwilę po włączeniu stacyjki (stan ON), nie gaśnie lub świeci się podczas jazdy, pojazd powinna jak najszybciej sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

• Napinacze pasów bezpieczeństwa mogą aktywować się podczas niektórych zderzeń czołowych lub bocznych albo po przewróceniu się pojazdu (wersje z czujnikiem przewrócenia się pojazdu na bok lub na dach).

• Aktywacji pirotechnicznych napinaczy pasów bezpieczeństwa towarzyszy głośny huk i rozpylenie drobnego pyłu przypominającego dym, widocznego w przedziale pasażerskim. Są to normalne, bezpieczne objawy aktywacji elementów układu.

• Drobny pył, mimo że jest nieszkodliwy dla zdrowia, może powodować podrażnienia skóry. Należy unikać wdychania pyłu przez dłuższy czas. Po wypadku, w którym aktywowały się napinacze pasów bezpieczeństwa, wszystkie części ciała narażone na kontakt z pyłem napinaczy należy starannie umyć.

Dodatkowe środki ostrożności dotyczące pasów bezpieczeństwa

Używanie pasów bezpieczeństwa przez kobiety w ciąży

Kobiety w ciąży powinny zawsze zapinać pasy bezpieczeństwa. Najlepszym sposobem ochrony nienarodzonego dziecka jest ochrona jego matki prawidłowo zapiętym pasem bezpieczeństwa.

Kobiety w ciąży powinny zawsze zapinać biodrowo-barkowe pasy bezpieczeństwa. Barkowy odcinek pasa bezpieczeństwa należy ułożyć tak, by znajdował się na klatce piersiowej pomiędzy piersiami i nie dotykał szyi. Biodrowy odcinek pasa należy ułożyć tak, by dokładnie przylegał do bioder i miednicy pod brzuchem. png"/>OSTRZEŻENIE

Aby w razie wypadku ograniczyć poważne zagrożenie zdrowia lub życia nienarodzonego dziecka, kobiety w ciąży NIGDY nie powinny układać biodrowego odcinka pasa bezpieczeństwa na brzuchu ani powyżej niego.

Używanie pasów bezpieczeństwa przez dzieci

Niemowlęta i małe dzieci

W większości krajów przepisy prawa wymagają, by dzieci podróżowały w atestowanych fotelikach dziecięcych lub na odpowiednich siedziskach. Wiek i wzrost umożliwiający używanie przez dzieci pasów bezpieczeństwa zamiast fotelików dziecięcych nie jest jednakowy we wszystkich krajach. Dlatego planując podróż zagraniczną należy uzyskać odpowiednie informacje na ten temat. Dzieci należy umieszczać i zabezpieczać w fotelikach zamocowanych na tylnych siedzeniach. Więcej informacji podano w podrozdziale „Foteliki dla dzieci” w dalszej części rozdziału. png"/>OSTRZEŻENIE

Niemowlęta i małe dzieci należy ZAWSZE umieszczać w fotelikach odpowiednich do ich wzrostu i wagi.

Aby uniknąć poważnego zagrożenia zdrowia lub życia dziecka i innych pasażerów, podczas jazdy NIGDY nie trzymać dzieci na rękach ani na kolanach. Gwałtowne siły powstające podczas wypadku mogą wyrwać dziecko z rąk osoby trzymającej i rzucić je na elementy wnętrza pojazdu.

Małe dzieci są najlepiej zabezpieczone przed zagrożeniami podczas wypadku, gdy są przewożone na tylnym siedzeniu w odpowiednim foteliku spełniającym obowiązujące przepisy prawa i normy bezpieczeństwa. Przed zakupem fotelika dla dziecka należy upewnić się, że posiada on certyfikat bezpieczeństwa zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Fotelik musi być odpowiedni do wzrostu i wagi dziecka. Informację na temat dopuszczalnego wzrostu i wagi dziecka podano na etykiecie fotelika. Więcej informacji na ten temat podano w części „Foteliki dla dzieci”.

Większe dzieci

Dzieci za duże do fotelików powinny siedzieć na tylnych siedzeniach i mieć zapięte pasy biodrowo-barkowe. Pas bezpieczeństwa powinien opasywać uda oraz ściśle przylegać do klatki piersiowej i barku. Tylko takie ułożenie pasa zapewnia bezpieczeństwo dziecka. Regularnie sprawdzać przyleganie pasa, ponieważ wiercące się dziecko może zmienić ułożenie pasa. Dzieci są najlepiej zabezpieczone podczas wypadku, gdy siedzą z tyłu i są prawidłowo przypięte pasami.

Jeżeli większe dziecko musi jechać na przednim fotelu, należy je prawidłowo zabezpieczyć pasem biodrowo-barkowym, a fotel odsunąć jak najdalej do tyłu.

Jeżeli barkowy odcinek pasa bezpieczeństwa lekko dotyka szyi lub twarzy dziecka, należy spróbować przesunąć dziecko w stronę środka samochodu. Jeżeli barkowy odcinek pasa nadal dotyka jego szyi lub twarzy, należy umieścić dziecko w foteliku albo na siedzisku umieszczonym na siedzeniu tylnym. org/1999/xhtml">• Zawsze sprawdzać, czy większe dzieci mają zapięte i prawidłowo ułożone pasy bezpieczeństwa. org/1999/xhtml">• NIGDY nie dopuszczać do tego, by barkowy odcinek pasa bezpieczeństwa dotykał szyi lub twarzy dziecka. org/1999/xhtml">• Jednym pasem bezpieczeństwa można przypinać tylko jedno dziecko.

Używanie pasów bezpieczeństwa przez osoby kontuzjowane

Przewożone osoby kontuzjowane powinny mieć zapięte pasy bezpieczeństwa. Zapytać lekarza o zalecenia specjalne.

Jeden pas dla jednej osoby

Jednego pasa bezpieczeństwa nie mogą używać równocześnie dwie osoby (nawet osoba dorosła z dzieckiem). Może to zwiększyć stopień obrażeń podczas wypadku.

Zakaz kładzenia się

Aby zapewnić prawidłowe działanie pasów bezpieczeństwa, należy je układać tak, by ściśle przylegały do bioder i klatki piersiowej. W przeciwnym razie podczas wypadku osoba siedząca w nieprawidłowej pozycji może uderzyć w pas i odnieść obrażenia szyi lub innych części ciała. org/1999/xhtml">• W razie wypadku lub gwałtownego hamowania jazda w pozycji półleżącej stwarza poważne zagrożenie zdrowia lub życia. org/1999/xhtml">• Kierowca i pasażerowie powinni zawsze prawidłowo siedzieć na swoich siedzeniach oraz mieć zapięte pasy bezpieczeństwa, a wszystkie oparcia powinny być podniesione.

Dbałość o pasy bezpieczeństwa

Elementów pasów bezpieczeństwa nie wolno demontować, rozmontowywać ani modyfikować. Ponadto należy dbać, aby pasy, ich sprzączki i klamry nie zostały uszkodzone przez zawiasy foteli, drzwi ani w wyniku niewłaściwego użytkowania.

Okresowa kontrola

Należy regularnie sprawdzać, czy żaden pas bezpieczeństwa nie jest zużyty ani uszkodzony. Wszystkie uszkodzone części należy jak najszybciej wymieniać w Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO) Hyundai.

Utrzymywać pasy czyste i suche

Pasy bezpieczeństwa należy utrzymywać w stanie czystym i suchym. Zabrudzone pasy można czyścić za pomocą łagodnego roztworu mydła w ciepłej wodzie. Nie używać wybielaczy, barwników, mocnych detergentów ani materiałów ściernych, ponieważ mogą uszkodzić i osłabić materiał pasa.

Kiedy wymieniać pasy

Po wypadku należy wymienić wszystkie kompletne pasy bezpieczeństwa zapięte w momencie zderzenia. Wymiana jest konieczna nawet wtedy, gdy nie są widoczne żadne uszkodzenia. W takim przypadku należy skontaktować się z Autoryzowaną Stacją Obsługi (ASO) Hyundai.

Foteliki dla dzieci

Zalecenie dotyczące przewożenia dzieci na siedzeniach tylnych

OSTRZEŻENIE

Fotelik dla dziecka można umieścić na fotelu przednim pod warunkiem uprzedniego wyłączenia przedniej poduszki powietrznej pasażera.

Dzieci, bez względu na wiek, są bezpieczniejsze na tylnych siedzeniach niż na przednim fotelu pasażera. Dziecko podróżujące na przednim fotelu może zostać mocno uderzone przez napełniającą się poduszkę powietrzną, co stwarza ZAGROŻENIE JEGO ZDROWIA lub ŻYCIA.

Dzieci należy zawsze przewozić na siedzeniach tylnych, w odpowiednich dla nich fotelikach lub na siedziskach, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Minimalizuje to ryzyko odniesienia obrażeń podczas wypadku, gwałtownego hamowania lub nagłego manewru. Statystyki dowodzą, że dzieci prawidłowo zabezpieczone na tylnych siedzeniach są bezpieczniejsze niż dzieci znajdujące się na fotelach przednich. Dzieci, dla których foteliki są za małe, powinny mieć zapięte pasy bezpieczeństwa pojazdu.

W większości krajów przepisy prawa wymagają, by dzieci podróżowały w atestowanych fotelikach dziecięcych. Określony przepisami prawa wiek i wzrost umożliwiający używanie przez dzieci pasów bezpieczeństwa zamiast fotelików dziecięcych nie jest jednakowy we wszystkich krajach.

Dzieci należy umieszczać i zabezpieczać w fotelikach zamocowanych na tylnych siedzeniach. Należy używać dostępnych na rynku fotelików, spełniających obowiązujące normy bezpieczeństwa.

Foteliki dla dzieci są projektowane tak, aby mocować je na tylnych siedzeniach samochodu za pomocą biodrowego pasa bezpieczeństwa, biodrowego odcinka biodrowo-barkowego pasa bezpieczeństwa, mocowań pętlowych lub systemu ISOFIX.

Zawsze mocować fotelik dla dziecka na siedzeniu tylnym.

Niemowlęta i małe dzieci podczas jazdy muszą siedzieć w odpowiednich fotelikach, zwróconych tyłem lub przodem do kierunku jazdy, prawidłowo przymocowanych do tylnego siedzenia pojazdu. Należy zapoznać się z instrukcją montażu dostarczoną przez producenta fotelika dla dziecka i stosować się do niej. org/1999/xhtml">• Podczas montowania fotelika dla dziecka należy zawsze stosować się do instrukcji mocowania i użytkowania, podanych przez producenta fotelika. org/1999/xhtml">• Zawsze prawidłowo zabezpieczać dzieci w fotelikach. org/1999/xhtml">• Nie używać nosidełka dla niemowląt ani fotelika zaczepianego o oparcie fotela, ponieważ takie mocowanie nie stanowi wystarczającego zabezpieczenia w razie wypadku. org/1999/xhtml">• Po wypadku fotelik dla dziecka, pasy bezpieczeństwa, kotwiczenia ISOFIX oraz zaczepy górnej pętli mocującej powinna sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

Dobór fotelika dla dziecka

Podczas doboru fotelika dla dziecka zawsze należy:

• Upewnić się, że fotelik posiada certyfikat bezpieczeństwa zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

• Dobrać fotelik odpowiedni do wzrostu i wagi dziecka. Informacje dotyczące wzrostu i wagi dziecka dla danego fotelika są zazwyczaj podane na jego etykiecie lub w instrukcji montażu.

• Dobrać system mocowania fotelika do siedzenia, na którym fotelik ma zostać zamontowany.

• Przeczytać ostrzeżenia oraz instrukcję montażu i użytkowania, dołączone do fotelika dla dziecka oraz stosować się do nich.

Rodzaje fotelików dla dzieci

Istnieją trzy podstawowe rodzaje fotelików dla dzieci: foteliki zwrócone tyłem do kierunku jazdy, foteliki zwrócone przodem do kierunku jazdy oraz siedziska dla większych dzieci. Są one sklasyfikowane według wieku, wzrostu i wagi dziecka. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_i10_AC3/3_Po_pierwsze_-_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/72. jpg"/>

Fotelik dla dziecka zwrócony tyłem do kierunku jazdy

Fotelik dziecięcy zwrócony tyłem do kierunku jazdy opiera się na siedzeniu pojazdu. Dziecko jest przypięte do fotelika za pomocą uprzęży. W razie wypadku uprząż utrzymuje dziecko na miejscu, a oparcie fotelika przenosi siły zderzenia i ogranicza naprężenia szyi oraz rdzenia kręgowego.

Dzieci w wieku poniżej 1 roku należy zawsze przewozić w foteliku zwróconym tyłem do kierunku jazdy. Ponieważ istnieją różne rodzaje fotelików zwróconych tyłem do kierunku jazdy, należy wiedzieć, że niemowlęta można przewozić wyłącznie w przeznaczonych dla nich fotelikach (kołyskach). Istnieją również foteliki przekształcane typu „3 w 1”, których wartości graniczne wzrostu i wagi dziecka przy montażu tyłem do kierunku jazdy są wyższe. Takie foteliki umożliwiają przewożenie tyłem do kierunku jazdy większych dzieci.

Fotelików zwróconych tyłem do kierunku jazdy należy używać do momentu, w którym dziecko przekroczy graniczne wartości wzrostu i wagi podane przez producenta fotelika. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_i10_AC3/3_Po_pierwsze_-_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/73. jpg"/>

Fotelik dla dziecka zwrócony przodem do kierunku jazdy

W foteliku zwróconym przodem do kierunku jazdy dziecko podróżuje przypięte za pomocą uprzęży. Fotelików zwróconych przodem do kierunku jazdy należy używać do momentu, w którym dziecko przekroczy graniczne wartości wzrostu i wagi podane przez producenta fotelika.

Kiedy dziecko jest zbyt duże na jazdę w foteliku, powinno podróżować na specjalnym siedzisku.

Siedziska dla dzieci

Siedzisko umożliwia przypięcie dziecka pasem bezpieczeństwa pojazdu. Siedzisko umożliwia umieszczenie dziecka nieznacznie wyżej, tak aby pas bezpieczeństwa był ułożony na najmocniejszych częściach ciała. Siedzisk należy używać aż do momentu, w którym dziecko osiągnie wzrost wystarczający do prawidłowego zapinania pasa bezpieczeństwa, siedząc na siedzeniu pojazdu.

Pas bezpieczeństwa jest zapięty prawidłowo, jeżeli jego odcinek biodrowy jest ułożony na udach, a nie na brzuchu. Odcinek barkowy musi wygodnie przebiegać przez bark i klatkę piersiową. Nie może on przebiegać przez szyję ani twarz. Dzieci należy zawsze przewozić w odpowiednich dla nich fotelikach lub na siedziskach, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Montaż fotelików dla dzieci

OSTRZEŻENIE

Przed przystąpieniem do montowania fotelika dla dziecka zawsze należy:

Zapoznać się z instrukcją montażu oraz użytkowania dostarczoną przez producenta fotelika i stosować się do niej.

Niestosowanie się do ostrzeżeń i instrukcji może zwiększyć zagrożenie zdrowia lub życia podczas wypadku. png"/>OSTRZEŻENIE

Jeżeli zagłówek siedzenia uniemożliwia prawidłowe zamocowanie fotelika dla dziecka, należy zmienić ustawienie zagłówka lub wymontować go.

Po dobraniu fotelika odpowiedniego dla dziecka i pasującego do siedzenia pojazdu należy zamontować fotelik w pojeździe zgodnie z instrukcjami podanymi przez producenta fotelika. Fotelik należy zamontować w następujący sposób:

• Prawidłowo zamocować fotelik dla dziecka w pojeździe. Wszystkie foteliki dla dzieci należy mocować w pojeździe za pomocą biodrowego pasa bezpieczeństwa lub za pomocą biodrowego odcinka biodrowo-barkowego pasa bezpieczeństwa. Można również stosować mocowanie pętlowe ISOFIX i/lub system kotwiczenia ISOFIX. org/1999/xhtml">• Sprawdzić prawidłowość mocowania fotelika dla dziecka. Aby sprawdzić prawidłowość zamocowania fotelika dla dziecka, należy popchnąć i pociągnąć fotelik do przodu oraz na boki. Jeżeli fotelik jest zamocowany za pomocą pasa bezpieczeństwa, pas powinien być możliwie jak najbardziej napięty. W takim przypadku fotelik może jednak lekko przemieszczać się na boki.

Podczas montażu fotelika dla dziecka należy wyregulować ustawienie siedzenia (wysokość, przesunięcie do przodu lub do tyłu) tak, by dziecko wygodnie siedziało w foteliku. org/1999/xhtml">• Zabezpieczyć dziecko w foteliku. Upewnić się, że dziecko jest prawidłowo przypięte do fotelika, zgodnie z instrukcjami producenta fotelika. png"/>OSTROŻNIE

W zamkniętym pojeździe fotelik dla dziecka może się bardzo rozgrzewać. Dlatego aby zapobiec poparzeniom, przed umieszczeniem dziecka w foteliku należy zawsze sprawdzać, czy powierzchnia i klamry fotelika nie są zbyt gorące.

Kotwiczenie ISOFIX i mocowanie pętlowe (system kotwiczenia ISOFIX) fotelików dla dzieci

System ISOFIX zapewnia prawidłowe i bezpieczne mocowanie fotelika dla dziecka. Zaprojektowano go tak, by ułatwić montaż fotelika i ograniczyć możliwość nieprawidłowego montażu. System ISOFIX wykorzystuje kotwiczenia w pojeździe oraz zaczepy w foteliku dla dziecka. System ISOFIX eliminuje konieczność mocowania fotelika dla dziecka na siedzeniach tylnych za pomocą pasów bezpieczeństwa.

Kotwiczenia ISOFIX to metalowe uchwyty zamontowane w pojeździe. Każde miejsce siedzące, wyposażone w kotwiczenia ISOFIX, posiada dwa takie uchwyty. Mocowane są do nich dolne zaczepy fotelika dla dziecka.

Użycie systemu ISOFIX pojazdu wymaga zastosowania fotelika dla dziecka wyposażonego w zaczepy ISOFIX. Fotelik można zamontować za pomocą systemu ISOFIX wyłącznie, jeżeli posiada on homologację dla danego modelu samochodu albo homologację uniwersalną, zgodną z regulaminem ECE-R 44 lub ECE-R 129.

Sposób mocowania fotelika z użyciem systemu ISOFIX opisano w instrukcji dostarczonej przez producenta fotelika. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_i10_AC3/3_Po_pierwsze_-_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/77. jpg"/>

Punkty kotwiczenia systemu ISOFIX służą wyłącznie do mocowania fotelików na prawym lub lewym siedzeniu tylnym. Ich lokalizację przedstawiono na ilustracji. Środkowe siedzenie tylne nie jest wyposażone w kotwiczenia ISOFIX. png"/>OSTRZEŻENIE

Nie podejmować prób mocowania fotelika dla dziecka z użyciem systemu ISOFIX na środkowym siedzeniu tylnym. Miejsce to nie jest wyposażone w kotwiczenia ISOFIX. Próba zamocowania fotelika z wykorzystaniem kotwiczeń siedzenia prawego i lewego może spowodować ich uszkodzenie. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_i10_AC3/3_Po_pierwsze_-_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/79. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_i10_AC3/3_Po_pierwsze_-_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/80. jpg"/>

A: symbole wskazujące położenie kotwiczeń ISOFIX,
B: kotwiczenia ISOFIX

Lokalizację kotwiczeń ISOFIX wskazują symbole umieszczone na siedziskach lewego i prawego siedzenia tylnego (patrz strzałki na ilustracji). Oba zewnętrzne siedzenia tylne są wyposażone w parę kotwiczeń ISOFIX oraz odpowiadające im kotwiczenia pętli z tyłu oparć.

Foteliki dla dzieci kategorii „uniwersalnej” zgodnie z regulaminem ECE-R 44 lub ECE-R 129 należy dodatkowo mocować za pomocą pętli górnych do zaczepów z tyłu oparć siedzeń tylnych.

Kotwiczenia ISOFIX znajdują się pomiędzy oparciem i siedziskiem prawego i lewego siedzenia tylnego.

Aby użyć kotwiczeń ISOFIX, nacisnąć górne części ich osłon.

Mocowanie fotelików dla dzieci za pomocą systemu kotwiczenia ISOFIX

Mocowanie fotelika dla dziecka zgodnego z systemem ISOFIX na prawym lub lewym siedzeniu tylnym:

1. Odsunąć klamrę pasa bezpieczeństwa od kotwiczeń ISOFIX. Odsunąć od kotwiczeń ISOFIX wszystkie inne przedmioty, które mogą uniemożliwić prawidłowe przymocowanie fotelika do kotwiczeń. Umieścić fotelik dla dziecka na siedzeniu pojazdu, a następnie przymocować go do kotwiczeń ISOFIX zgodnie z instrukcją dołączoną do fotelika. Aby prawidłowo zamocować zaczepy ISOFIX fotelika w kotwiczeniach ISOFIX, postępować zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta fotelika. png"/>OSTRZEŻENIE

Podczas używania systemu ISOFIX należy przestrzegać poniższych środków ostrożności:

Przeczytać instrukcję montażu dołączoną do fotelika dla dziecka i stosować się do niej. org/1999/xhtml">• Aby uniemożliwić dzieciom chwytanie rozwiniętych pasów bezpieczeństwa, należy zapiąć wszystkie nieużywane pasy, a ich nadmiar schować za fotelik. Pas bezpieczeństwa owinięty wokół szyi dziecka zagraża jego zdrowiu i życiu. org/1999/xhtml">• Do każdego uchwytu można mocować tylko jeden fotelik dla dziecka. Próba zamocowania więcej niż jednego fotelika może spowodować poluzowanie albo uszkodzenie uchwytu lub zaczepu. org/1999/xhtml">• Po wypadku system ISOFIX powinna sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai. Podczas wypadku system ISOFIX może ulec uszkodzeniu i nie zapewniać prawidłowego mocowania fotelika dla dziecka.

Mocowanie fotelików dla dzieci za pomocą mocowania pętlowego

Zaczepy do mocowania fotelików za pomocą pętli znajdują się z tyłu oparć siedzeń pojazdu. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_i10_AC3/3_Po_pierwsze_-_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/83. jpg"/>

1. Przełożyć pętlę mocującą fotelik dziecięcy nad oparciem siedzenia pojazdu.

W samochodach wyposażonych w regulowane zagłówki należy przełożyć pętlę mocującą pod zagłówkiem, pomiędzy jego wspornikami. Jeżeli siedzenie nie ma zagłówków, należy przełożyć pętlę mocującą nad oparciem. Zaczepić pętlę mocującą w zaczepie, a następnie zaciągnąć pętlę tak, by prawidłowo przymocować fotelik do siedzenia. Postępować zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta fotelika. png"/>OSTRZEŻENIE

Podczas zakładania górnej pętli mocującej należy przestrzegać poniższych środków ostrożności:

Do każdego uchwytu ISOFIX do mocowania górnej pętli mocującej można mocować tylko jeden fotelik dla dziecka. Próba zamocowania więcej niż jednego fotelika może spowodować poluzowanie lub uszkodzenie uchwytu albo zaczepu. org/1999/xhtml">• Do uchwytów górnej pętli mocującej należy mocować wyłącznie właściwe pętle mocujące. Zamocowanie jakiegokolwiek innego przedmiotu może spowodować uszkodzenie uchwytu. org/1999/xhtml">• Punkty kotwiczenia fotelików dla dzieci są zaprojektowane tak, aby wytrzymywać obciążenie pochodzące wyłącznie od prawidłowo zamocowanego fotelika i siedzącego w nim dziecka.

Nie wolno ich używać do kotwiczenia pasów bezpieczeństwa dla dorosłych, mocowania innych przedmiotów ani elementów samochodu.

Tabela miejsc w samochodzie odpowiednich do mocowania fotelików dla dzieci za pomocą pasów bezpieczeństwa oraz w systemie ISOFIX według przepisów EKG/ONZ (informacja dla Użytkowników pojazdu i producentów fotelików dla dzieci)

• Tak: miejsce odpowiednie do mocowania fotelika dla dzieci podanej kategorii

• Nie: miejsce nieodpowiednie do mocowania fotelika dla dzieci podanej kategorii

• –: nie dotyczy

* wersja 5-miejscowa (jeżeli występuje) Na podstawie regulaminu ECE R-16. 06, dodatek 17, załącznik 3

Kategorie fotelików dla dzieci

Miejsce w pojeździe

Uwagi

1

2

3

4

5*

6

Poduszka powietrzna WŁ.

Poduszka powietrzna

WYŁ.

Fotelik uniwersalny przypinany
pasami bezpieczeństwa1)

Nie

Tak2)

P, T

Tak

Tak5)

P: fotelik skierowany do przodu

T: fotelik skierowany do tyłu

Wielkość fotelika (1, 2, 3)

Przykład:

– „F2” oznacza mały fotelik skierowany do przodu dla dzieci w wieku przedszkolnym (6 ÷ 7 lat)

– „F3” oznacza duży fotelik skierowany do przodu dla dzieci starszych (7 ÷ 10 lat)

– „R1” oznacza mały fotelik skierowany do tyłu dla niemowląt (0 ÷ 1 rok)

– „R2” oznacza średni fotelik skierowany do tyłu dla małych dzieci (2 ÷ 4 lat)

– „R3” oznacza duży fotelik skierowany do tyłu dla małych dzieci (4 ÷ 5 lat)

Fotelik dla dzieci typu i-Size

Nosidełko (fotelik ISOFIX mocowany bokiem)

Fotelik ISOFIX:

L1, L2

Fotelik dla niemowląt ISOFIX (tj. fotelik dla małych dzieci)

R1

Tak3)

T

Mały fotelik ISOFIX

F2, F2X, R2, R2X

Tak3) P, T

Duży fotelik ISOFIX
(bez siedziska)

F3, R3

Siedzisko o zmniejszonej szerokości

ISO CRF: B2

Tak4)

Siedzisko pełnej szerokości

ISO CRF: B3

Uwaga1): Fotelik uniwersalny przypinany pasami bezpieczeństwa dla wszystkich grup wagowych.

Uwaga2): Miejsce w pojeździe nieodpowiednie dla fotelika dla dzieci w przypadku włączonej przedniej poduszki powietrznej pasażera. org/1999/xhtml">3): Aby zamontować fotelik dla dzieci ISOFIX:

– Fotel kierowcy: Odsunąć fotel do położenia środkowego, maksymalnie go podnieść i ustawić wsporniki zagłówka pod kątem 9°.

– Przedni fotel pasażera: Maksymalnie przesunąć fotel do przodu i ustawić wsporniki zagłówka pod kątem 9°. org/1999/xhtml">4): Aby zamontować fotelik dla dzieci ISOFIX: Wymontować zagłówek siedzenia. org/1999/xhtml">5): Miejsce siedzące nr 5 nie jest odpowiednie do mocowania fotelików dla dzieci z podporą. org/1999/xhtml"> Jeżeli masa ciała dziecka jest mniejsza niż 13 kg, nie montować fotelika dla dziecka zwróconego przodem do kierunku jazdy na żadnym miejscu. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_i10_AC3/3_Po_pierwsze_-_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/86. jpg" alt=""/> W przypadku fotelików półuniwersalnych lub fotelików przeznaczonych dla określonego modelu pojazdu (w systemie ISOFIX lub mocowanych pasami bezpieczeństwa) należy sprawdzić listę pojazdów podaną w instrukcji fotelika.

Numer

siedzenia

Miejsce

w pojeździe

Lewe przednie

Środkowe przednie

Prawe przednie

2. rząd, strona lewa

2. rząd, środek

2. rząd, strona prawa

* wersja 5-miejscowa (jeżeli występuje)

Zalecane foteliki dla dzieci

Grupa wagowa

Nazwa

Producent

Rodzaj mocowania

Nr zatwierdzenia
wg regulaminu
ECE-R44/R129

Grupa 0+

Cabriofix i Familyfix

Maxi Cosi

ISOFIX

E4 04443907

Grupa I

Duo Plus

Britax Römer

ISOFIX i mocowanie pętlowe

E1 04301133

Grupa II

KidFix II XP

Fotelik zwrócony do przodu z mocowaniem ISOFIX i mocowany pasem bezpieczeństwa pojazdu

E1 04301323

Grupa III

Junior III

Graco

Fotelik zwrócony do przodu mocowany pasem bezpieczeństwa pojazdu

E11 03. 44. 164

E11 03. 165

Informacje na temat producentów fotelików

Maxi Cosi Cabriofix i Familyfix: http://www. com

Britax Römer:

Graco: www. pl

OSTRZEŻENIE

Nigdy nie umieszczać fotelika dziecięcego na przednim fotelu pasażera, jeżeli przednia poduszka powietrzna pasażera jest włączona. org/1999/xhtml">• W przypadku fotelików półuniwersalnych lub fotelików przeznaczonych dla określonego modelu pojazdu (z systemem ISOFIX lub mocowanych pasami bezpieczeństwa) należy sprawdzić listę pojazdów podaną w instrukcji fotelika. org/1999/xhtml">• Jeżeli zagłówek fotela powoduje niestabilność fotelika dla dzieci, zagłówek należy wymontować.

Mocowanie fotelika dla dziecka za pomocą biodrowo-barkowego pasa bezpieczeństwa

Jeżeli nie korzysta się z systemu ISOFIX, foteliki dla dzieci należy mocować za pomocą biodrowego odcinka pasa biodrowo-barkowego. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_i10_AC3/3_Po_pierwsze_-_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/89. jpg"/>

Mocowanie fotelika dla dziecka za pomocą biodrowo-barkowego pasa bezpieczeństwa

Aby zamocować fotelik dla dziecka na tylnym siedzeniu, należy:

1. Umieścić fotelik na siedzeniu tylnym i przełożyć pas biodrowo-barkowy przez fotelik lub wokół niego, zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta fotelika. Upewnić się, że pas nie jest skręcony. png"/>Informacja

W przypadku używania pasa siedzenia środkowego należy również przestrzegać zaleceń podanych w podrozdziale „Pas bezpieczeństwa środkowego siedzenia tylnego”. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_i10_AC3/3_Po_pierwsze_-_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/90. jpg"/>

2. Zapiąć sprzączkę pasa w klamrze. png"/>Informacja

Przycisk zwalniania blokady należy umieścić tak, aby był łatwo dostępny w nagłych przypadkach. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_i10_AC3/3_Po_pierwsze_-_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/91. jpg"/>

3. Maksymalnie zlikwidować luz pasa, naciskając fotelik dla dziecka w dół i równocześnie wprowadzając pas do zwijacza. Aby sprawdzić prawidłowość zamocowania, popchnąć i pociągnąć fotelik.

Jeżeli producent fotelika dla dziecka zaleca użycie górnej pętli mocującej łącznie z pasem bezpieczeństwa, patrz strona 3-36.

Aby wymontować fotelik dla dziecka, nacisnąć przycisk zwalniania blokady w klamrze, wyciągnąć pas z fotelika i pozwolić mu zwinąć się w zwijaczu.

Układ poduszek powietrznych (SRS-Airbag)

Pojazd jest wyposażony w układ poduszek powietrznych chroniących kierowcę i pasażerów.

Poduszki powietrzne stanowią uzupełnienie 3-punktowych pasów bezpieczeństwa. Poduszki powietrzne zapewniają bezpieczeństwo pod warunkiem stałego zapięcia pasów bezpieczeństwa podczas jazdy.

W razie wypadku jazda z niezapiętymi pasami bezpieczeństwa stwarza poważne zagrożenie zdrowia lub życia. Podczas niektórych wypadków poduszki powietrzne mogą nie aktywować się. Jedyne zabezpieczenie stanowią wtedy pasy bezpieczeństwa. png"/>OSTRZEŻENIE

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE PODUSZEK POWIETRZNYCH

ZAWSZE zapinać pasy bezpieczeństwa, a dzieci przewozić w fotelikach — zasada ta obowiązuje każdego, nawet podczas krótkiej jazdy! Poduszki powietrzne nie zapewniają wystarczającej ochrony zdrowia i życia w przypadku jazdy z niezapiętym lub nieprawidłowo zapiętym pasem bezpieczeństwa.

NIGDY nie umieszczać na przednim fotelu pasażera żadnych fotelików (zwróconych przodem lub tyłem do kierunku jazdy) ani siedzisk dla dzieci. Napełniająca się poduszka powietrzna może z dużą siłą uderzyć w dziecko, powodując poważne zagrożenie jego zdrowia lub życia.

Dzieci należy zawsze przewozić na siedzeniach tylnych, w odpowiednich dla nich fotelikach lub na siedziskach, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, i zawsze zapinać im pasy bezpieczeństwa. Tylne siedzenia to najbezpieczniejsze miejsca dla dziecka w samochodzie, niezależnie od wieku dziecka.

Jeżeli większe dziecko musi jechać na przednim fotelu, należy odsunąć fotel możliwie jak najdalej do tyłu, a dziecko prawidłowo przypiąć pasem bezpieczeństwa.

Podczas jazdy, aż do momentu zaparkowania samochodu i wyłączenia silnika, wszyscy użytkownicy pojazdu powinni siedzieć w pozycji wyprostowanej pośrodku swoich siedzeń, mieć podniesione oparcia, zapięte pasy bezpieczeństwa, wygodnie rozprostowane nogi i stopy oparte na podłodze. Jeżeli użytkownik pojazdu nie siedzi w prawidłowej pozycji podczas wypadku, napełniająca się poduszka powietrzna może uderzyć go z dużą siłą, powodując zagrożenie zdrowia lub życia.

Kierowca i pasażerowie nigdy nie powinni siadać zbyt blisko poduszek powietrznych, pochylać się nad nimi ani opierać o nie.

Dlatego fotele przednie należy odsuwać możliwie daleko od przednich poduszek powietrznych, ale tak by kierowca zachował pełną wygodę i zdolność prowadzenia pojazdu.

Rozmieszczenie poduszek powietrznych

Przednia poduszka powietrzna kierowcy i pasażera

Ten model samochodu jest wyposażony w układ poduszek powietrznych i biodrowo-barkowy pas bezpieczeństwa zarówno dla kierowcy, jak i pasażera siedzącego z przodu.

Przednia poduszka powietrzna kierowcy znajduje się pośrodku kierownicy. Przednia poduszka powietrzna pasażera znajduje się w desce rozdzielczej, nad schowkiem przednim. Położenie poduszek powietrznych jest oznaczone napisami „AIRBAG” wytłoczonymi w ich pokrywach.

Zadaniem dodatkowego układu bezpieczeństwa (SRS-Airbag) jest — w przypadku poważnego zderzenia czołowego — uzupełnienie ochrony kierowcy i pasażera, zapewnianej przez pasy bezpieczeństwa. png"/>OSTRZEŻENIE

Aby ograniczyć poważne zagrożenie zdrowia lub życia powodowane przez napełniające się przednie poduszki powietrzne, należy przestrzegać poniższych środków ostrożności:

Zawsze prawidłowo zapinać pasy bezpieczeństwa i utrzymywać właściwą pozycję siedzącą. org/1999/xhtml">• Dlatego fotele przednie należy odsuwać możliwie daleko od przednich poduszek powietrznych, ale tak by kierowca zachował pełną wygodę i zdolność prowadzenia pojazdu. org/1999/xhtml">• Nigdy nie opierać się o drzwi ani o konsolę centralną. org/1999/xhtml">• Nie pozwalać pasażerowi siedzącemu z przodu na opieranie stóp lub nóg na desce rozdzielczej. org/1999/xhtml">• Nie umieszczać żadnych przedmiotów (takich jak przykrycia deski rozdzielczej, uchwyty telefonów komórkowych, uchwyty na napoje, pojemniki z substancjami zapachowymi ani notatniki na przyssawkach) na pokrywie poduszki powietrznej w kierownicy, na desce rozdzielczej, na szybie czołowej, na pokrywie przedniej poduszki pasażera nad schowkiem przednim ani w pobliżu nich. Przedmioty te mogą spowodować obrażenia w przypadku aktywacji poduszek powietrznych. org/1999/xhtml">• Nie mocować żadnych przedmiotów na szybie czołowej ani na lusterku wewnętrznym. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_i10_AC3/3_Po_pierwsze_-_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/97. jpg"/>

Wyłącznik przedniej poduszki powietrznej pasażera

Wyłącznik ten służy do wyłączania przedniej poduszki powietrznej pasażera podczas przewożenia osób, które ze względu na wiek, wzrost lub stan zdrowia są narażone na obrażenia, które może spowodować aktywująca się poduszka powietrzna. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_i10_AC3/3_Po_pierwsze_-_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/98. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_i10_AC3/3_Po_pierwsze_-_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/99. jpg"/>

Wyłączanie przedniej poduszki powietrznej pasażera

Aby wyłączyć przednią poduszkę pasażera, należy włożyć kluczyk do jej wyłącznika i ustawić w położeniu OFF. Lampka sygnalizacyjna wyłączenia przedniej poduszki powietrznej pasażera włącza się i świeci do momentu ponownego włączenia poduszki. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_i10_AC3/3_Po_pierwsze_-_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/100. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_i10_AC3/3_Po_pierwsze_-_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/101. jpg"/>

Włączanie przedniej poduszki powietrznej pasażera

Aby włączyć przednią poduszkę pasażera, należy włożyć kluczyk do jej wyłącznika i ustawić w położeniu ON. Lampka sygnalizacyjna włączenia przedniej poduszki powietrznej pasażera świeci się przez 60 sekund, a następnie gaśnie. png"/>OSTRZEŻENIE

Nigdy nie zezwalać osobom dorosłym na jazdę na fotelu przednim, jeżeli świeci się lampka sygnalizacyjna wyłączenia przedniej poduszki powietrznej pasażera. Jeżeli świeci się lampka sygnalizacyjna wyłączenia przedniej poduszki powietrznej pasażera, poduszka nie napełni się podczas wypadku. W takiej sytuacji należy włączyć przednią poduszkę powietrzną pasażera lub nakazać pasażerowi, by usiadł na siedzeniu tylnym. png"/>OSTRZEŻENIE

Usterka wyłącznika przedniej poduszki powietrznej pasażera może być sygnalizowana następująco:

Lampka ostrzegawcza układu poduszek powietrznych w zestawie wskaźników świeci się. org/1999/xhtml">• Lampka sygnalizacyjna wyłączenia przedniej poduszki powietrznej pasażera nie świeci się, a lampka sygnalizacyjna jej włączenia świeci się przez ok. 60 sekund, a następnie gaśnie. W takim przypadku przednia poduszka powietrzna pasażera aktywuje się podczas zderzenia czołowego, nawet jeżeli jej wyłącznik znajduje się w położeniu OFF. org/1999/xhtml">• W takim przypadku układ poduszek powietrznych (SRS-Airbag) powinna niezwłocznie sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

Boczne poduszki powietrzne

Pojazd jest wyposażony w boczne poduszki powietrzne zamontowane w fotelach przednich.

Zadaniem bocznych poduszek powietrznych jest podniesienie poziomu ochrony kierowcy i pasażera, zapewnianego przez pasy bezpieczeństwa.

Boczne poduszki powietrzne aktywują się tylko w przypadku niektórych uderzeń w bok samochodu, w zależności od siły uderzenia.

W samochodach wyposażonych w czujnik przewrócenia się pojazdu na bok lub na dach boczne i/lub kurtynowe poduszki powietrzne oraz napinacze pasów bezpieczeństwa po obu stronach pojazdu mogę się aktywować w przypadku wykrycia przez ten czujnik przewrócenia się pojazdu.

Boczne poduszki powietrzne aktywują się podczas niebezpiecznych uderzeń bocznych albo w przypadku przewrócenia się pojazdu na bok lub na dach. png"/>OSTRZEŻENIE

Aby ograniczyć poważne zagrożenie zdrowia lub życia, powodowane przez aktywujące się boczne poduszki powietrzne, należy stosować następujące środki ostrożności:

Nie zezwalać pasażerom na opieranie się ramionami ani głową o drzwi, wystawianie rąk przez otwarte okna ani na umieszczanie jakichkolwiek przedmiotów między drzwiami a siedzeniami. org/1999/xhtml">• Nie zakładać pokrowców na fotele. Założenie pokrowców na fotele może zmniejszyć skuteczność układu bocznych poduszek powietrznych. org/1999/xhtml">• Nie umieszczać żadnych przedmiotów nad poduszkami powietrznymi, ani pomiędzy poduszkami powietrznymi a użytkownikami samochodu. Nie umieszczać również żadnych przedmiotów w strefach, w których napełniają się poduszki powietrzne, np. przy drzwiach, szybach drzwi bocznych, słupkach przednich i tylnych. org/1999/xhtml">• Nie umieszczać żadnych przedmiotów pomiędzy drzwiami a siedzeniami. W przypadku aktywacji poduszek powietrznych przedmioty te mogą zostać wyrzucone z dużą siłą. org/1999/xhtml">• Nie montować żadnych akcesoriów z boku ani w pobliżu bocznych poduszek powietrznych. org/1999/xhtml">• Nie umieszczać żadnych przedmiotów pomiędzy wszywkami ostrzegawczymi bocznych poduszek powietrznych a siedziskami. W przypadku aktywacji poduszek powietrznych przedmioty te mogą spowodować obrażenia. org/1999/xhtml">• Nie uderzać w drzwi przy włączonej stacyjce (stan ON). Może to spowodować aktywację poduszek powietrznych. org/1999/xhtml">• Jeżeli fotel/siedzenie lub jego tapicerka są uszkodzone, pojazd powinna niezwłocznie sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

Kurtynowe poduszki powietrzne

Kurtynowe poduszki powietrzne znajdują się nad drzwiami przednimi i tylnymi, wzdłuż wzmocnień dachowych, po stronie lewej i prawej pojazdu.

Są one zaprojektowane tak, aby podczas niebezpiecznych uderzeń bocznych chronić głowy osób siedzących na fotelach przednich i na siedzeniach zewnętrznych tylnych.

Kurtynowe poduszki powietrzne napełniają się jedynie w przypadku niektórych uderzeń w bok samochodu, w zależności od siły, kąta, prędkości i miejsca uderzenia.

W samochodach wyposażonych w czujnik przewrócenia się pojazdu na bok lub na dach boczne i/lub kurtynowe poduszki powietrzne po obu stronach pojazdu mogę się aktywować w przypadku wykrycia przez ten czujnik przewrócenia się pojazdu.

Kurtynowe poduszki powietrzne aktywują się podczas niebezpiecznych uderzeń bocznych albo w przypadku przewrócenia się pojazdu na bok lub na dach.

Ze względów bezpieczeństwa na haczykach na ubrania nie należy wieszać ciężkich przedmiotów. png"/>OSTRZEŻENIE

Aby ograniczyć poważne zagrożenie zdrowia lub życia, powodowane przez aktywujące się kurtynowe poduszki powietrzne, należy stosować następujące środki ostrożności:

Wszyscy użytkownicy pojazdu muszą mieć prawidłowo zapięte pasy bezpieczeństwa i siedzieć w prawidłowej pozycji. org/1999/xhtml">• Foteliki dla dzieci montować możliwie jak najdalej od drzwi. org/1999/xhtml">• Nie umieszczać żadnych przedmiotów na poduszkach powietrznych. Nie umieszczać również żadnych przedmiotów w strefach aktywacji poduszek powietrznych, np. org/1999/xhtml">• Na wieszaku na ubrania wieszać wyłącznie odzież. W szczególności nie wieszać przedmiotów twardych ani kruchych. Podczas wypadku takie przedmioty mogą spowodować uszkodzenia pojazdu i/lub obrażenia ciała. org/1999/xhtml">• Nie otwierać ani nie podejmować prób naprawy kurtynowych poduszek powietrznych.

Zasada działania układu poduszek powietrznych

W skład układu poduszek powietrznych (SRS-Airbag) wchodzą następujące elementy:

1. Przednia poduszka powietrzna kierowcy

2. Przednia poduszka powietrzna pasażera

3. Boczne poduszki powietrzne

4. Kurtynowe poduszki powietrzne

5. Pasy bezpieczeństwa ze zwijaczami i napinaczami*

6. Lampka ostrzegawcza układu poduszek powietrznych (SRS-Airbag)

7. Moduł sterowania układem SRS-Airbag i czujnik przewrócenia się pojazdu na bok lub dach*

8. Czujniki zderzenia czołowego

9. Czujniki uderzenia bocznego*

10. Ciśnieniowe czujniki uderzenia bocznego*

11. Lampka sygnalizacyjna włączenia/wyłączenia przedniej poduszki powietrznej pasażera*

12. Wyłącznik przedniej poduszki powietrznej pasażera

* jeżeli występuje

Moduł sterowania układem poduszek powietrznych przy włączonej stacyjce (stan ON) stale monitoruje stan wszystkich elementów układu. W przypadku kolizji określa on na podstawie sygnałów czujników układu, czy siła uderzenia wymaga aktywacji poduszek powietrznych i/lub napinaczy pasów bezpieczeństwa.

Lampka ostrzegawcza układu poduszek powietrznych (SRS-Airbag)

Symbol lampki ostrzegawczej układu poduszek powietrznych (SRS-Airbag) w zestawie wskaźników przedstawiono na ilustracji. Moduł sterowania układem poduszek powietrznych stale monitoruje stan wszystkich elementów układu. Świecąca się lampka ostrzegawcza oznacza potencjalną usterkę układu poduszek powietrznych. png"/>OSTRZEŻENIE

W przypadku usterki dodatkowego układu bezpieczeństwa (SRS-Airbag) poduszki powietrzne mogą nie napełnić się prawidłowo podczas wypadku. Sytuacja taka zwiększa zagrożenie zdrowia lub życia.

Wystąpienie któregokolwiek z poniższych warunków może oznaczać usterkę dodatkowego układu bezpieczeństwa (SRS-Airbag):

Lampka ostrzegawcza układu poduszek powietrznych nie włącza się na ok. 6 sekund po włączeniu stacyjki (stan ON). org/1999/xhtml">• Lampka ostrzegawcza układu nie gaśnie po ok. 6 sekundach. org/1999/xhtml">• Lampka ostrzegawcza włącza się podczas jazdy. org/1999/xhtml">• Lampka ostrzegawcza miga przy uruchomionym silniku.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z powyższych stanów układ powinna jak najszybciej sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

Podczas zderzenia czołowego czujniki wykrywają szybki spadek prędkości pojazdu. Jeżeli opóźnienie przekracza wartość progową, moduł sterowania aktywuje przednie poduszki powietrzne we właściwym momencie i z wymaganą siłą.

Przednie poduszki powietrzne zwiększają bezpieczeństwo kierowcy i pasażera przy zderzeniach czołowych, podczas których pasy bezpieczeństwa nie zapewniają wystarczającej ochrony. W przypadku uderzenia bocznego albo przewrócenia się pojazdu na bok lub na dach mogą aktywować się boczne poduszki powietrzne. Poduszki te stanowią dodatkową ochronę górnej części tułowia.

• Poduszki powietrzne są gotowe do aktywacji tylko wtedy, gdy stacyjka jest włączona (stan ON).

• Aby chronić przed poważnymi obrażeniami, poduszki powietrzne aktywują się w przypadku niektórych zderzeń czołowych lub bocznych.

• Zasadniczo aktywacja poszczególnych poduszek powietrznych zależy od opóźnienia w trakcie kolizji, jego kierunku itp. Wysłanie sygnału aktywacji poduszek powietrznych przez moduł sterowania układem SRS-Airbag zależy przede wszystkim od tych dwóch czynników.

• Przednie poduszki powietrzne napełniają i opróżniają się w sposób niemal natychmiastowy. Zaobserwowanie momentu napełniania poduszek powietrznych podczas wypadku jest praktycznie niemożliwe. Zdecydowanie bardziej prawdopodobne jest zobaczenie po wypadku już opróżnionych poduszek powietrznych, zwisających z miejsc mocowania.

• W pojazdach wyposażonych w czujnik przewrócenia się pojazdu na bok lub na dach, boczne i/lub kurtynowe poduszki powietrzne napełniają się nie tylko podczas silnych uderzeń bocznych, lecz także w przypadku przewrócenia się pojazdu na bok lub na dach.

W przypadku przewrócenia się pojazdu na bok lub na dach kurtynowe poduszki powietrzne pozostają napełnione dłużej. Ma to na celu ochronę kierowcy i pasażerów przed wypadnięciem z pojazdu (jeżeli jest wyposażony w czujnik przewrócenia się pojazdu na bok lub dach).

• Aby zapewnić odpowiednią ochronę podczas poważnego wypadku, poduszki powietrzne muszą napełniać się bardzo szybko. Zderzenie jest zjawiskiem nagłym, dlatego poduszka powietrzna musi napełniać się błyskawicznie, zanim użytkownik siłą bezwładności uderzy w wewnętrzne elementy samochodu. Krótki czas napełniania zmniejsza ryzyko odniesienia poważnych obrażeń zagrażających zdrowiu lub życiu i dlatego jest niezbędnym warunkiem skutecznego działania poduszek powietrznych.

Skutkiem ubocznym koniecznego, gwałtownego napełniania poduszek powietrznych mogą być jednak otarcia twarzy, stłuczenia lub złamania kości.

• Jeżeli kierowca lub pasażer znajduje się zdecydowanie zbyt blisko poduszki powietrznej, aktywująca się poduszka powietrzna może stanowić poważne zagrożenie jego życia.

Aktywujące się poduszki powietrzne mogą spowodować obrażenia ciała osoby zajmującej nieprawidłową pozycję. Największe ryzyko powoduje siedzenie zbyt blisko poduszki powietrznej. Poduszka powietrzna do napełnienia się potrzebuje miejsca. Dlatego zaleca się, by kierowca utrzymywał możliwie największą odległość między środkiem kierownicy a klatką piersiową, zachowując przy tym ciągłą kontrolę nad pojazdem. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_i10_AC3/3_Po_pierwsze_-_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/112. jpg"/>

Jeżeli moduł sterowania układem poduszek powietrznych wykrywa zderzenie czołowe przekraczające wartość progową, automatycznie powoduje aktywację przednich poduszek powietrznych. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_i10_AC3/3_Po_pierwsze_-_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/113. jpg"/>

Podczas aktywacji poduszek powietrznych nacięcia wykonane w ich pokrywach zostają rozerwane pod działaniem ciśnienia napełniających się poduszek. Rozerwanie pokryw umożliwia całkowite napełnienie się poduszek powietrznych.

Całkowicie napełniona poduszka powietrzna, w połączeniu z prawidłowo zapiętym pasem bezpieczeństwa, powstrzymuje przemieszczanie się kierowcy lub pasażera, zmniejszając tym samym ryzyko urazu głowy lub klatki piersiowej. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_i10_AC3/3_Po_pierwsze_-_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/114. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_i10_AC3/3_Po_pierwsze_-_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/115. jpg"/>

Po całkowitym napełnieniu poduszka powietrzna zaczyna się natychmiast opróżniać. Umożliwia to kierowcy utrzymanie widoczności przed pojazdem oraz możliwości kierowania pojazdem i obsługi elementów sterujących. png"/>OSTRZEŻENIE

Aby uniknąć uderzenia przedmiotami wyrzucanymi przez napełniające się poduszki powietrzne:

Na desce rozdzielczej przed pasażerem — powyżej schowka przedniego — nie montować ani nie umieszczać żadnych akcesoriów (uchwyty na napoje, kasety czy płyty CD, notatniki na przyssawkach itp. ). org/1999/xhtml">• Nie umieszczać pojemnika z odświeżaczem powietrza w pobliżu zestawu wskaźników ani na powierzchni deski rozdzielczej.

Zjawiska po napełnieniu poduszki powietrznej

W przypadku zderzenia czołowego lub bocznego poduszka powietrzna napełnia się i natychmiast zaczyna się opróżniać. Dzięki temu napełniona poduszka powietrzna nie zasłania widoku przez szybę czołową i pozwala kierowcy na operowanie kierownicą. Kurtynowe poduszki powietrzne mogą pozostać napełnione przez pewien czas po aktywacji. png"/>OSTRZEŻENIE

Po napełnieniu poduszek powietrznych należy stosować następujące środki ostrożności:

Aby uniknąć długiego narażenia na dym i pył uwolniony przez aktywujące się poduszki powietrzne, możliwie jak najszybciej po zderzeniu otworzyć okna i drzwi pojazdu. org/1999/xhtml">• Przez kilkanaście minut od momentu aktywacji poduszek powietrznych nie należy dotykać wnętrza miejsc mocowania ani elementów danych poduszek. Elementy stykające się z aktywowaną poduszką powietrzną mogą być bardzo gorące. org/1999/xhtml">• Powierzchnie skóry narażone na kontakt z pyłem poduszek powietrznych dokładnie umyć zimną wodą i łagodnym mydłem. org/1999/xhtml">• Aktywowane poduszki powietrzne musi natychmiast wymienić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai. Poduszki powietrzne są jednorazowe.

Huk i dym towarzyszące aktywacji poduszek powietrznych

Aktywacji poduszek powietrznych towarzyszy głośny huk, dym i pył wewnątrz pojazdu. Jest to zjawisko normalne i wynika z aktywacji naboju pirotechnicznego, napełniającego poduszki powietrzne. Po napełnieniu poduszek powietrznych można odczuwać dyskomfort podczas oddychania. Wynika on z przyciśnięcia klatki piersiowej pasem bezpieczeństwa i poduszkami powietrznymi, oraz wdychania dymu i pyłu. U niektórych osób pył może potęgować objawy astmy. W przypadku trudności z oddychaniem po napełnieniu poduszek powietrznych należy natychmiast zasięgnąć porady lekarza.

Mimo że dym i pył nie są toksyczne, mogą spowodować podrażnienia skóry, oczu, błony śluzowej nosa, gardła itp. W takim przypadku należy podrażnione miejsce natychmiast przemyć i opłukać zimną wodą. Jeżeli objawy nie znikną, należy zasięgnąć porady lekarza.

Zakaz montowania fotelika dla dziecka na przednim fotelu pasażera

Nigdy nie montować fotelika dla dziecka na przednim fotelu pasażera. org/1999/xhtml">• Duże niebezpieczeństwo! W pojeździe wyposażonym w poduszkę powietrzną pasażera nigdy nie montować na przednim fotelu pasażera fotelika zwróconego tyłem do kierunku jazdy. org/1999/xhtml">• NIGDY nie montować fotelika dziecięcego zwróconego tyłem do kierunku jazdy na fotelu pasażera z WŁĄCZONĄ PRZEDNIĄ PODUSZKĄ POWIETRZNĄ. Może to spowodować POWAŻNE ZAGROŻENIE ZDROWIA LUB ŻYCIA DZIECKA!

Nigdy nie montować fotelika dla dziecka na przednim fotelu pasażera. Napełniająca się poduszka powietrzna może spowodować poważne zagrożenie zdrowia lub życia dziecka.

Brak aktywacji poduszek powietrznych

Aktywacja poduszek powietrznych nie jest konieczna podczas każdej kolizji. Nie nastąpi ona na przykład podczas uderzeń w tył pojazdu, podczas uderzeń wtórnych w przypadku kolizji, ani podczas uderzeń przy niskich prędkościach. Uszkodzenia pojazdu podczas zderzenia powstają w wyniku pochłaniania energii uderzenia. Powstanie uszkodzeń nie oznacza jednak, że aktywacja poduszek powietrznych była konieczna.

Czujniki zderzeń układu poduszek powietrznych

OSTRZEŻENIE

Aby uniknąć nieoczekiwanej aktywacji poduszek powietrznych, stanowiącej zagrożenie zdrowia lub życia:

Nie uderzać i nie dopuszczać do uderzania w miejsca, w których znajdują się poduszki powietrzne lub czujniki. org/1999/xhtml">• Nie podejmować prób naprawy ani konserwacji czujników układu poduszek powietrznych ani żadnych elementów sąsiadujących z nimi. W przypadku nawet nieznacznego przesunięcia lub obrócenia czujnika uderzenia poduszki powietrzne mogą aktywować się w nieodpowiednim momencie lub nie aktywować się wtedy, kiedy powinny. org/1999/xhtml">• Nie montować osłon zderzaków ani nie wymieniać zderzaków na nieoryginalne. Może to niekorzystnie wpływać na działanie układu poduszek powietrznych podczas zderzenia. org/1999/xhtml">• Aby uniknąć przypadkowej aktywacji poduszek powietrznych podczas holowania pojazdu, należy włączyć stan LOCK/OFF lub ACC stacyjki. org/1999/xhtml">• Wszelkie naprawy układu poduszek powietrznych powinna wykonywać Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_i10_AC3/3_Po_pierwsze_-_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/121. jpg"/>

Warunki aktywacji poduszek powietrznych

Przednie poduszki powietrzne

Przednie poduszki powietrzne aktywują się w przypadku niektórych zderzeń czołowych, w zależności od siły, kąta, prędkości i miejsca uderzenia. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_i10_AC3/3_Po_pierwsze_-_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/123. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_i10_AC3/3_Po_pierwsze_-_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/124. jpg"/>

Boczne i kurtynowe poduszki powietrzne

Boczne i kurtynowe poduszki powietrzne aktywują się w przypadku niektórych uderzeń w bok pojazdu, w zależności od siły, kąta, prędkości i miejsca uderzenia. Przednie poduszki powietrzne (kierowcy i pasażera) zaprojektowano tak, by aktywowały się jedynie podczas zderzeń czołowych. Poduszki mogą jednak aktywować się również podczas innych rodzajów wypadków — jeżeli czujniki zderzenia czołowego wykryją odpowiednie parametry uderzenia. Boczne i kurtynowe poduszki powietrzne zaprojektowano tak, by aktywowały się jedynie podczas uderzenia w bok lub przewrócenia się samochodu (jeżeli jest on wyposażony w czujnik przewrócenia się na bok lub na dach). Jednak mogą one aktywować się również podczas innych zderzeń, jeżeli czujniki uderzenia bocznego wykryją uderzenie o odpowiedniej charakterystyce. Poduszki mogą również aktywować się podczas jazdy po nierównościach lub podczas szybkiego najazdu na przeszkodę. Aby podczas jazdy po drogach wyboistych i drogach nieutwardzonych zapobiec nieoczekiwanej aktywacji poduszek powietrznych, należy zachować ostrożność i nie jechać zbyt szybko.

Sytuacje, w których poduszki powietrzne nie aktywują się

Podczas niektórych wypadków przy niskiej prędkości poduszki powietrzne mogą się nie aktywować. Poduszki powietrzne nie aktywują się w takich przypadkach, ponieważ przy niskich prędkościach wystarczającą ochronę zapewniają pasy bezpieczeństwa. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_i10_AC3/3_Po_pierwsze_-_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/126. jpg"/>

Przednie poduszki powietrzne nie aktywują się podczas uderzeń w tył samochodu, ponieważ w takiej sytuacji kierowca i pasażerowie siłą bezwładności zostają odrzuceni do tyłu. W takich przypadkach poduszki powietrzne nie stanowią dodatkowej ochrony. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_i10_AC3/3_Po_pierwsze_-_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/127. jpg"/>

Przednie poduszki powietrzne mogą nie aktywować się przy uderzeniach w bok samochodu, ponieważ podczas nich użytkownicy siłą bezwładności przemieszczają się w kierunku uderzenia, a przednie poduszki powietrzne nie stanowią wtedy dodatkowej ochrony.

Jednakże boczne i kurtynowe poduszki powietrzne mogą aktywować się w zależności od prędkości samochodu, siły i kąta uderzenia. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_i10_AC3/3_Po_pierwsze_-_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/128. jpg"/>

Jeżeli uderzenie nastąpi pod takim kątem, który powoduje przemieszczenie się użytkowników samochodu poza strefę oddziaływania poduszek, poduszki powietrzne nie aktywują się. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_i10_AC3/3_Po_pierwsze_-_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/129. jpg"/>

Tuż przed zderzeniem kierowcy zwykle gwałtownie hamują. Hamowanie z pełną siłą powoduje pochylenie się samochodu i obniżenie jego przedniej części. Może to spowodować bardzo niebezpieczne wjechanie pod pojazd o dużym prześwicie. W takiej sytuacji poduszki powietrzne mogą nie aktywować się, ponieważ opóźnienie wykrywane przez czujniki może być znacząco zaniżone. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_i10_AC3/3_Po_pierwsze_-_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/130. jpg"/>

Przednie poduszki powietrzne mogą nie aktywować się w przypadku przewrócenia się samochodu na bok lub na dach, ponieważ w takich sytuacjach nie stanowią dodatkowej ochrony dla użytkowników. png"/>Informacja

• Pojazdy z czujnikiem przewrócenia się pojazdu na bok lub na dach

Boczne i kurtynowe poduszki powietrzne mogą aktywować się w przypadku przewrócenia się pojazdu na bok lub na dach wykrytego przez czujnik.

• Pojazdy bez czujnika przewrócenia się pojazdu na bok lub na dach

Boczne i kurtynowe poduszki powietrzne mogą aktywować się po przewróceniu się pojazdu na bok lub na dach w wyniku uderzenia bocznego. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_i10_AC3/3_Po_pierwsze_-_bezpieczenstwo_[html]-web-resources/image/131. jpg"/>

Jeżeli samochód uderzy w słup lub w drzewo, poduszki powietrzne mogą nie aktywować się, ponieważ w takich przypadkach miejsce uderzenia jest ograniczone do niewielkiej powierzchni i jego energia może zostać pochłonięta przez elementy pojazdu.

Obsługa poduszek powietrznych

Zasadniczo układ poduszek powietrznych nie wymaga obsługi i nie zawiera elementów, które mogą być bezpiecznie serwisowane przez użytkownika. Jeżeli lampka ostrzegawcza układu poduszek powietrznych (SRS-Airbag) nie świeci się po włączeniu stacyjki (stan ON) lub nie gaśnie podczas jazdy, układ powinna natychmiast sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

Wszelkie prace przy układzie poduszek powietrznych, takie jak demontaż, montaż czy naprawa jego elementów oraz wszelkie prace przy kierownicy, desce rozdzielczej, przednich fotelach i relingach dachowych powinna wykonywać Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai. Niewłaściwe postępowanie z układem poduszek powietrznych może spowodować poważne zagrożenie zdrowia lub życia. png"/>OSTRZEŻENIE

Aby ograniczyć poważne zagrożenie zdrowia lub życia, należy przestrzegać następujących środków ostrożności:

Nie podejmować prób modyfikacji i nie odłączać elementów układu poduszek powietrznych ani ich przewodów. Nie dodawać żadnych elementów ozdobnych ani nakładek. Nie modyfikować nadwozia. org/1999/xhtml">• Nie umieszczać żadnych przedmiotów na pokrywie poduszki powietrznej w kierownicy, w desce rozdzielczej nad schowkiem przednim ani w ich pobliżu. org/1999/xhtml">• Pokrywy poduszek powietrznych czyścić wyłącznie miękką ściereczką zwilżoną czystą wodą. Rozpuszczalniki lub środki czyszczące mogą niekorzystnie wpływać na pokrywy i na prawidłowe działanie układu. org/1999/xhtml">• Aktywowane poduszki powietrzne powinna wymienić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai. org/1999/xhtml">• W razie konieczności złomowania pojazdu lub utylizacji poduszek powietrznych należy przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności. Konieczne informacje można uzyskać w Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO) Hyundai. Niezastosowanie wymaganych środków ostrożności może spowodować zagrożenie zdrowia lub życia.

Dodatkowe zasady bezpieczeństwa

Podczas jazdy pasażerowie nie powinni przemieszczać się ani zmieniać miejsc. Podczas wypadku lub gwałtownego hamowania pasażer bez zapiętego pasa bezpieczeństwa może zostać rzucony na elementy wnętrza samochodu, na innych użytkowników lub wyrzucony poza samochód. org/1999/xhtml">Nie używać żadnych akcesoriów do pasów bezpieczeństwa. Elementy mające podnieść wygodę użytkownika, ułatwić zakładanie lub poprawić ułożenie pasa mogą zmniejszyć ochronę zapewnianą przez pas i stwarzać zagrożenie zdrowia lub życia podczas wypadku. org/1999/xhtml">Nie modyfikować foteli przednich. Modyfikacje przednich foteli mogą zakłócić prawidłowe działanie bocznych poduszek powietrznych lub czujników układu. org/1999/xhtml">Nie umieszczać żadnych przedmiotów pod fotelami przednimi. Przedmioty umieszczone pod fotelami przednimi mogą zakłócić prawidłowe działanie czujników lub wiązek przewodów dodatkowego układu bezpieczeństwa (SRS-Airbag). org/1999/xhtml">Nie uderzać w drzwi. Uderzenie w drzwi przy włączonej stacyjce (stan ON) może spowodować aktywację poduszek powietrznych.

Wyposażenie dodatkowe lub modyfikacje pojazdu wyposażonego w poduszki powietrzne

Modyfikacja podwozia, zderzaków, dodawanie spojlerów czołowych lub bocznych albo zmiana prześwitu może zakłócić działanie układu poduszek powietrznych.

Naklejki ostrzegające o poduszkach powietrznych

Naklejki ostrzegające informują o potencjalnych zagrożeniach ze strony układu poduszek powietrznych.

Należy zapoznać się ze wszystkimi informacjami dotyczącymi poduszek powietrznych, podanymi w Instrukcji obsługi.

Ten rozdział zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa kierowcy i pasażerów. Przedstawia zasady prawidłowego korzystania z foteli i pasów bezpieczeństwa oraz sposób działania poduszek powietrznych.

Rozdział ten podaje również sposoby prawidłowego przewożenia dzieci.

Najważniejsze zasady bezpieczeństwa

W tym rozdziale oraz w całej Instrukcji obsługi podano wiele zasad oraz zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. Zasady bezpieczeństwa podane w tym rozdziale są najważniejsze.

Zapinanie pasów bezpieczeństwa

Pasy bezpieczeństwa stanowią najlepszą ochronę we wszystkich rodzajach wypadków. Poduszki powietrzne uzupełniają pasy bezpieczeństwa, ale ich nie zastępują. Dlatego pomimo tego, że pojazd wyposażony jest w poduszki powietrzne, wszystkie jadące nim osoby muszą ZAWSZE prawidłowo zapinać pasy bezpieczeństwa.

Kierowanie pojazdem

Podczas jazdy kierowca zobowiązany jest zachować szczególną ostrożność. Kierowca ponosi odpowiedzialność za zwracanie uwagi na drogę, warunki drogowe oraz utrzymywanie pojazdu na danym pasie ruchu. Kierowca bezwzględnie powinien trzymać kierownicę obiema rękami. Jazda bez trzymania kierownicy może doprowadzić do niezamierzonego, samoistnego opuszczenia pasa ruchu i w konsekwencji kolizji lub wypadku drogowego. Wiele negatywnych czynników może wpływać na samoistną zmianę pasa ruchu przez pojazd niekierowany:

• Stan techniczny pojazdu,

• Stopień zużycia amortyzatorów i elementów zawieszenia,

• Geometria zawieszenia,

• Rodzaj i stan ogumienia,

• Ciśnienie w oponach,

• Stopień załadowania pojazdu,

• Warunki atmosferyczne (podmuchy wiatru, opady itp. ),

• Rodzaj i stan nawierzchni drogi.

Obowiązek panowania nad pojazdem i kierowania nim spoczywa zawsze na kierowcy.

Zabezpieczanie dzieci

Dzieci należy zawsze przewozić na siedzeniach tylnych, w odpowiednich dla nich fotelikach lub na siedziskach, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nie zaleca się przewożenia dzieci na fotelach przednich. Niemowlęta i małe dzieci muszą leżeć/siedzieć w odpowiednich, prawidłowo przymocowanych fotelikach. Większe dzieci mogą siedzieć na odpowiednich siedziskach i muszą mieć prawidłowo zapięte biodrowo-barkowe pasy bezpieczeństwa. Siedziska można nie używać, jeżeli wzrost dziecka pozwala na prawidłowe zapięcie pasów bezpieczeństwa bez użycia siedziska.

Zagrożenia związane z poduszkami powietrznymi

Poduszki powietrzne mogą uratować życie, ale w przypadku niezachowania podstawowych zasad ostrożności mogą również stanowić poważne zagrożenie zdrowia lub życia. Dotyczy to szczególnie osób siedzących zbyt blisko poduszek powietrznych i/lub osób, które nie mają prawidłowo zapiętych pasów bezpieczeństwa. Aktywująca się poduszka powietrzna najbardziej zagraża dzieciom i osobom niskiego wzrostu. Dlatego należy przestrzegać wszystkich zaleceń i ostrzeżeń podanych w Instrukcji.

Dekoncentracja kierowcy

Dekoncentracja kierowcy stwarza poważne zagrożenie. Dotyczy to zwłaszcza kierowców o niewielkim doświadczeniu. Podczas jazdy najważniejsze jest bezpieczeństwo. Dlatego kierowca musi być świadomy czynników, które wpływają na obniżenie koncentracji. Należą do nich: senność, sięganie po przedmioty, spożywanie posiłków, poświęcanie uwagi pasażerom oraz korzystanie z telefonów komórkowych.

Dekoncentrację mogą powodować: odwracanie wzroku i/lub uwagi od drogi, zdejmowanie dłoni z kierownicy, a także wykonywanie czynności innych niż kierowanie pojazdem. Aby ograniczyć ryzyko dekoncentracji i wypadku, należy przestrzegać poniższych wytycznych:

• Urządzeń przenośnych (tj. telefonów komórkowych, urządzeń nawigacyjnych, odtwarzaczy plików MP3 itp. ) używać TYLKO wtedy, kiedy pojazd stoi w bezpiecznym miejscu.

• Urządzeń przenośnych używać WYŁĄCZNIE, jeżeli obowiązujące przepisy prawa i panujące warunki umożliwiają ich bezpieczne użycie. NIGDY nie wysyłać wiadomości tekstowych (SMS-ów) ani poczty elektronicznej podczas prowadzenia pojazdu.

W większości krajów przepisy prawa zabraniają kierowcom wysyłania wiadomości tekstowych podczas prowadzenia pojazdu. W niektórych krajach i miastach obowiązuje również zakaz korzystania z telefonu komórkowego bez zestawu głośnomówiącego podczas prowadzenia pojazdu.

• NIGDY nie dopuszczać, by urządzenie przenośne odwróciło uwagę kierowcy od prowadzenia. Kierowca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pasażerów i innych użytkowników drogi. Dlatego podczas kierowania pojazdem należy trzymać dłonie na kierownicy, patrzeć na drogę i koncentrować się na prowadzeniu.

Bezpieczna prędkość

Nadmierna prędkość stanowi najczęstszą przyczynę wypadków zagrażających zdrowiu lub życiu. Zazwyczaj im wyższa prędkość, tym większe ryzyko. Należy jednak wiedzieć, że do poważnego wypadku może również dojść przy niższych prędkościach. Dlatego należy zawsze przestrzegać obowiązujących ograniczeń prędkości. Jeżeli wymaga tego bezpieczeństwo — należy jechać wolniej, w zależności od panujących warunków drogowych.

Utrzymywanie sprawności pojazdu

Pęknięcie opony lub usterka mechaniczna mogą być bardzo niebezpieczne. Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia takich zdarzeń, należy regularnie sprawdzać ciśnienie i stan opon oraz wykonywać wszystkie wymagane przeglądy okresowe.

Siedzenia

Zasady bezpieczeństwa

Właściwe ustawienie fotela kierowcy i pasażera ma zasadnicze znaczenie nie tylko dla wygody, lecz także dla bezpieczeństwa. Poduszki powietrzne i pasy bezpieczeństwa zapewniają odpowiednią ochronę tylko w przypadku prawidłowego ustawienia fotela.

OSTRZEŻENIE

Nie używać podkładek ani poduszek, które obniżają tarcie pomiędzy siedzeniem a osobą na nim siedzącą. W momencie wypadku lub gwałtownego hamowania biodra osoby siedzącej w ten sposób mogą wsunąć się pod biodrowy odcinek pasa bezpieczeństwa.

Może to spowodować poważne zagrożenie zdrowia lub życia, ponieważ w takim przypadku pasy bezpieczeństwa nie zadziałają prawidłowo.

Poduszki powietrzne

Aktywujące się poduszki powietrzne mogą spowodować obrażenia ciała osoby zajmującej nieprawidłową pozycję. Siedzenie zbyt blisko poduszek powietrznych jest niebezpieczne. Dlatego fotele przednie należy odsuwać możliwie najdalej od przednich poduszek powietrznych, przy czym kierowca musi zachowywać pełną wygodę i zdolność prowadzenia pojazdu. png"/>OSTRZEŻENIE

Aby ograniczyć poważne zagrożenie zdrowia lub życia, powodowane przez aktywujące się poduszki powietrzne, należy stosować następujące środki ostrożności:

Odsunąć fotel kierowcy możliwie jak najdalej, zachowując jednak możliwość pełnej kontroli nad pojazdem.

Odsunąć fotel pasażera możliwie jak najdalej. org/1999/xhtml">• Aby ograniczyć do minimum ryzyko urazów dłoni i przedramion, kierownicę należy trzymać na jej obwodzie obiema dłońmi, ustawionymi w położeniu „godziny 9” i „godziny 3”. org/1999/xhtml">• NIGDY nie umieszczać żadnych przedmiotów ani osób na pokrywach poduszek powietrznych ani przed nimi. org/1999/xhtml">• Aby ograniczyć do minimum ryzyko urazów nóg, nie pozwalać pasażerowi siedzącemu z przodu na opieranie stóp lub nóg na desce rozdzielczej.

Pasy bezpieczeństwa

Przed rozpoczęciem jazdy należy zawsze zapinać pasy bezpieczeństwa.

Wszystkie osoby w pojeździe powinny zawsze siedzieć w pozycji wyprostowanej i mieć prawidłowo zapięte pasy bezpieczeństwa. Dzieci muszą siedzieć w odpowiednich, prawidłowo przymocowanych fotelikach. Dzieci, które nie mieszczą się w fotelikach dziecięcych, oraz osoby dorosłe muszą zapinać pasy bezpieczeństwa. png"/>OSTRZEŻENIE

Podczas regulacji pasa bezpieczeństwa należy przestrzegać poniższych środków ostrożności:

NIGDY nie przypinać jednym pasem bezpieczeństwa więcej niż jednej osoby. org/1999/xhtml">• Przed rozpoczęciem jazdy podnieść oparcia foteli, a biodrowe odcinki pasów bezpieczeństwa ułożyć ciasno i nisko na biodrach. org/1999/xhtml">• NIGDY nie pozwalać dzieciom na siedzenie na kolanach innych osób. org/1999/xhtml">• Nie układać pasa bezpieczeństwa przy szyi ani nie przekładać go przez ostre krawędzie. Zawsze zakładać odcinek barkowy ciasno wokół tułowia. org/1999/xhtml">• Nie dopuszczać do zaciśnięcia lub zablokowania pasa bezpieczeństwa.

Fotele przednie

Ustawienie foteli przednich można regulować za pomocą dźwigni, pokręteł lub przełączników znajdujących się z boku siedzisk. Przed rozpoczęciem jazdy należy ustawić fotel kierowcy w położeniu, które umożliwia łatwe operowanie kierownicą, pedałami i przełącznikami na desce rozdzielczej. png"/>OSTRZEŻENIE

Podczas regulacji ustawienia fotela należy przestrzegać poniższych środków ostrożności:

NIGDY nie regulować ustawienia fotela podczas jazdy. Może to spowodować niespodziewane przesunięcie się fotela, a w konsekwencji utratę kontroli nad pojazdem i wypadek. org/1999/xhtml">• Nie umieszczać żadnych przedmiotów pod fotelami przednimi. Luźne przedmioty, znajdujące się pod nogami kierowcy lub wokół nich, mogą utrudniać prawidłowe operowanie pedałami i w konsekwencji doprowadzić do wypadku. org/1999/xhtml">• Uważać, by nic nie zakłócało prawidłowego ustawienia ani prawidłowego zablokowania oparcia. org/1999/xhtml">• Nie kłaść zapalniczki na podłodze ani na siedzeniach. Podczas regulacji fotela może dojść do uwolnienia gazu z zapalniczki i pożaru. org/1999/xhtml">• Zachowywać ostrożność podczas wyjmowania niewielkich przedmiotów, które zablokowały się pod fotelami lub pomiędzy fotelami a konsolą centralną. Ostre krawędzie mechanizmu fotela mogą spowodować zranienie dłoni. org/1999/xhtml">• Jeżeli na siedzeniach tylnych siedzą pasażerowie, zachować ostrożność podczas regulacji ustawienia foteli przednich. png"/>OSTROŻNIE

Aby uniknąć obrażeń:

Nie regulować położenia fotela przy zapiętych pasach bezpieczeństwa.

Przesunięcie siedziska do przodu może spowodować silny ucisk brzucha. org/1999/xhtml">• Podczas zmiany ustawienia fotela uważać, by dłonie lub palce nie zostały zaciśnięte w mechanizmie.

Ustawianie ręczne

Przesuwanie do przodu i do tyłu

Aby przesunąć fotel do przodu lub do tyłu, należy:

1. Pociągnąć do góry i przytrzymać dźwignię.

2. Przesunąć fotel w odpowiednie położenie.

3. Zwolnić dźwignię i upewnić się, że fotel jest zablokowany w odpowiednim położeniu. Spróbować przesunąć fotel do przodu i do tyłu bez użycia dźwigni. Jeżeli fotel porusza się, oznacza to, że nie został prawidłowo zablokowany.

Regulacja kąta odchylenia oparcia fotela

Aby zmienić kąt odchylenia oparcia, należy:

1. Obracać pokrętłem regulacji odchylenia oparcia. Powoli odchylić się, ustawiając oparcie w odpowiednim położeniu. Zwolnić pokrętło i upewnić się, że oparcie jest zablokowane w odpowiednim położeniu.

Odchylanie oparcia

Siedzenie podczas jazdy w mocno odchylonej pozycji może być niebezpieczne. Mocne odchylenie oparć foteli znacznie zmniejsza skuteczność układów bezpieczeństwa (pasów i poduszek powietrznych). png"/>OSTRZEŻENIE

Podczas jazdy NIGDY nie siedzieć na fotelu z mocno odchylonym oparciem.

W razie wypadku lub gwałtownego hamowania jazda w pozycji półleżącej stwarza poważne zagrożenie zdrowia lub życia.

Kierowca i pasażerowie powinni ZAWSZE prawidłowo siedzieć na swoich siedzeniach oraz mieć zapięte pasy bezpieczeństwa, a wszystkie oparcia powinny być podniesione.

Aby zapewnić prawidłowe działanie pasów bezpieczeństwa, należy je zakładać tak, by ściśle przylegały do bioder i klatki piersiowej. Po mocnym odchyleniu oparcia fotela pas barkowy nie spełnia swojej funkcji, ponieważ nie przylega ściśle do klatki piersiowej. Znajduje się on zbyt daleko z przodu. Dlatego podczas wypadku osoba siedząca w takiej pozycji może uderzyć w pas i odnieść obrażenia szyi lub innych części ciała.

Im bardziej odchylone jest oparcie, tym większa możliwość przesunięcia się bioder użytkownika pod pas i spowodowania przez pas poważnych obrażeń wewnętrznych. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_Tucson_TLe_FL/Tucson_TLe_FL_2_Po_pierwsze_-_bezpieczenstwo_180909-web-resources/image/10. jpg"/>

Regulacja wysokości siedziska (jeżeli funkcja występuje)

Aby zmienić wysokość siedziska, należy:

• Kilka razy nacisnąć dźwignię w dół — siedzisko obniża się.

• Kilka razy pociągnąć dźwignię w górę — siedzisko podnosi się. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_Tucson_TLe_FL/Tucson_TLe_FL_2_Po_pierwsze_-_bezpieczenstwo_180909-web-resources/image/11. jpg"/>

Regulacja podparcia odcinka lędźwiowego (fotel kierowcy, jeżeli funkcja występuje)

Podparcie odcinka lędźwiowego można regulować za pomocą przełącznika znajdującego się po zewnętrznej stronie foteli.

1. Aby zwiększyć podparcie, należy nacisnąć przednią część przełącznika, a aby zmniejszyć podparcie — tylną część przełącznika. Po ustawieniu podparcia w odpowiednim położeniu zwolnić przełącznik.

Ustawianie elektryczne

OSTRZEŻENIE

NIGDY nie pozostawiać w pojeździe dzieci bez opieki. Elektryczna regulacja ustawienia foteli działa również przy wyłączonym silniku.

Aby uniknąć uszkodzenia foteli:

• Po przesunięciu fotela maksymalnie do przodu lub do tyłu nie próbować przesuwać go dalej.

• Nie przedłużać zbytnio regulowania ustawienia fotela, gdy silnik pojazdu jest wyłączony. Może to spowodować rozładowanie akumulatora.

• Nie regulować ustawienia dwóch foteli równocześnie. Może to spowodować usterkę układu elektrycznego. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_Tucson_TLe_FL/Tucson_TLe_FL_2_Po_pierwsze_-_bezpieczenstwo_180909-web-resources/image/14. jpg"/>

Przesuwanie do przodu i do tyłu

1. Popchnąć przełącznik do przodu lub do tyłu. Po ustawieniu fotela w odpowiednim położeniu zwolnić przełącznik. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_Tucson_TLe_FL/Tucson_TLe_FL_2_Po_pierwsze_-_bezpieczenstwo_180909-web-resources/image/15. jpg"/>

2. Po ustawieniu oparcia w odpowiednim położeniu zwolnić przełącznik.

Siedzenie podczas jazdy w mocno odchylonej pozycji może być niebezpieczne. Odchylenie oparć foteli znacznie zmniejsza skuteczność systemów bezpieczeństwa (pasów i poduszek powietrznych). pl/Publish/Instrukcja_obslugi_Tucson_TLe_FL/Tucson_TLe_FL_2_Po_pierwsze_-_bezpieczenstwo_180909-web-resources/image/17. jpg"/>

Regulacja wysokości siedziska (jeżeli funkcja występuje)

1.

• Aby podnieść lub opuścić przednią część siedziska, pociągnąć do góry lub przycisnąć w dół przednią część przełącznika regulacji położenia siedziska.

• Aby podnieść lub opuścić tylną część siedziska, pociągnąć do góry lub przycisnąć w dół tylną część przełącznika regulacji położenia siedziska. Po ustawieniu siedziska w odpowiednim położeniu zwolnić przełącznik. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_Tucson_TLe_FL/Tucson_TLe_FL_2_Po_pierwsze_-_bezpieczenstwo_180909-web-resources/image/18. jpg"/>

• Podparcie odcinka lędźwiowego można regulować za pomocą przełącznika.

• Aby zwiększyć podparcie, należy nacisnąć przednią część (1) przełącznika. Aby zmniejszyć podparcie, należy nacisnąć tylną część (2) przełącznika.

Kieszenie w oparciach foteli

Kieszenie znajdują się z tyłu oparć foteli przednich. png"/>OSTROŻNIE

Nie umieszczać ciężkich ani ostrych przedmiotów w kieszeniach oparć foteli. W momencie wypadku mogą one wypaść z kieszeni i spowodować obrażenia.

Fotele tylne

Składanie oparć siedzeń tylnych

Aby ułatwić przewożenie długich przedmiotów lub zwiększyć przestrzeń ładunkową, można złożyć oparcia foteli tylnych. png"/>OSTRZEŻENIE

Nigdy nie zezwalać, aby podczas jazdy pasażerowie siedzieli na złożonych oparciach. Jest to nieprawidłowa pozycja siedząca, która uniemożliwia zapięcie pasów bezpieczeństwa. Siedzenie na złożonych oparciach stwarza w momencie wypadku lub gwałtownego hamowania poważne zagrożenie zdrowia lub życia. org/1999/xhtml">• Nie układać przedmiotów, przewożonych na złożonych oparciach siedzeń tylnych, powyżej krawędzi oparć foteli przednich. Jeżeli ładunek znajduje się powyżej górnej krawędzi oparć przednich foteli, podczas gwałtownego hamowania może przesunąć się do przodu, stwarzając zagrożenie zdrowia lub powodując szkody materialne. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_Tucson_TLe_FL/Tucson_TLe_FL_2_Po_pierwsze_-_bezpieczenstwo_180909-web-resources/image/22. jpg"/>

Aby złożyć oparcie fotela tylnego, należy:

1. Ustawić oparcia foteli przednich w pionie i w razie potrzeby przesunąć fotele do przodu. Maksymalnie obniżyć zagłówki foteli tylnych. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_Tucson_TLe_FL/Tucson_TLe_FL_2_Po_pierwsze_-_bezpieczenstwo_180909-web-resources/image/23. jpg"/>

3. Aby zabezpieczyć pasy bezpieczeństwa przed uszkodzeniem, włożyć klamry pasów do kieszeni pomiędzy oparciami a siedziskami, a pasy wsunąć w prowadnice. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_Tucson_TLe_FL/Tucson_TLe_FL_2_Po_pierwsze_-_bezpieczenstwo_180909-web-resources/image/25. jpg"/>

4. Pociągnąć do góry przednią część dźwigni blokady oparcia, a następnie złożyć oparcie w kierunku przodu samochodu. Po podniesieniu oparcia do położenia pionowego sprawdzić prawidłowość zablokowania oparcia, próbując popchnąć jego górną część. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_Tucson_TLe_FL/Tucson_TLe_FL_2_Po_pierwsze_-_bezpieczenstwo_180909-web-resources/image/26. jpg"/>

5. Aby podnieść oparcie fotela, należy odciągnąć je do tyłu, pociągając do góry przednią część dźwigni blokady.

Mocno popchnąć oparcie, tak aby zablokowało się w położeniu pionowym. Upewnić się, że oparcie jest zablokowane. png"/>OSTRZEŻENIE

Podczas podnoszenia oparcia do położenia pionowego należy przytrzymać oparcie i podnosić je powoli. Upewnić się, że oparcie jest prawidłowo zablokowane, próbując popchnąć jego górną część. Podczas wypadku lub gwałtownego hamowania niezablokowane oparcie może złożyć się i umożliwić przemieszczenie się przewożonego ładunku do kabiny, a w konsekwencji spowodować zagrożenie zdrowia lub życia. png"/>OSTRZEŻENIE

Nie umieszczać na tylnych siedzeniach żadnych przedmiotów, jeżeli nie można ich pewnie zamocować. Podczas wypadku nieprawidłowo zamocowane przedmioty mogą uderzyć w kierowcę lub pasażerów, powodując poważne zagrożenie zdrowia lub życia. png"/>OSTRZEŻENIE

Podczas ładowania i wyładowywania bagażu upewnić się, że silnik jest wyłączony i włączony jest hamulec postojowy. Należy ponadto sprawdzić, czy dźwignia zmiany biegów znajduje się w położeniu neutralnym/selektor znajduje się w położeniu P. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować ruszenie pojazdu z pracującym silnikiem po przypadkowym przesunięciu dźwigni zmiany biegów/selektora w inne położenie.

Podłokietnik

Podłokietnik znajduje się pomiędzy oparciami foteli tylnych. Aby rozłożyć podłokietnik, należy go wyciągnąć z oparcia, pociągając w dół. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_Tucson_TLe_FL/Tucson_TLe_FL_2_Po_pierwsze_-_bezpieczenstwo_180909-web-resources/image/31. jpg"/>

Uchwyty na napoje

Aby użyć uchwytu na napoje w podłokietniku, należy rozłożyć podłokietnik

Zagłówki

Fotele przednie i tylne są wyposażone w regulowane zagłówki. Zagłówki podnoszą wygodę jazdy, ale przede wszystkim chronią przed urazami szyi i kręgosłupa, szczególnie podczas uderzeń w tył samochodu. png"/>OSTRZEŻENIE

Aby ograniczyć ryzyko poważnego zagrożenia zdrowia lub życia w razie wypadku, podczas regulacji ustawienia zagłówków należy przestrzegać poniższych środków ostrożności:

Regulację ustawienia wszystkich zagłówków należy wykonywać PRZED rozpoczęciem jazdy. org/1999/xhtml">• NIGDY nie pozwalać nikomu jechać na siedzeniu z wymontowanym zagłówkiem. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_Tucson_TLe_FL/Tucson_TLe_FL_2_Po_pierwsze_-_bezpieczenstwo_180909-web-resources/image/33. jpg"/>

Zagłówek należy ustawić tak, by jego środek znajdował się na wysokości oczu osoby siedzącej na fotelu. org/1999/xhtml">• NIGDY nie regulować położenia zagłówka fotela kierowcy podczas jazdy. org/1999/xhtml">• Zagłówek należy ustawić możliwie najbliżej głowy. Nie opierać się o dodatkowe poduszki, które oddalają plecy od oparcia fotela. org/1999/xhtml">• Po regulacji ustawienia zagłówków zawsze sprawdzać, czy są one prawidłowo zablokowane.

Aby uniknąć uszkodzeń, NIGDY nie uderzać w zagłówki ani nie ciągnąć za nie. png"/>OSTROŻNIE

Jeżeli nikt nie siedzi na siedzeniach tylnych, ich zagłówki należy maksymalnie obniżyć. Zagłówki siedzeń tylnych mogą ograniczać widoczność do tyłu.

Zagłówki foteli przednich

Fotel kierowcy i fotel pasażera są wyposażone w regulowane zagłówki. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_Tucson_TLe_FL/Tucson_TLe_FL_2_Po_pierwsze_-_bezpieczenstwo_180909-web-resources/image/37. jpg"/>

Przesuwanie do przodu i do tyłu

Położenie zagłówka w poziomie można wyregulować, pociągając go do przodu do jednego z trzech położeń. Aby odsunąć zagłówek maksymalnie do tyłu, należy pociągnąć go jak najdalej do przodu, a następnie zwolnić. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_Tucson_TLe_FL/Tucson_TLe_FL_2_Po_pierwsze_-_bezpieczenstwo_180909-web-resources/image/38. jpg"/>

Regulacja wysokości

Aby podnieść zagłówek, należy:

1. Pociągnąć go ku górze do odpowiedniego położenia (1).

Aby obniżyć zagłówek, należy:

1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk (2) zwalniający blokadę wspornika zagłówka. Obniżyć zagłówek do odpowiedniego położenia (3). pl/Publish/Instrukcja_obslugi_Tucson_TLe_FL/Tucson_TLe_FL_2_Po_pierwsze_-_bezpieczenstwo_180909-web-resources/image/39. jpg"/>

Pochylenie oparcia wysoko ustawionego fotela z mocno podniesionym zagłówkiem może spowodować uderzenie w osłonę przeciwsłoneczną lub w inne elementy pojazdu. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_Tucson_TLe_FL/Tucson_TLe_FL_2_Po_pierwsze_-_bezpieczenstwo_180909-web-resources/image/41. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_Tucson_TLe_FL/Tucson_TLe_FL_2_Po_pierwsze_-_bezpieczenstwo_180909-web-resources/image/42. jpg"/>

Wymontowanie i zamontowanie

Aby wymontować zagłówek, należy:

1. Za pomocą pokrętła lub przełącznika (1) odchylania oparcia odchylić oparcie (2) fotela. Maksymalnie podnieść zagłówek. Nacisnąć przycisk (3) zwalniający blokadę zagłówka, pociągając równocześnie zagłówek (4) do góry. png"/>OSTRZEŻENIE

NIGDY nie pozwalać nikomu jechać na siedzeniu z wymontowanym zagłówkiem. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_Tucson_TLe_FL/Tucson_TLe_FL_2_Po_pierwsze_-_bezpieczenstwo_180909-web-resources/image/44. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_Tucson_TLe_FL/Tucson_TLe_FL_2_Po_pierwsze_-_bezpieczenstwo_180909-web-resources/image/45. jpg"/>

Aby zamontować zagłówek, należy:

1. Odchylić oparcie fotela. Trzymając wciśnięty przycisk (1) zwalniający blokadę włożyć wsporniki (2) zagłówka do otworów. Ustawić zagłówek na odpowiedniej wysokości.

4. Za pomocą pokrętła lub przełącznika (3) odchylania oparcia podnieść oparcie (4) fotela. png"/>OSTRZEŻENIE

Po zamontowaniu lub regulacji ustawienia zagłówków zawsze sprawdzać prawidłowość ich zablokowania.

Zagłówki siedzeń tylnych

Wszystkie tylne miejsca siedzące są wyposażone w zagłówki. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_Tucson_TLe_FL/Tucson_TLe_FL_2_Po_pierwsze_-_bezpieczenstwo_180909-web-resources/image/48. jpg"/>

Regulacja wysokości

Podgrzewanie i wentylacja foteli

Podgrzewanie foteli przednich (jeżeli występuje)

Podgrzewanie foteli przednich zapewnia komfort przy niskich temperaturach otoczenia. png"/>OSTRZEŻENIE

Podgrzewanie foteli może spowodować POWAŻNE POPARZENIA nawet przy niskich temperaturach, szczególnie jeżeli jest włączone przez dłuższy czas.

Osoby siedzące na podgrzewanych fotelach muszą być w stanie wyczuć, kiedy fotel staje się zbyt gorący i wyłączyć podgrzewanie.

Szczególną uwagę muszą zachowywać osoby lub należy zwracać uwagę na osoby, które nie są zdolne do odczuwania zmian temperatury lub bólu. Są to przede wszystkim:

Niemowlęta, dzieci, osoby starsze lub niepełnosprawne, osoby po hospitalizacji. org/1999/xhtml">• Osoby ze szczególnie wrażliwą skórą, która łatwo ulega poparzeniom. org/1999/xhtml">• Osoby zmęczone i senne. org/1999/xhtml">• Osoby nietrzeźwe. org/1999/xhtml">• Osoby zażywające leki powodujące ospałość lub senność. png"/>OSTRZEŻENIE

NIGDY nie włączać podgrzewania, jeżeli fotel przykryty jest kocem, pokrowcem, poduszką albo innymi przedmiotami ograniczającymi odprowadzanie ciepła. Może to spowodować przegrzanie skutkujące uszkodzeniem foteli lub poparzeniem.

Aby uniknąć uszkodzenia układu podgrzewania foteli oraz tapicerki foteli:

• Do czyszczenia foteli nigdy nie używać rozpuszczalników, rozcieńczalników do farb, benzenu, alkoholu ani benzyny.

• Nie kłaść ciężkich ani ostrych przedmiotów na fotelach z funkcją podgrzewania.

• Nie zmieniać tapicerki foteli. Może to spowodować uszkodzenie układu podgrzewania foteli. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_Tucson_TLe_FL/Tucson_TLe_FL_2_Po_pierwsze_-_bezpieczenstwo_180909-web-resources/image/52. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_Tucson_TLe_FL/Tucson_TLe_FL_2_Po_pierwsze_-_bezpieczenstwo_180909-web-resources/image/53. jpg"/>

Podgrzewanie fotela kierowcy lub pasażera można włączyć odpowiednim przyciskiem po uruchomieniu silnika.

Podgrzewanie foteli należy włączać tylko wtedy, kiedy jest rzeczywiście potrzebne — nie włączać podgrzewania na stałe.

• Manualna regulacja temperatury

Naciskanie przełącznika powoduje zmianę ustawień temperatury w następującej kolejności:

• Automatyczna regulacja temperatury

Aby zapobiec poparzeniom, po włączeniu manualnym układ podgrzewania foteli rozpoczyna automatyczną regulację ich temperatury. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_Tucson_TLe_FL/Tucson_TLe_FL_2_Po_pierwsze_-_bezpieczenstwo_180909-web-resources/image/55. jpg"/>

W przypadku ponownego wyboru wysokiej temperatury regulacja temperatury odbywa się automatycznie.

• Naciskanie przełącznika przez ponad 1, 5 sekundy przy włączonym podgrzewaniu powoduje wyłączenie podgrzewania.

• Po włączeniu stacyjki (stan ON) podgrzewanie foteli jest zawsze wyłączone. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_Tucson_TLe_FL/images/info. png"/>Informacja

Po włączeniu podgrzewania fotela spirale grzejne włączają się i wyłączają automatycznie w zależności od temperatury fotela.

Wentylacja foteli przednich (jeżeli występuje)

Wentylacja foteli umożliwia ich chłodzenie. Odbywa się to poprzez nawiew powietrza przez niewielkie otwory w powierzchni siedzisk i oparć.

Wentylację foteli należy włączać tylko wtedy, kiedy jest to rzeczywiście potrzebne — nie włączać wentylacji na stałe.

Wentylację fotela kierowcy lub pasażera (jeżeli występuje) można włączyć odpowiednim przyciskiem po uruchomieniu silnika.

• Naciskanie przełącznika powoduje zmianę prędkości przepływu powietrza w następującej kolejności:

• Naciskanie przełącznika przez ponad 1, 5 sekundy przy włączonej wentylacji powoduje jej wyłączenie.

• Po włączeniu stacyjki (stan ON) wentylacja foteli jest zawsze wyłączona.

Aby uniknąć uszkodzenia układu wentylacji foteli:

• Wentylację foteli włączać TYLKO przy włączonym układzie klimatyzacji. Pozostawianie wentylacji foteli włączonej przez dłuższy czas przy wyłączonym układzie klimatyzacji może spowodować jej uszkodzenie.

• Unikać rozlewania płynów na siedziska i oparcia foteli przednich. Może to spowodować zatkanie otworów wentylacyjnych i nieprawidłowe działanie wentylacji.

• Nie wkładać pod fotele torebek foliowych, gazet itp. Mogą one zablokować wloty powietrza i spowodować nieprawidłowe działanie wentylacji.

• Nie zakładać pokrowców i nie modyfikować tapicerki foteli. Może to spowodować uszkodzenie wentylacji foteli.

• Jeżeli wentylacja foteli nie działa, ponownie uruchomić pojazd. Jeżeli funkcja nadal nie działa, pojazd powinna sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

Podgrzewanie siedzeń tylnych (jeżeli występuje)

Podgrzewanie siedzeń tylnych można włączyć odpowiednim przyciskiem po uruchomieniu silnika.

Podgrzewanie siedzeń należy włączać tylko wtedy, kiedy jest rzeczywiście potrzebne — nie włączać podgrzewania na stałe.

Naciskanie przełącznika powoduje zmianę ustawień temperatury w następującej kolejności:

• Automatyczna regulacja temperatury

Po włączeniu stacyjki (stan ON) podgrzewanie siedzeń jest zawsze wyłączone.

Pasy bezpieczeństwa

Ten rozdział przedstawia prawidłowy sposób używania pasów bezpieczeństwa. Podano w nim również ostrzeżenia dotyczące pasów bezpieczeństwa.

Środki ostrożności dotyczące pasów bezpieczeństwa

Przed rozpoczęciem jazdy wszyscy muszą zawsze zapinać pasy bezpieczeństwa. Poduszki powietrzne stanowią uzupełnienie pasów bezpieczeństwa, ale ich nie zastępują. Przepisy prawa obowiązujące w większości krajów wymagają zapinania pasów bezpieczeństwa przez wszystkie osoby jadące pojazdem. png"/>OSTRZEŻENIE

Podczas jazdy WSZYSCY muszą mieć zapięte pasy bezpieczeństwa. Podczas regulacji i zapinania pasa bezpieczeństwa należy przestrzegać poniższych środków ostrożności:

Dzieci należy zawsze przewozić na siedzeniach tylnych, w odpowiednich dla nich fotelikach lub na siedziskach, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, i prawidłowo przypinać pasami bezpieczeństwa. org/1999/xhtml">• Nigdy nie zezwalać dzieciom na jazdę na fotelu przednim, jeżeli przednia poduszka powietrzna pasażera nie została wyłączona. Jeżeli dziecko siedzi na fotelu przednim, fotel należy odsunąć możliwie jak najdalej do tyłu i prawidłowo przypiąć je pasem bezpieczeństwa. org/1999/xhtml">• NIGDY nie zezwalać, by dzieci jechały, siedząc na kolanach innych osób. org/1999/xhtml">• Podczas jazdy NIGDY nie siedzieć na fotelu z mocno odchylonym oparciem. org/1999/xhtml">• Nie zezwalać, by na jednym siedzeniu siedziało więcej niż jedno dziecko ani by jeden pas bezpieczeństwa był używany przez więcej niż jedno dziecko. org/1999/xhtml">• Nie zakładać barkowego odcinka pasa bezpieczeństwa pod ramię ani za plecy. org/1999/xhtml">• Nigdy nie mocować na fotelu kruchych lub delikatnych przedmiotów pasem bezpieczeństwa. W przypadku gwałtownego hamowania lub zderzenia mogą one zostać uszkodzone przez pas. org/1999/xhtml">• Nie zapinać skręconego pasa bezpieczeństwa. Podczas wypadku skręcony pas nie zapewnia prawidłowej ochrony. org/1999/xhtml">• Nie używać pasa bezpieczeństwa, jeżeli pas, klamra, sprzączka lub mocowanie pasa są uszkodzone. org/1999/xhtml">• Nie zapinać sprzączki w klamrach innych pasów. org/1999/xhtml">• NIGDY nie odpinać pasów bezpieczeństwa podczas jazdy. Może to spowodować utratę kontroli nad pojazdem i w konsekwencji doprowadzić do wypadku. org/1999/xhtml">• Upewnić się, że w klamrze nie znajdują się żadne przedmioty zakłócające działanie mechanizmu blokady. Mogą one uniemożliwić prawidłowe zapięcie pasa. org/1999/xhtml">• Nie dokonywać żadnych zmian w mechanizmach pasów bezpieczeństwa i nie dodawać żadnych elementów, które mogłyby utrudniać zwijanie się pasa i samoczynne likwidowanie jego luzu. png"/>OSTRZEŻENIE

Uszkodzone pasy bezpieczeństwa nie działają prawidłowo. Zawsze należy wymieniać:

Pasy wystrzępione, zanieczyszczone lub uszkodzone. org/1999/xhtml">• Uszkodzone sprzączki, klamry lub mocowania. org/1999/xhtml">• Kompletne pasy zapięte podczas wypadku, nawet jeżeli nie są widoczne żadne uszkodzenia.

Lampki ostrzegawcze niezapięcia pasów bezpieczeństwa

Ostrzeganie o niezapięciu pasa bezpieczeństwa

Lampka ostrzegawcza niezapięcia pasa bezpieczeństwa kierowcy

Niezależnie od tego, czy pas bezpieczeństwa kierowcy jest zapięty czy nie, po każdym włączeniu stacyjki (stan ON) przez ok. 6 sekund świeci się lampka ostrzegawcza niezapięcia pasa bezpieczeństwa. Przypomina to o konieczności zapięcia pasa.

Jeżeli pas bezpieczeństwa kierowcy nie zostanie zapięty w ciągu ok. 6 sekund od włączenia stacyjki, lampka ostrzegawcza niezapięcia pasa świeci się do momentu zapięcia pasa.

W przypadku rozpoczęcia jazdy z niezapiętym pasem bezpieczeństwa i przekroczenia prędkości 9 km/h, lampka ostrzegawcza miga, dopóki prędkość pojazdu nie spadnie poniżej 6 km/h (jeżeli występuje).

Jeżeli pas bezpieczeństwa nie zostanie zapięty, a pojazd przekroczy prędkość 20 km/h, na ok. 100 sekund włącza się dźwiękowy sygnał ostrzegawczy i miga lampka ostrzegawcza wskazująca niezapięty pas (jeżeli występuje). pl/Publish/Instrukcja_obslugi_Tucson_TLe_FL/Tucson_TLe_FL_2_Po_pierwsze_-_bezpieczenstwo_180909-web-resources/image/66. jpg"/>

Lampka ostrzegawcza niezapięcia pasa bezpieczeństwa przedniego pasażera

Niezależnie od tego, czy pas bezpieczeństwa pasażera siedzącego na przednim fotelu jest zapięty czy nie, po każdym włączeniu stacyjki (stan ON) przez ok. Przypomina ona o konieczności zapięcia pasa.

Jeżeli pas bezpieczeństwa pasażera siedzącego na przednim fotelu nie zostanie zapięty po włączeniu stacyjki lub zostanie odpięty przy włączonej stacyjce, odpowiadająca mu lampka ostrzegawcza włączy się i pozostanie włączona do momentu zapięcia pasa.

W przypadku rozpoczęcia jazdy z niezapiętym pasem bezpieczeństwa i przekroczenia prędkości 9 km/h, lampka ostrzegawcza miga, dopóki prędkość pojazdu nie spadnie poniżej 6 km/h. 100 sekund włącza się dźwiękowy sygnał ostrzegawczy i miga lampka ostrzegawcza wskazująca niezapięty pas. png"/>OSTRZEŻENIE

Nieprawidłowa pozycja siedząca podczas jazdy zakłóca prawidłowe działanie układu ostrzegania o niezapiętym pasie bezpieczeństwa pasażera. Kierowca powinien poinstruować pasażera o prawidłowej pozycji siedzącej opisanej w Instrukcji. png"/>Informacja

• Lampka ostrzegawcza niezapięcia pasa bezpieczeństwa pasażera znajduje się w wyświetlaczu konsoli centralnej.

• Lampka ostrzegawcza niezapięcia pasa bezpieczeństwa pasażera miga lub świeci się przez 6 sekund, nawet jeżeli fotel pasażera nie jest zajęty.

• Lampka ostrzegawcza niezapięcia pasa bezpieczeństwa pasażera może włączyć się, gdy na fotelu pasażera zostanie umieszczony bagaż. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_Tucson_TLe_FL/Tucson_TLe_FL_2_Po_pierwsze_-_bezpieczenstwo_180909-web-resources/image/68. jpg"/>

Lampki ostrzegawcze niezapięcia tylnych pasów bezpieczeństwa

Jeżeli pas bezpieczeństwa któregokolwiek pasażera siedzącego z tyłu nie jest zapięty, po włączeniu stacyjki (stan ON) i przy wyłączonym silniku świeci się lampka ostrzegawcza niezapięcia pasa bezpieczeństwa odpowiadająca miejscu, na którym pas nie został zapięty. Lampka świeci się do momentu zapięcia pasa.

Lampka ostrzegawcza niezapięcia tylnego pasa bezpieczeństwa świeci się również przez około 35 sekund w następujących przypadkach:

– Uruchomienie silnika przy niezapiętym tylnym pasie bezpieczeństwa.

– Przekroczenie prędkości 9 km/h przy niezapiętym tylnym pasie bezpieczeństwa.

– Odpięcie tylnego pasa bezpieczeństwa podczas jazdy z prędkością powyżej 20 km/h.

Lampka gaśnie natychmiast po zapięciu pasa.

Jeżeli tylny pas bezpieczeństwa zostanie odpięty przy prędkości przekraczającej 20 km/h, świeci się odpowiadająca mu lampka ostrzegawcza i na 35 sekund włącza się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy.

Jeżeli natomiast tylny pas bezpieczeństwa zostanie dwukrotnie zapięty i odpięty w ciągu 9 sekund od momentu zapięcia go po raz pierwszy, lampka ostrzegawcza nie włącza się.

Układ pasów bezpieczeństwa

Biodrowo-barkowe pasy bezpieczeństwa

Zapinanie pasa bezpieczeństwa

Wyciągnąć pas ze zwijacza i włożyć metalową sprzączkę (1) do klamry (2). Zablokowanie sprzączki pasa w klamrze sygnalizuje wyraźnie słyszalne „kliknięcie”. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_Tucson_TLe_FL/Tucson_TLe_FL_2_Po_pierwsze_-_bezpieczenstwo_180909-web-resources/image/70. jpg"/>

Biodrowy odcinek pasa (1) ułożyć na biodrach, a odcinek barkowy (2) na klatce piersiowej.

Po ręcznym dopasowaniu odcinka biodrowego pas bezpieczeństwa automatycznie przyjmuje właściwą długość i dokładnie przylega do bioder. Przy powolnym i jednostajnym pochylaniu się pas bezpieczeństwa rozwija się, umożliwiając ruch. Podczas gwałtownego hamowania lub zderzenia pas blokuje się. Pas blokuje się również podczas zbyt szybkiego pochylania się.

Jeżeli nie można swobodnie wyciągnąć pasa bezpieczeństwa ze zwijacza, należy mocno pociągnąć i puścić pas. Powoduje to odblokowanie pasa i umożliwia jego łatwe wyciągnięcie. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_Tucson_TLe_FL/Tucson_TLe_FL_2_Po_pierwsze_-_bezpieczenstwo_180909-web-resources/image/72. jpg"/>

OSTRZEŻENIE

W razie wypadku nieprawidłowo ułożony pas bezpieczeństwa może zwiększyć ryzyko odniesienia poważnych obrażeń. Podczas regulacji pasa bezpieczeństwa należy przestrzegać poniższych środków ostrożności:

Biodrowy odcinek pasa bezpieczeństwa ułożyć możliwie jak najniżej i najciaśniej na biodrach, a nie na wysokości talii. W razie wypadku umożliwi to pochłonięcie siły uderzenia przez mocne kości miednicy i zmniejszy ryzyko odniesienia obrażeń wewnętrznych. org/1999/xhtml">• Jedną rękę należy przełożyć pod barkowym odcinkiem pasa bezpieczeństwa, a drugą nad nim, tak jak pokazano na ilustracji. org/1999/xhtml">• Zawsze umieszczać górne mocowanie pasa bezpieczeństwa na odpowiedniej wysokości i prawidłowo je blokować. org/1999/xhtml">• Nigdy nie umieszczać barkowego odcinka pasa na szyi ani na twarzy.

Regulacja wysokości

Dla zapewnienia maksymalnego poziomu wygody i ochrony, wysokość górnego mocowania pasa bezpieczeństwa można ustawić w jednym z 4 położeń.

Odcinek barkowy pasa bezpieczeństwa należy ułożyć tak, by leżał na klatce piersiowej i w połowie barku, od strony drzwi, a nie dotykał szyi. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_Tucson_TLe_FL/Tucson_TLe_FL_2_Po_pierwsze_-_bezpieczenstwo_180909-web-resources/image/74. jpg"/>

Aby wyregulować wysokość górnego mocowania pasa bezpieczeństwa, należy odpowiednio podnieść lub obniżyć jego mocowanie.

Aby podnieść mocowanie pasa, należy podciągnąć je do góry (1). Aby obniżyć mocowanie pasa, należy ściągnąć mocowanie w dół (3), trzymając wciśnięty przycisk (2) blokady regulacji wysokości.

Aby zablokować mocowanie w danym położeniu, należy zwolnić przycisk. Aby sprawdzić, czy mocowanie zablokowało się na swoim miejscu, należy spróbować je przesunąć. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_Tucson_TLe_FL/Tucson_TLe_FL_2_Po_pierwsze_-_bezpieczenstwo_180909-web-resources/image/75. jpg"/>

Odpinanie pasa bezpieczeństwa

Nacisnąć przycisk (1) zwalniania blokady w klamrze.

Po odpięciu pas powinien automatycznie zwinąć się w zwijaczu. Jeżeli tak się nie stanie, należy sprawdzić czy pas nie jest skręcony i spróbować ponownie.

Pas bezpieczeństwa środkowego siedzenia tylnego (3-punktowy pas bezpieczeństwa)

Zapinanie pasa bezpieczeństwa

1. Wyciągnąć sprzączkę (A) z otworu w osłonie pasa. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_Tucson_TLe_FL/Tucson_TLe_FL_2_Po_pierwsze_-_bezpieczenstwo_180909-web-resources/image/77. jpg"/>

2. Włożyć sprzączkę (A) do klamry (A’) i zatrzasnąć. Zablokowanie sprzączki w klamrze sygnalizuje wyraźnie słyszalne „kliknięcie”. Upewnić się, że pas nie jest skręcony. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_Tucson_TLe_FL/Tucson_TLe_FL_2_Po_pierwsze_-_bezpieczenstwo_180909-web-resources/image/78. Wyciągnąć sprzączkę (B) z kieszeni (C). pl/Publish/Instrukcja_obslugi_Tucson_TLe_FL/Tucson_TLe_FL_2_Po_pierwsze_-_bezpieczenstwo_180909-web-resources/image/79. Włożyć sprzączkę (B) do klamry (B’) i zatrzasnąć.

Do pasa środkowego siedzenia tylnego należy używać klamry oznaczonej „CENTER”. png"/>Informacja

Jeżeli nie można wyciągnąć pasa bezpieczeństwa ze zwijacza, należy mocno pociągnąć i puścić pas. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_Tucson_TLe_FL/Tucson_TLe_FL_2_Po_pierwsze_-_bezpieczenstwo_180909-web-resources/image/80. jpg"/>

Odpinanie pasa bezpieczeństwa

1. Nacisnąć przycisk zwalniania blokady w klamrze (B’) i wyjąć sprzączkę (B). pl/Publish/Instrukcja_obslugi_Tucson_TLe_FL/Tucson_TLe_FL_2_Po_pierwsze_-_bezpieczenstwo_180909-web-resources/image/81. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_Tucson_TLe_FL/Tucson_TLe_FL_2_Po_pierwsze_-_bezpieczenstwo_180909-web-resources/image/82. Aby zwinąć pas bezpieczeństwa środkowego siedzenia tylnego, włożyć sprzączkę (A) do otworu (A’) zwalniania pasa. Pociągnąć za pas i pozwolić mu samoczynnie zwinąć się w zwijaczu. Włożyć sprzączkę (B) do kieszeni (C). pl/Publish/Instrukcja_obslugi_Tucson_TLe_FL/Tucson_TLe_FL_2_Po_pierwsze_-_bezpieczenstwo_180909-web-resources/image/83. Włożyć sprzączkę (A) do otworu w osłonie pasa.

Pasy bezpieczeństwa z napinaczami

Pasy bezpieczeństwa foteli przednich są wyposażone w napinacze w zwijaczach i napinacze dociągania pasów bezpieczeństwa do punktów kotwiczenia (EFD). Zadaniem napinaczy jest zapewnienie ścisłego przylegania pasa do ciała podczas określonych rodzajów zderzeń czołowych. Podczas silnego zderzenia czołowego pirotechniczne napinacze pasów bezpieczeństwa aktywują się razem z poduszkami powietrznymi.

Gwałtowne hamowanie lub zbyt szybkie pochylenie się powoduje zablokowanie zwijacza pasa bezpieczeństwa. Podczas niektórych zderzeń czołowych napinacze pasów bezpieczeństwa aktywują się i pociągają pasy tak, by lepiej przytrzymywały ciało.

(1) Napinacz w zwijaczu

Zadaniem napinacza w zwijaczu jest zapewnienie ścisłego przylegania do ciała barkowego odcinka pasa podczas określonych rodzajów zderzeń czołowych.

(2) Napinacz dociągania pasa bezpieczeństwa do punktu kotwiczenia (EFD) (fotel kierowcy, jeżeli występuje)

Zadaniem napinacza dociągania pasa bezpieczeństwa do punktu kotwiczenia (EFD) jest zapewnienie ścisłego przylegania do ciała biodrowego odcinka pasa podczas określonych rodzajów zderzeń czołowych.

Jeżeli po aktywacji napinacza pasa bezpieczeństwa kierowcy lub pasażera ogranicznik naprężenia umieszczony w zwijaczu wykrywa zbyt duże naprężenie pasa, wtedy nieznacznie zwalnia dany pas. org/1999/xhtml">• Podczas jazdy należy mieć zawsze zapięte pasy bezpieczeństwa i przyjmować prawidłową pozycję siedzącą. org/1999/xhtml">• Nie zapinać pasa bezpieczeństwa, jeżeli jest luźny lub skręcony. Luźny lub skręcony pas nie zapewnia prawidłowej ochrony podczas wypadku. org/1999/xhtml">• Nie umieszczać żadnych przedmiotów w pobliżu klamer. Przedmioty te mogą dostać się do wnętrza klamer i spowodować nieprawidłowe działanie pasów. org/1999/xhtml">• Napinacze pasów bezpieczeństwa należy wymieniać po każdej ich aktywacji lub wypadku. org/1999/xhtml">• NIGDY samodzielnie nie sprawdzać, nie konserwować, nie naprawiać ani nie wymieniać napinaczy pasów bezpieczeństwa. Czynności te może wykonywać wyłącznie Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai. org/1999/xhtml">• Nie uderzać w zwijacze ani w napinacze pasów bezpieczeństwa. png"/>OSTRZEŻENIE

Nie dotykać napinaczy pasów bezpieczeństwa przez kilkanaście minut od momentu ich aktywacji. Podczas aktywacji napinacze pasów bezpieczeństwa stają się gorące i mogą spowodować poparzenia. png"/>OSTROŻNIE

Prace wykonywane przy przedniej części nadwozia mogą spowodować nieprawidłowe działanie napinaczy pasów bezpieczeństwa. Dlatego przeglądy układu powinna wykonywać Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_Tucson_TLe_FL/Tucson_TLe_FL_2_Po_pierwsze_-_bezpieczenstwo_180909-web-resources/image/88. jpg"/>

Układ pasów bezpieczeństwa z napinaczami składa się z następujących podstawowych elementów pokazanych na rysunku:

(1) Lampka ostrzegawcza układu poduszek powietrznych (SRS-Airbag)

(2) Napinacz pasa bezpieczeństwa

(3) Moduł sterowania układem SRS-Airbag

(4) Napinacz dociągania pasa bezpieczeństwa do punktu kotwiczenia (EFD) (jeżeli występuje)

Moduł sterowania układem SRS-Airbag, decydujący o aktywacji poduszek powietrznych, jest połączony również z pirotechnicznymi napinaczami pasów bezpieczeństwa. Po włączeniu stacyjki (stan ON) lampka ostrzegawcza układu poduszek powietrznych (SRS-Airbag) w zestawie wskaźników powinna włączyć się na ok. 6 sekund, a następnie zgasnąć.

W przypadku usterki któregokolwiek napinacza pasa bezpieczeństwa lampka ostrzegawcza układu poduszek powietrznych (SRS-Airbag) świeci się, nawet jeżeli wszystkie poduszki powietrzne są sprawne. Jeżeli lampka ostrzegawcza układu poduszek powietrznych (SRS-Airbag) nie świeci się przez chwilę po włączeniu stacyjki (stan ON), nie gaśnie lub świeci się podczas jazdy, pojazd powinna jak najszybciej sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

• Napinacze pasów bezpieczeństwa kierowcy i pasażera mogą aktywować się podczas niektórych zderzeń czołowych lub bocznych.

• Napinacze pasów bezpieczeństwa aktywują się nawet jeżeli pasy nie są zapięte podczas zderzenia.

• Aktywacji pirotechnicznych napinaczy pasów bezpieczeństwa towarzyszy głośny huk i rozpylenie drobnego pyłu przypominającego dym, widocznego w przedziale pasażerskim. Są to normalne objawy aktywacji elementów układu i nie są one niebezpieczne.

• Drobny pył, mimo że jest nieszkodliwy dla zdrowia, może powodować podrażnienia skóry. Należy unikać wdychania pyłu przez dłuższy czas. Po wypadku, w którym aktywowały się napinacze pasów bezpieczeństwa, wszystkie części ciała narażone na kontakt z pyłem napinaczy należy starannie umyć.

Dodatkowe środki ostrożności dotyczące pasów bezpieczeństwa

Używanie pasów bezpieczeństwa przez kobiety w ciąży

Kobiety w ciąży powinny zawsze zapinać pasy bezpieczeństwa. Najlepszym sposobem ochrony nienarodzonego dziecka jest ochrona jego matki prawidłowo zapiętym pasem bezpieczeństwa.

Kobiety w ciąży powinny zawsze zapinać biodrowo-barkowe pasy bezpieczeństwa. Barkowy odcinek pasa bezpieczeństwa należy ułożyć tak, by leżał na klatce piersiowej pomiędzy piersiami i nie dotykał szyi. Biodrowy odcinek pasa należy ułożyć tak, by dokładnie przylegał do bioder i miednicy pod brzuchem. png"/>OSTRZEŻENIE

Aby w razie wypadku ograniczyć poważne zagrożenie zdrowia lub życia nienarodzonego dziecka, kobiety w ciąży NIGDY nie powinny układać biodrowego odcinka pasa bezpieczeństwa na brzuchu ani powyżej niego.

Używanie pasów bezpieczeństwa przez dzieci

Niemowlęta i małe dzieci

W większości krajów obowiązują przepisy prawa wymagające, by dzieci podróżowały w atestowanych fotelikach dziecięcych lub na odpowiednich siedziskach. Wiek i wzrost umożliwiający używanie przez dzieci pasów bezpieczeństwa zamiast fotelików dziecięcych nie jest jednakowy we wszystkich krajach. Dlatego planując podróż zagraniczną, należy uzyskać odpowiednie informacje na ten temat. Dzieci należy umieszczać i zabezpieczać w fotelikach zamocowanych na tylnych siedzeniach.

Więcej informacji podano w podrozdziale „Foteliki dla dzieci” w dalszej części rozdziału. png"/>OSTRZEŻENIE

Niemowlęta i małe dzieci należy ZAWSZE umieszczać w fotelikach odpowiednich do ich wzrostu i wagi.

Aby uniknąć poważnego zagrożenia zdrowia lub życia dziecka i innych pasażerów, podczas jazdy NIGDY nie trzymać dzieci na rękach ani na kolanach. Gwałtowne siły powstające podczas wypadku mogą wyrwać dziecko z rąk osoby trzymającej i rzucić je na elementy wnętrza pojazdu.

Małe dzieci są najlepiej zabezpieczone przed zagrożeniami podczas wypadku, gdy są umieszczone na tylnym siedzeniu w odpowiednim foteliku spełniającym obowiązujące przepisy prawa i normy bezpieczeństwa. Przed zakupem fotelika dla dziecka należy upewnić się, że posiada on certyfikat bezpieczeństwa zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Fotelik musi być odpowiedni do wzrostu i wagi dziecka. Informację na temat dopuszczalnego wzrostu i wagi dziecka podano na etykiecie fotelika. Więcej informacji na ten temat podano w części „Foteliki dla dzieci”.

Większe dzieci

Dzieci za duże do fotelików powinny siedzieć na tylnych siedzeniach, mając zapięte znajdujące się tam pasy biodrowo-barkowe. Pas bezpieczeństwa powinien opasywać uda oraz ściśle przylegać do klatki piersiowej i barku. Tylko takie ułożenie pasa zapewnia bezpieczeństwo dziecka. Regularnie sprawdzać przyleganie pasa, ponieważ wiercące się dziecko może zmienić ułożenie pasa. Najlepszą ochronę dziecka podczas wypadku zapewnia odpowiedni fotelik dziecięcy, prawidłowo zamocowany na tylnym siedzeniu.

Jeżeli większe dziecko musi jechać na przednim fotelu, należy je prawidłowo zabezpieczyć pasem biodrowo-barkowym, a fotel odsunąć jak najdalej do tyłu.

Jeżeli barkowy odcinek pasa bezpieczeństwa lekko dotyka szyi lub twarzy dziecka, należy spróbować przesunąć dziecko w stronę środka samochodu. Jeżeli barkowy odcinek pasa nadal dotyka jego szyi lub twarzy, należy umieścić dziecko w foteliku lub na siedzisku umieszczonym na siedzeniu tylnym. org/1999/xhtml">• Zawsze sprawdzać, czy większe dzieci mają zapięte i prawidłowo ułożone pasy bezpieczeństwa. org/1999/xhtml">• NIGDY nie dopuszczać do tego, by barkowy odcinek pasa bezpieczeństwa dotykał szyi lub twarzy dziecka. org/1999/xhtml">• Jednym pasem bezpieczeństwa można przypinać tylko jedno dziecko.

Używanie pasów bezpieczeństwa przez osoby ranne

Podczas przewożenia osób rannych należy używać pasów bezpieczeństwa. Zapytać lekarza o zalecenia specjalne.

Jeden pas dla jednej osoby

Jednego pasa bezpieczeństwa nie mogą używać równocześnie dwie osoby (nawet osoba dorosła z dzieckiem). Może to zwiększyć stopień obrażeń podczas wypadku.

Zakaz kładzenia się

Aby zapewnić prawidłowe działanie pasów bezpieczeństwa, należy je zakładać tak, by ściśle przylegały do bioder i klatki piersiowej.

W przeciwnym razie podczas wypadku osoba siedząca w nieprawidłowej pozycji może uderzyć w pas i odnieść obrażenia szyi lub innych części ciała.

Im bardziej odchylone jest oparcie, tym większa możliwość przesunięcia się bioder użytkownika pod biodrowy odcinek pasa lub szyi pod barkowy odcinek pasa i spowodowania przez pas poważnych obrażeń wewnętrznych. org/1999/xhtml">• W razie wypadku lub gwałtownego hamowania jazda w pozycji półleżącej stwarza poważne zagrożenie zdrowia lub życia. org/1999/xhtml">• Podczas jazdy kierowca i pasażerowie powinni zawsze prawidłowo siedzieć w fotelach z podniesionymi oparciami i mieć prawidłowo zapięte pasy bezpieczeństwa.

Dbałość o pasy bezpieczeństwa

Elementów pasów bezpieczeństwa nie wolno demontować, rozmontowywać ani modyfikować. Ponadto należy dbać, aby pasy, ich sprzączki i klamry nie zostały uszkodzone przez zawiasy foteli, drzwi ani w wyniku niewłaściwego użytkowania.

Okresowa kontrola

Należy regularnie sprawdzać, czy żaden pas bezpieczeństwa nie jest zużyty ani uszkodzony. Wszystkie uszkodzone części należy jak najszybciej wymieniać w Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO) Hyundai.

Utrzymywać pasy czyste i suche

Pasy bezpieczeństwa należy utrzymywać w stanie czystym i suchym. Zabrudzone pasy można czyścić za pomocą roztworu łagodnego mydła w ciepłej wodzie. Nie używać wybielaczy, barwników, mocnych detergentów ani materiałów ściernych, ponieważ mogą uszkodzić i osłabić materiał pasa.

Kiedy wymieniać pasy

Po wypadku należy wymienić wszystkie kompletne pasy bezpieczeństwa zapięte w momencie zdarzenia. Wymiana jest konieczna nawet wtedy, gdy nie są widoczne żadne uszkodzenia. W takim przypadku należy skontaktować się z Autoryzowaną Stacją Obsługi (ASO) Hyundai.

Foteliki dla dzieci

Zalecenie dotyczące przewożenia dzieci na siedzeniach tylnych

OSTRZEŻENIE

Zawsze prawidłowo zabezpieczać dzieci jadące pojazdem. Bez względu na wiek dzieci są bezpieczniejsze na tylnych siedzeniach, niż na przednim fotelu pasażera. Nigdy nie umieszczać fotelika dziecięcego zwróconego tyłem do kierunku jazdy na przednim fotelu pasażera, jeżeli przednia poduszka powietrzna pasażera jest włączona.

Dzieci należy zawsze przewozić na siedzeniach tylnych, w odpowiednich dla nich fotelikach lub na siedziskach, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Minimalizuje to ryzyko odniesienia obrażeń podczas wypadku, gwałtownego hamowania lub nagłego manewru.

Statystyki dowodzą, że dzieci prawidłowo zabezpieczone na tylnych siedzeniach są bezpieczniejsze niż dzieci znajdujące się na fotelach przednich. Dzieci, dla których foteliki są za małe, powinny mieć zapięte pasy bezpieczeństwa pojazdu.

W większości krajów przepisy prawa wymagają, by dzieci podróżowały w atestowanych fotelikach.

Określony przepisami prawa wiek i wzrost umożliwiający używanie przez dzieci pasów bezpieczeństwa zamiast fotelików dziecięcych nie jest jednakowy we wszystkich krajach.

Foteliki dla dzieci należy prawidłowo montować na siedzeniach pojazdu. Zawsze należy używać dostępnych na rynku fotelików, spełniających obowiązujące normy bezpieczeństwa.

Foteliki dla dzieci

Niemowlęta i małe dzieci podczas jazdy muszą siedzieć w odpowiednich fotelikach, zwróconych tyłem lub przodem do kierunku jazdy, prawidłowo przymocowanych do siedzenia pojazdu. Należy zapoznać się z instrukcją montażu dostarczoną przez producenta fotelika dla dziecka i stosować się do niej. org/1999/xhtml">• Podczas montowania fotelika dla dziecka należy zawsze stosować się do instrukcji mocowania i użytkowania, podanych przez producenta fotelika. org/1999/xhtml">• Zawsze prawidłowo zabezpieczać dzieci w fotelikach. org/1999/xhtml">• Nie używać nosidełka dla niemowląt ani fotelika dla dziecka, które zaczepia się o oparcie, ponieważ mocowanie takie może nie stanowić wystarczającego zabezpieczenia w razie wypadku. org/1999/xhtml">• Po wypadku fotelik dla dziecka, pasy bezpieczeństwa, kotwiczenia ISOFIX oraz zaczepy górnej pętli mocującej powinna sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

Dobór fotelika dla dziecka

Podczas doboru fotelika dla dziecka zawsze należy:

• Upewnić się, że fotelik posiada certyfikat bezpieczeństwa zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Montować jedynie foteliki dziecięce spełniające wymagania regulaminu ECE-R44 lub ECE-R129.

• Dobrać fotelik odpowiedni do wzrostu i wagi dziecka. Informacje dotyczące wzrostu i wagi dziecka dla danego fotelika są zazwyczaj podane na jego etykiecie lub w instrukcji montażu.

• Dobrać system mocowania fotelika do siedzenia, na którym fotelik ma zostać zamontowany.

Zgodność fotelików dla dzieci z poszczególnymi siedzeniami pojazdu podano w tabelach na stronach 2-45, 2-48 i 2-49.

• Przeczytać ostrzeżenia oraz instrukcję montażu i użytkowania, dołączone do fotelika dla dziecka oraz stosować się do nich.

Rodzaje fotelików dla dzieci

Istnieją trzy podstawowe rodzaje fotelików dla dzieci: foteliki zwrócone tyłem do kierunku jazdy, foteliki zwrócone przodem do kierunku jazdy oraz siedziska dla większych dzieci.

Są one sklasyfikowane według wieku, wzrostu i wagi dziecka. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_Tucson_TLe_FL/Tucson_TLe_FL_2_Po_pierwsze_-_bezpieczenstwo_180909-web-resources/image/96. jpg"/>

Fotelik dla dziecka zwrócony tyłem do kierunku jazdy

Dziecko jest przypięte do fotelika za pomocą uprzęży. W razie wypadku uprząż utrzymuje dziecko na miejscu, a oparcie fotelika przenosi siły zderzenia i ogranicza naprężenia szyi oraz rdzenia kręgowego.

Dzieci w wieku poniżej 1 roku należy zawsze przewozić w foteliku zwróconym tyłem do kierunku jazdy. Ponieważ istnieją różne rodzaje fotelików zwróconych tyłem do kierunku jazdy, należy wiedzieć, że niemowlęta można przewozić wyłącznie w przeznaczonych dla nich fotelikach (kołyskach). Istnieją również foteliki przekształcane typu „3 w 1”, dla których wartości graniczne wzrostu i wagi dziecka dla montażu tyłem do kierunku jazdy są wyższe. Takie foteliki umożliwiają przewożenie tyłem do kierunku jazdy większych dzieci.

Fotelików zwróconych tyłem do kierunku jazdy należy używać do momentu, w którym dziecko przekroczy graniczne wartości wzrostu i wagi podane przez producenta fotelika. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_Tucson_TLe_FL/Tucson_TLe_FL_2_Po_pierwsze_-_bezpieczenstwo_180909-web-resources/image/97. jpg"/>

Fotelik dla dziecka zwrócony przodem do kierunku jazdy

W foteliku zwróconym przodem do kierunku jazdy dziecko podróżuje przypięte za pomocą uprzęży. Fotelików zwróconych przodem do kierunku jazdy należy używać do momentu, w którym dziecko przekroczy graniczne wartości wzrostu i wagi podane przez producenta fotelika.

Kiedy dziecko jest zbyt duże na jazdę w foteliku, powinno podróżować na specjalnym siedzisku.

Siedziska dla dzieci

Siedzisko umożliwia przypięcie dziecka pasem bezpieczeństwa pojazdu. Siedzisko umożliwia umieszczenie dziecka nieznacznie wyżej, tak aby pas bezpieczeństwa był ułożony na najmocniejszych częściach ciała. Siedzisk należy używać aż do momentu, w którym dziecko osiągnie wzrost wystarczający do prawidłowego zapinania pasa bezpieczeństwa, siedząc na siedzeniu pojazdu.

Pas bezpieczeństwa jest zapięty prawidłowo, jeżeli jego odcinek biodrowy jest ułożony na udach, a nie na brzuchu. Barkowy odcinek pasa bezpieczeństwa powinien być ułożony na barku i klatce piersiowej, i nie powinien dotykać szyi lub twarzy. Dzieci należy zawsze przewozić w odpowiednich dla nich fotelikach lub na siedziskach, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Montaż fotelików dla dzieci

OSTRZEŻENIE

Przed przystąpieniem do montowania fotelika dla dziecka zawsze należy:

Zapoznać się z instrukcją montażu oraz użytkowania dostarczoną przez producenta fotelika dla dziecka i stosować się do niej.

Niestosowanie się do ostrzeżeń i instrukcji może zwiększyć zagrożenie zdrowia lub życia podczas wypadku. png"/>OSTRZEŻENIE

Jeżeli zagłówek siedzenia uniemożliwia prawidłowe zamocowanie fotelika dla dziecka, należy zmienić ustawienie zagłówka lub wymontować go.

Po dobraniu fotelika odpowiedniego dla dziecka i pasującego do siedzenia pojazdu należy w następujący sposób zamontować fotelik w pojeździe:

Prawidłowo zamocować fotelik dla dziecka w pojeździe. Wszystkie foteliki dla dzieci należy mocować w pojeździe za pomocą biodrowego pasa bezpieczeństwa lub za pomocą biodrowego odcinka biodrowo-barkowego pasa bezpieczeństwa. Można również stosować górną pętlę systemu ISOFIX, system kotwiczenia ISOFIX lub odpowiednią podporę.

Sprawdzić prawidłowość mocowania fotelika dla dziecka. Aby sprawdzić prawidłowość zamocowania fotelika dla dziecka, należy popchnąć i pociągnąć fotelik do przodu oraz na boki. Jeżeli fotelik jest zamocowany za pomocą pasa bezpieczeństwa, pas powinien być możliwie jak najbardziej napięty. W takim przypadku fotelik może jednak lekko przemieszczać się na boki.

Podczas montażu fotelika dla dziecka należy ustawić położenie siedziska i oparcia (wysokość, przesunięcie do przodu lub do tyłu) tak, by dziecko wygodnie siedziało w foteliku. org/1999/xhtml">Zabezpieczyć dziecko w foteliku. Upewnić się, że dziecko jest prawidłowo przypięte do fotelika, zgodnie z instrukcjami podanymi przez producenta fotelika. png"/>OSTROŻNIE

W zamkniętym pojeździe fotelik dla dziecka może się bardzo rozgrzewać. Dlatego aby zapobiec poparzeniom, przed umieszczeniem dziecka w foteliku należy zawsze sprawdzać, czy powierzchnia i klamry fotelika nie są zbyt gorące.

Kotwiczenie ISOFIX i mocowanie pętlowe (system kotwiczenia ISOFIX) fotelików dla dzieci

System ISOFIX zapewnia prawidłowe i bezpieczne mocowanie fotelika dla dziecka. Zaprojektowano go tak, by ułatwić montaż fotelika i ograniczyć możliwość nieprawidłowego montażu. System ISOFIX wykorzystuje kotwiczenia w pojeździe oraz zaczepy fotelika dla dziecka. System ISOFIX eliminuje konieczność mocowania fotelika dla dziecka na siedzeniach tylnych za pomocą pasów bezpieczeństwa.

Kotwiczenia ISOFIX to metalowe uchwyty zamontowane w pojeździe. Każde miejsce siedzące, wyposażone w kotwiczenia ISOFIX, posiada dwa takie uchwyty. Mocowane są do nich dolne zaczepy fotelika dla dziecka.

Użycie systemu ISOFIX pojazdu wymaga zastosowania fotelika dla dziecka wyposażonego w zaczepy ISOFIX.

Sposób mocowania fotelika z użyciem systemu ISOFIX opisano w instrukcji dostarczonej przez producenta fotelika. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_Tucson_TLe_FL/Tucson_TLe_FL_2_Po_pierwsze_-_bezpieczenstwo_180909-web-resources/image/101. jpg"/>

Punkty kotwiczenia systemu ISOFIX służą wyłącznie do mocowania fotelików na prawym lub lewym siedzeniu tylnym. Ich lokalizację przedstawiono na ilustracji. png"/>OSTRZEŻENIE

Nie podejmować prób mocowania fotelika dla dziecka z użyciem systemu ISOFIX na środkowym siedzeniu tylnym. Miejsce to nie jest wyposażone w kotwiczenia ISOFIX. Próba zamocowania fotelika z wykorzystaniem kotwiczeń siedzenia prawego i lewego może spowodować ich uszkodzenie. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_Tucson_TLe_FL/Tucson_TLe_FL_2_Po_pierwsze_-_bezpieczenstwo_180909-web-resources/image/103. jpg"/>

Kotwiczenia ISOFIX znajdują się pomiędzy oparciem i siedziskiem prawego i lewego siedzenia tylnego. Ich lokalizację wskazują symbole .

Aby użyć kotwiczeń ISOFIX, nacisnąć górne części ich osłon.

Mocowanie fotelików dla dzieci za pomocą systemu kotwiczenia ISOFIX

Mocowanie fotelika dla dziecka zgodnego z systemem i-Size lub ISOFIX na prawym lub lewym siedzeniu tylnym

1. Odsunąć klamrę pasa bezpieczeństwa od kotwiczeń ISOFIX. Odsunąć od kotwiczeń ISOFIX wszystkie inne przedmioty, które mogą uniemożliwić prawidłowe przymocowanie fotelika do kotwiczeń. Umieścić fotelik dla dziecka na siedzeniu pojazdu, a następnie przymocować go do kotwiczeń ISOFIX zgodnie z instrukcją dołączoną do fotelika. Aby prawidłowo zamocować zaczepy ISOFIX fotelika w kotwiczeniach ISOFIX, postępować zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta fotelika. png"/>OSTRZEŻENIE

Podczas używania systemu ISOFIX należy przestrzegać poniższych środków ostrożności:

Przeczytać instrukcję montażu dołączoną do fotelika dla dziecka i stosować się do niej. org/1999/xhtml">• Aby uniemożliwić dzieciom chwytanie rozwiniętych pasów bezpieczeństwa, należy zapiąć wszystkie nieużywane pasy, a ich nadmiar schować za fotelik. Pas bezpieczeństwa owinięty wokół szyi dziecka zagraża jego zdrowiu i życiu. org/1999/xhtml">• Do każdego kotwiczenia można mocować tylko jeden fotelik dla dziecka. Próba zamocowania więcej niż jednego fotelika może spowodować poluzowanie albo uszkodzenie kotwiczenia lub zaczepu. org/1999/xhtml">• Po wypadku system ISOFIX powinna sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai. Podczas wypadku system ISOFIX może ulec uszkodzeniu i nie zapewniać prawidłowego mocowania fotelika dla dziecka.

Mocowanie fotelików dla dzieci za pomocą mocowania pętlowego

Zaczepy do mocowania fotelików za pomocą pętli znajdują się z tyłu oparć siedzeń pojazdu. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_Tucson_TLe_FL/Tucson_TLe_FL_2_Po_pierwsze_-_bezpieczenstwo_180909-web-resources/image/106. jpg"/>

1. Przełożyć pętlę mocującą fotelika dziecięcego nad oparciem siedzenia pojazdu. Postępować zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta fotelika. Zaczepić pętlę mocującą w zaczepie, a następnie zaciągnąć pętlę tak, by prawidłowo przymocować fotelik do siedzenia. png"/>OSTRZEŻENIE

Podczas zakładania górnej pętli mocującej należy przestrzegać poniższych środków ostrożności:

Do każdego kotwiczenia górnej pętli mocującej ISOFIX można mocować tylko jeden fotelik dla dziecka. Próba zamocowania więcej niż jednego fotelika może spowodować poluzowanie lub uszkodzenie kotwiczenia albo zaczepu. org/1999/xhtml">• Do kotwiczeń górnej pętli mocującej należy mocować wyłącznie właściwe pętle mocujące. Zamocowanie jakiegokolwiek innego przedmiotu może spowodować uszkodzenie kotwiczenia. org/1999/xhtml">• Punkty kotwiczenia fotelików dla dzieci są zaprojektowane tak, aby wytrzymywać obciążenie pochodzące wyłącznie od prawidłowo zamocowanego fotelika i siedzącego w nim dziecka. org/1999/xhtml">• Nie wolno ich używać do kotwiczenia pasów bezpieczeństwa dla dorosłych, mocowania innych przedmiotów ani elementów samochodu.

Tabela miejsc w samochodzie odpowiednich do mocowania fotelików dla dzieci w systemie ISOFIX według regulaminów ECE

Klasa wielkości

Mocowanie

Grupa wagowa

Położenie punktów kotwiczenia systemu ISOFIX w samochodzie

Przedni fotel pasażera

Zewnętrzne siedzenie tylne (strona kierowcy)

Zewnętrzne siedzenie tylne (strona pasażera)

Środkowe siedzenie tylne

Nosidełko

F

ISO/L1

×

G

ISO/L2

0: do 10 kg

E

ISO/R1

IL

0+: do 13 kg

D

ISO/R2

C

ISO/R3

I: od 9 do 18 kg

B

ISO/F2

IUF + IL

B1

ISO/F2X

A

ISO/F3

IUF = Odpowiednie dla fotelików dziecięcych systemu ISOFIX zwróconych przodem do kierunku jazdy, kategorii uniwersalnej, dopuszczonej do użytku w tej kategorii wagowej.

IL = Odpowiednie dla określonych fotelików dziecięcych systemu ISOFIX podanych w załączonym wykazie. Dotyczy fotelików systemu ISOFIX kategorii „do pojazdów specjalnych”, „ograniczonej” i „półuniwersalnej”.

× = Położenie mocowań nieodpowiednie dla fotelików dziecięcych systemu ISOFIX w tej grupie wagowej lub klasie wielkości.

* Zarówno foteliki ISO/R2, jak i ISO/R3 mogą być montowane na siedzeniach tylnych, po ustawieniu fotela przedniego w pozycji maksymalnie przesuniętej do przodu.

* Klasy wielkości i rodzaje fotelików dziecięcych systemu ISOFIX:

A – ISO/F3: Fotelik z wysokim oparciem, zwrócony przodem do kierunku jazdy (wysokość 720 mm).

B – ISO/F2: Fotelik obniżony, zwrócony przodem do kierunku jazdy (wysokość 650 mm).

B1 – ISO/F2X: Druga wersja fotelika obniżonego, zwróconego przodem do kierunku jazdy (wysokość 650 mm).

C – ISO/R3: Duży fotelik, zwrócony tyłem do kierunku jazdy.

D – ISO/R2: Mały fotelik, zwrócony tyłem do kierunku jazdy.

E – ISO/R1: Fotelik dla niemowlęcia, zwrócony tyłem do kierunku jazdy.

F – ISO/L1: Lewy fotelik boczny (nosidełko).

G – ISO/L2: Prawy fotelik boczny (nosidełko).

Mocowanie fotelika dla dziecka za pomocą biodrowo-barkowego pasa bezpieczeństwa

Jeżeli nie korzysta się z systemu ISOFIX, foteliki dla dzieci należy mocować za pomocą biodrowego odcinka pasa biodrowo-barkowego. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_Tucson_TLe_FL/Tucson_TLe_FL_2_Po_pierwsze_-_bezpieczenstwo_180909-web-resources/image/108. jpg"/>

Mocowanie fotelika dla dziecka za pomocą biodrowo-barkowego pasa bezpieczeństwa

Aby zamocować fotelik dla dziecka na tylnym siedzeniu, należy:

1. Umieścić fotelik na siedzeniu i przełożyć pas biodrowo-barkowy przez fotelik lub wokół niego, zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta fotelika.

Upewnić się, że pas nie jest skręcony. png"/>Informacja

W przypadku używania pasa siedzenia środkowego należy również przestrzegać zaleceń podanych w podrozdziale „Pas bezpieczeństwa środkowego siedzenia tylnego”. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_Tucson_TLe_FL/Tucson_TLe_FL_2_Po_pierwsze_-_bezpieczenstwo_180909-web-resources/image/109. Zapiąć sprzączkę pasa w klamrze. png"/>Informacja

Przycisk zwalniania blokady należy umieścić tak, aby był łatwo dostępny w nagłych przypadkach. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_Tucson_TLe_FL/Tucson_TLe_FL_2_Po_pierwsze_-_bezpieczenstwo_180909-web-resources/image/110. jpg"/>

3. Maksymalnie zlikwidować luz pasa, naciskając fotelik dla dziecka w dół i równocześnie wprowadzając pas do zwijacza. Aby sprawdzić prawidłowość zamocowania, popchnąć i pociągnąć fotelik.

Aby wymontować fotelik dla dziecka, nacisnąć przycisk zwalniania blokady w klamrze, wyciągnąć pas z fotelika i pozwolić mu zwinąć się w zwijaczu.

Tabela miejsc w samochodzie odpowiednich do mocowania fotelików dla dzieci kategorii „uniwersalnej” pasami bezpieczeństwa według regulaminu ECE

Miejsce w pojeździe

Fotel pasażera z przodu

Siedzenia tylne

Miejsce lewe

Miejsce środkowe (pas 3-punktowy)

Miejsce prawe

Grupa 0 (od 0 do 9 miesięcy)

do 10 kg

U*

U

Grupa 0+ (od 0 do 2 lat)

do 13 kg

Grupa I (od 9 miesięcy do 4 lat)

od 9 do 18 kg

Grupa II (od 15 do 25 kg)

od 15 do 25 kg

Grupa III (od 22 do 36 kg)

od 22 do 36 kg

U: Odpowiednie dla kategorii „uniwersalnej” fotelików, dopuszczonych do użytku w tej grupie wagowej.

U*: Odpowiednie dla kategorii „uniwersalnej” fotelików, przy oparciu ustawionym pionowo.

Foteliki dla dzieci systemu i-Size według regulaminów ECE

Miejsce środkowe

Foteliki dziecięce systemu i-Size

i-U

i-U: Odpowiednie dla fotelików dziecięcych systemu i-Size, kategorii „uniwersalnej”, zwróconych przodem i tyłem do kierunku jazdy.

i-UF: Odpowiednie dla fotelików dziecięcych systemu i-Size, kategorii „uniwersalnej”, zwróconych wyłącznie przodem do kierunku jazdy.

×: Miejsce nieodpowiednie dla fotelików i-Size.

Układ poduszek powietrznych (SRS-Airbag)

Pojazd jest wyposażony w układ poduszek powietrznych chroniących kierowcę i pasażerów.

Poduszki powietrzne stanowią uzupełnienie 3-punktowych pasów bezpieczeństwa. Poduszki powietrzne zapewniają bezpieczeństwo pod warunkiem stałego zapięcia pasów bezpieczeństwa podczas jazdy.

W razie wypadku jazda z niezapiętymi pasami bezpieczeństwa stwarza poważne zagrożenie zdrowia lub życia. Podczas niektórych wypadków poduszki powietrzne mogą nie aktywować się. Jedyne zabezpieczenie stanowią wtedy pasy bezpieczeństwa. png"/>OSTRZEŻENIE

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE PODUSZEK POWIETRZNYCH

ZAWSZE zapinać pasy bezpieczeństwa, a dzieci przewozić w fotelikach — zasada ta obowiązuje każdego, nawet podczas krótkiej jazdy! Poduszki powietrzne nie zapewniają wystarczającej ochrony zdrowia i życia w przypadku jazdy z niezapiętym lub nieprawidłowo zapiętym pasem bezpieczeństwa.

NIGDY nie umieszczać fotelika ani siedziska dla dziecka na przednim fotelu pasażera, jeżeli przednia poduszka powietrzna pasażera jest włączona.

Napełniająca się poduszka powietrzna może z dużą siłą uderzyć w dziecko, powodując poważne zagrożenie jego zdrowia lub życia.

Dzieci należy zawsze przewozić na siedzeniach tylnych, w odpowiednich dla nich fotelikach lub na siedziskach, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, i zawsze zapinać im pasy bezpieczeństwa. Tylne siedzenia to najbezpieczniejsze miejsca dla dziecka w samochodzie, niezależnie od wieku dziecka. Jeżeli większe dziecko musi jechać na przednim fotelu, należy je prawidłowo przypiąć pasem bezpieczeństwa, a fotel odsunąć możliwie najdalej do tyłu.

Podczas jazdy, aż do momentu zaparkowania samochodu i wyłączenia silnika, wszyscy użytkownicy pojazdu powinni siedzieć w pozycji wyprostowanej pośrodku swoich siedzeń, mieć podniesione oparcia, zapięte pasy bezpieczeństwa, wygodnie rozprostowane nogi i stopy oparte na podłodze. Jeżeli użytkownik pojazdu nie siedzi w prawidłowej pozycji podczas wypadku, napełniająca się poduszka powietrzna może uderzyć go z dużą siłą, powodując zagrożenie zdrowia lub życia.

Kierowca i pasażerowie nigdy nie powinni siedzieć zbyt blisko poduszek powietrznych, pochylać się nad nimi ani niepotrzebnie opierać się o nie.

Dlatego fotele przednie należy odsuwać możliwie najdalej od przednich poduszek powietrznych, przy czym kierowca musi zachowywać pełną wygodę i zdolność prowadzenia pojazdu.

Rozmieszczenie poduszek powietrznych

Przednia poduszka powietrzna kierowcy i pasażera

Ten model samochodu jest wyposażony w układ poduszek powietrznych i biodrowo-barkowych pasów bezpieczeństwa zarówno dla kierowcy, jak i pasażera siedzącego z przodu.

Przednia poduszka powietrzna kierowcy znajduje się pośrodku kierownicy. Przednia poduszka powietrzna pasażera znajduje się w desce rozdzielczej, nad schowkiem przednim.

Położenie poduszek powietrznych jest oznaczone napisami „AIRBAG” wytłoczonymi w ich pokrywach.

Zadaniem dodatkowego układu bezpieczeństwa (SRS-Airbag) jest — w przypadku poważnego zderzenia czołowego — uzupełnienie ochrony kierowcy i pasażera, zapewnianej przez pasy bezpieczeństwa. png"/>OSTRZEŻENIE

Aby ograniczyć poważne zagrożenie zdrowia lub życia, powodowane przez napełniające się przednie poduszki powietrzne, należy przestrzegać poniższych środków ostrożności:

Zawsze prawidłowo zapinać pasy bezpieczeństwa i przyjmować właściwą pozycję siedzącą. org/1999/xhtml">• Odsuwać fotele przednie możliwie najdalej od przednich poduszek powietrznych, przy czym kierowca musi zachowywać pełną wygodę i zdolność prowadzenia pojazdu. org/1999/xhtml">• Nigdy nie opierać się o drzwi ani o konsolę centralną. org/1999/xhtml">• Nie pozwalać pasażerowi siedzącemu z przodu na opieranie stóp lub nóg na desce rozdzielczej. org/1999/xhtml">• Nie umieszczać żadnych przedmiotów (takich jak przykrycia deski rozdzielczej, uchwyty telefonów komórkowych, uchwyty na napoje, pojemniki z substancjami zapachowymi ani notatniki na przyssawkach) na pokrywie poduszki powietrznej w kierownicy, na desce rozdzielczej, na szybie czołowej, na pokrywie przedniej poduszki pasażera nad schowkiem przednim ani w pobliżu nich. Przedmioty te mogą spowodować obrażenia w przypadku aktywacji poduszek powietrznych. org/1999/xhtml">• Nie mocować żadnych przedmiotów na szybie czołowej ani na lusterku wewnętrznym. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_Tucson_TLe_FL/Tucson_TLe_FL_2_Po_pierwsze_-_bezpieczenstwo_180909-web-resources/image/116. jpg"/>

Wyłącznik przedniej poduszki powietrznej pasażera

Wyłącznik ten służy do wyłączania przedniej poduszki powietrznej pasażera podczas przewożenia osób, które ze względu na wiek, wzrost lub stan zdrowia są narażone na obrażenia, które może spowodować aktywująca się poduszka powietrzna. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_Tucson_TLe_FL/Tucson_TLe_FL_2_Po_pierwsze_-_bezpieczenstwo_180909-web-resources/image/117. jpg"/>

Wyłączanie przedniej poduszki powietrznej pasażera

Aby wyłączyć przednią poduszkę pasażera, należy włożyć kluczyk do jej wyłącznika i ustawić w położeniu OFF. Lampka sygnalizacyjna wyłączenia przedniej poduszki powietrznej pasażera włącza się i świeci do momentu ponownego włączenia poduszki. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_Tucson_TLe_FL/Tucson_TLe_FL_2_Po_pierwsze_-_bezpieczenstwo_180909-web-resources/image/118. jpg"/>

Włączanie przedniej poduszki powietrznej pasażera

Aby włączyć przednią poduszkę pasażera, należy włożyć kluczyk do jej wyłącznika i ustawić w położeniu ON. Lampka sygnalizacyjna włączenia przedniej poduszki powietrznej pasażera świeci się przez 60 sekund, a następnie gaśnie. png"/>Informacja

Po włączeniu stacyjki (stan ON) lampka sygnalizacyjna włączenia/wyłączenia przedniej poduszki powietrznej pasażera świeci się zawsze przez ok. 4 sekundy. png"/>OSTRZEŻENIE

Nigdy nie zezwalać osobom dorosłym na jazdę na fotelu przednim, jeżeli świeci się lampka sygnalizacyjna wyłączenia przedniej poduszki powietrznej pasażera. Jeżeli świeci się lampka sygnalizacyjna wyłączenia przedniej poduszki powietrznej pasażera, poduszka nie napełni się podczas wypadku. W takiej sytuacji należy włączyć przednią poduszkę powietrzną pasażera lub nakazać pasażerowi, by usiadł na siedzeniu tylnym. png"/>OSTRZEŻENIE

Usterka wyłącznika przedniej poduszki powietrznej pasażera może być sygnalizowana następująco:

Lampka ostrzegawcza układu poduszek powietrznych w zestawie wskaźników świeci się. org/1999/xhtml">• Lampka sygnalizacyjna wyłączenia przedniej poduszki powietrznej pasażera nie świeci się, a lampka sygnalizacyjna jej włączenia świeci się przez około 60 sekund, a następnie gaśnie. W takim przypadku przednia poduszka powietrzna pasażera aktywuje się podczas zderzenia czołowego, nawet jeżeli jej wyłącznik znajduje się w położeniu OFF. org/1999/xhtml">• W takim przypadku układ poduszek powietrznych (SRS-Airbag) powinna niezwłocznie sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

Boczne poduszki powietrzne

Pojazd jest wyposażony w boczne poduszki powietrzne zamontowane w fotelach przednich. Zadaniem bocznych poduszek powietrznych jest podniesienie poziomu ochrony kierowcy i pasażera, zapewnianego przez pasy bezpieczeństwa.

Boczne poduszki powietrzne aktywują się w przypadku niektórych uderzeń w bok pojazdu, w zależności od siły, kąta, prędkości i miejsca uderzenia.

Boczne poduszki powietrzne aktywują się po obu stronach pojazdu w przypadku wykrycia przewrócenia się pojazdu na bok lub na dach przez czujnik przewrócenia się pojazdu (jeżeli występuje).

Boczne poduszki powietrzne aktywują się podczas niebezpiecznych uderzeń bocznych albo w przypadku przewrócenia się pojazdu na bok lub na dach. png"/>OSTRZEŻENIE

Aby ograniczyć poważne zagrożenie zdrowia lub życia, powodowane przez aktywujące się boczne poduszki powietrzne, należy stosować następujące środki ostrożności:

Nie zezwalać pasażerom na opieranie się ramionami ani głową o drzwi, kładzenie rąk na drzwiach, wystawianie rąk przez otwarte okna ani na umieszczanie jakichkolwiek przedmiotów między drzwiami a siedzeniami. org/1999/xhtml">• Nie zakładać pokrowców na fotele. Założenie pokrowców na fotele może zmniejszyć skuteczność układu bocznych poduszek powietrznych. org/1999/xhtml">• Nie umieszczać żadnych przedmiotów nad poduszkami powietrznymi ani pomiędzy poduszkami powietrznymi a użytkownikami pojazdu. Nie umieszczać również żadnych przedmiotów w strefach, w których napełniają się poduszki powietrzne, takich jak drzwi, szyby drzwi bocznych, słupki przednie i tylne. org/1999/xhtml">• Nie umieszczać żadnych przedmiotów pomiędzy drzwiami a siedzeniami. W przypadku aktywacji poduszek powietrznych przedmioty te mogą zostać wyrzucone z dużą siłą. org/1999/xhtml">• Nie montować żadnych akcesoriów z boku ani w pobliżu bocznych poduszek powietrznych. org/1999/xhtml">• Nie umieszczać żadnych przedmiotów pomiędzy wszywkami ostrzegawczymi bocznych poduszek powietrznych a siedziskami. W przypadku aktywacji poduszek powietrznych przedmioty te mogą spowodować obrażenia. org/1999/xhtml">• Nie uderzać w drzwi przy włączonej stacyjce (stan ON). Takie uderzenie może spowodować aktywację poduszek powietrznych. org/1999/xhtml">• Jeżeli fotel/siedzenie lub jego tapicerka są uszkodzone, pojazd powinna niezwłocznie sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

Kurtynowe poduszki powietrzne

Kurtynowe poduszki powietrzne znajdują się po obu stronach samochodu, wzdłuż wzmocnień dachowych, nad drzwiami przednimi i tylnymi.

Są one zaprojektowane tak, aby podczas niebezpiecznych uderzeń bocznych chronić głowy osób siedzących na fotelach przednich i na siedzeniach zewnętrznych tylnych.

Kurtynowe poduszki powietrzne aktywują się w przypadku niektórych uderzeń w bok samochodu, w zależności od siły, kąta, prędkości i miejsca uderzenia.

Kurtynowe poduszki powietrzne aktywują się po obu stronach pojazdu w przypadku wykrycia przewrócenia się pojazdu na bok lub na dach przez czujnik przewrócenia się pojazdu (jeżeli występuje).

Kurtynowe poduszki powietrzne aktywują się podczas niebezpiecznych uderzeń bocznych albo w przypadku przewrócenia się pojazdu na bok lub na dach. png"/>OSTRZEŻENIE

Aby ograniczyć poważne zagrożenie zdrowia lub życia, powodowane przez aktywujące się kurtynowe poduszki powietrzne, należy stosować następujące środki ostrożności:

Wszyscy użytkownicy pojazdu muszą mieć prawidłowo zapięte pasy bezpieczeństwa i siedzieć w prawidłowej pozycji. org/1999/xhtml">• Foteliki dla dzieci montować możliwie jak najdalej od drzwi. org/1999/xhtml">• Nie umieszczać żadnych przedmiotów na poduszkach powietrznych. Nie umieszczać również żadnych przedmiotów w strefach aktywacji poduszek powietrznych, takich jak drzwi, szyby drzwi bocznych, słupek przedni i tylny, boczna krawędź podsufitki. org/1999/xhtml">• Na wieszaku na ubrania nie wieszać innych przedmiotów niż ubrania. W szczególności nie wieszać przedmiotów twardych ani kruchych. Podczas wypadku takie przedmioty mogą spowodować uszkodzenia pojazdu i/lub obrażenia ciała. org/1999/xhtml">• Nie otwierać ani nie podejmować prób naprawy kurtynowych poduszek powietrznych.

Zasada działania układu poduszek powietrznych

W skład układu poduszek powietrznych (SRS-Airbag) wchodzą następujące elementy:

1. Przednia poduszka powietrzna kierowcy

2. Przednia poduszka powietrzna pasażera

3. Boczne poduszki powietrzne

4. Kurtynowe poduszki powietrzne

5. Pasy bezpieczeństwa ze zwijaczami i napinaczami

6. Lampka ostrzegawcza układu poduszek powietrznych (SRS-Airbag)

7. Moduł sterowania układem SRS-Airbag i czujnik przewrócenia się pojazdu na bok lub dach

8. Czujniki zderzenia czołowego

9. Czujniki uderzenia bocznego

10. Ciśnieniowe czujniki uderzenia bocznego

11. Napinacz dociągania pasa bezpieczeństwa do punktu kotwiczenia (EFD)

12. Lampka sygnalizacyjna włączenia/wyłączenia przedniej poduszki powietrznej pasażera

13. Wyłącznik przedniej poduszki powietrznej pasażera

Moduł sterowania układem poduszek powietrznych przy włączonej stacyjce (stan ON) stale monitoruje stan wszystkich elementów układu. W przypadku kolizji na podstawie sygnałów czujników układu określa on, czy siła uderzenia wymaga aktywacji poduszek powietrznych i/lub napinaczy pasów bezpieczeństwa.

Lampka ostrzegawcza układu poduszek powietrznych (SRS-Airbag)

Symbol lampki ostrzegawczej układu poduszek powietrznych (SRS-Airbag) w zestawie wskaźników przedstawiono na ilustracji. Moduł sterowania układem poduszek powietrznych stale monitoruje stan wszystkich elementów układu. Świecąca się lampka ostrzegawcza oznacza potencjalną usterkę układu poduszek powietrznych. png"/>OSTRZEŻENIE

W przypadku usterki dodatkowego układu bezpieczeństwa (SRS-Airbag) poduszki powietrzne mogą nie napełnić się prawidłowo podczas wypadku. Sytuacja taka zwiększa zagrożenie zdrowia lub życia.

Wystąpienie któregokolwiek z poniższych warunków może oznaczać usterkę dodatkowego układu bezpieczeństwa (SRS-Airbag):

Lampka ostrzegawcza układu poduszek powietrznych nie włącza się na ok. 6 sekund po włączeniu stacyjki (stan ON). org/1999/xhtml">• Lampka ostrzegawcza układu nie gaśnie po ok. 6 sekundach. org/1999/xhtml">• Lampka ostrzegawcza włącza się podczas jazdy. org/1999/xhtml">• Lampka ostrzegawcza miga przy uruchomionym silniku.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z powyższych stanów układ powinna jak najszybciej sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

Podczas silnego zderzenia czołowego czujniki wykrywają szybki spadek prędkości pojazdu. Jeżeli opóźnienie przekracza wartość progową, moduł sterowania aktywuje przednie poduszki powietrzne we właściwym momencie i z wymaganą siłą.

Przednie poduszki powietrzne zwiększają bezpieczeństwo kierowcy i pasażera przy zderzeniach czołowych, podczas których pasy bezpieczeństwa nie zapewniają wystarczającej ochrony. W przypadku uderzenia bocznego albo przewrócenia się pojazdu na bok lub na dach mogą aktywować się boczne poduszki powietrzne. Poduszki te stanowią dodatkową ochronę, zapewniając podparcie boczne górnej części tułowia.

• Poduszki powietrzne są gotowe do aktywacji tylko wtedy, gdy stacyjka jest włączona (stan ON).

• Aby chronić przed poważnymi obrażeniami, poduszki powietrzne aktywują się w przypadku niektórych zderzeń czołowych lub bocznych.

• Aktywacja poduszek powietrznych nie zależy bezpośrednio od prędkości pojazdu. Zasadniczo aktywacja poszczególnych poduszek powietrznych zależy od opóźnienia w trakcie kolizji i jego kierunku.

Wysłanie sygnału aktywacji poduszek powietrznych przez moduł sterowania układem SRS-Airbag zależy przede wszystkim od tych dwóch czynników.

• Aktywacja poduszek powietrznych zależy od wielu czynników, takich jak: prędkość pojazdu, opóźnienie w trakcie kolizji/siła uderzenia i kierunek, a także sztywność pojazdów lub przeszkód, z którymi zderzył się pojazd. Aktywacja układu poduszek powietrznych zależy pośrednio również od wielu innych czynników.

• Przednie poduszki powietrzne napełniają i opróżniają się w sposób niemal natychmiastowy. Zaobserwowanie momentu napełniania poduszek powietrznych podczas wypadku jest praktycznie niemożliwe. Zdecydowanie bardziej prawdopodobne jest zobaczenie po wypadku już opróżnionych poduszek powietrznych, zwisających z miejsc mocowania.

• W pojazdach wyposażonych w czujnik przewrócenia się pojazdu na bok lub na dach, boczne i/lub kurtynowe poduszki powietrzne napełniają się nie tylko podczas silnych uderzeń bocznych, ale również w przypadku przewrócenia się pojazdu na bok lub na dach.

W przypadku przewrócenia się pojazdu na bok lub na dach kurtynowe poduszki powietrzne pozostają napełnione dłużej. Ma to na celu ochronę kierowcy i pasażerów przed wypadnięciem z pojazdu (jeżeli jest wyposażony w czujnik przewrócenia się pojazdu na bok lub dach).

• Aby zapewnić odpowiednią ochronę podczas poważnego wypadku, poduszki powietrzne muszą napełniać się bardzo szybko. Zderzenie jest zjawiskiem nagłym, dlatego poduszka powietrzna musi napełniać się błyskawicznie, zanim użytkownik siłą bezwładności uderzy w wewnętrzne elementy samochodu. Krótki czas napełniania zmniejsza ryzyko odniesienia poważnych obrażeń zagrażających zdrowiu lub życiu i dlatego jest ważnym elementem koncepcji działania poduszek powietrznych.

Skutkiem ubocznym koniecznego, gwałtownego napełniania poduszek powietrznych mogą być jednak otarcia twarzy, stłuczenia lub złamania kości.

• Jeżeli kierowca lub pasażer znajduje się zdecydowanie zbyt blisko poduszki powietrznej, aktywująca się poduszka powietrzna może stanowić poważne zagrożenie jego życia.

Aktywujące się poduszki powietrzne mogą spowodować obrażenia ciała osoby zajmującej nieprawidłową pozycję. Największe ryzyko powoduje siedzenie zbyt blisko poduszki powietrznej. Poduszka powietrzna do napełnienia się potrzebuje miejsca. Dlatego zaleca się, by kierowca utrzymywał możliwie największą odległość między środkiem kierownicy a klatką piersiową, zachowując przy tym ciągłą kontrolę nad pojazdem. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_Tucson_TLe_FL/Tucson_TLe_FL_2_Po_pierwsze_-_bezpieczenstwo_180909-web-resources/image/129. jpg"/>

Jeżeli moduł sterowania układem poduszek powietrznych wykrywa zderzenie czołowe przekraczające wartość progową, automatycznie powoduje aktywację przednich poduszek powietrznych. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_Tucson_TLe_FL/Tucson_TLe_FL_2_Po_pierwsze_-_bezpieczenstwo_180909-web-resources/image/130. jpg"/>

Podczas aktywacji poduszek powietrznych nacięcia wykonane w ich pokrywach otwierają się pod działaniem ciśnienia napełniających się poduszek. Odchylenie pokryw umożliwia całkowite napełnienie się poduszek powietrznych.

Całkowicie napełniona poduszka powietrzna, w połączeniu z prawidłowo zapiętym pasem bezpieczeństwa, powstrzymuje przemieszczanie się kierowcy lub pasażera, zmniejszając tym samym ryzyko urazu głowy lub klatki piersiowej. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_Tucson_TLe_FL/Tucson_TLe_FL_2_Po_pierwsze_-_bezpieczenstwo_180909-web-resources/image/131. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_Tucson_TLe_FL/Tucson_TLe_FL_2_Po_pierwsze_-_bezpieczenstwo_180909-web-resources/image/132. jpg"/>

Aby zachować widoczność do przodu, umożliwić kierowcy operowanie kierownicą i innymi elementami sterowania pojazdu, po całkowitym napełnieniu poduszka powietrzna zaczyna się natychmiast opróżniać. png"/>OSTRZEŻENIE

Aby uniknąć uderzenia przedmiotami wyrzucanymi przez napełniające się poduszki powietrzne:

Na desce rozdzielczej przed pasażerem — powyżej schowka przedniego — nie montować ani nie umieszczać żadnych akcesoriów (uchwyty na napoje, kasety czy płyty CD, notatniki na przyssawkach itp. ). org/1999/xhtml">• Nie umieszczać pojemnika z odświeżaczem powietrza w pobliżu zestawu wskaźników ani na powierzchni deski rozdzielczej.

Zjawiska po napełnieniu poduszki powietrznej

W przypadku zderzenia czołowego lub bocznego poduszka powietrzna napełnia się i natychmiast zaczyna się opróżniać. Dzięki temu napełniona poduszka powietrzna nie zasłania widoku przez szybę czołową i pozwala kierowcy na operowanie kierownicą. Kurtynowe poduszki powietrzne mogą pozostać napełnione przez pewien czas po aktywacji. png"/>OSTRZEŻENIE

Po napełnieniu poduszek powietrznych należy stosować następujące środki ostrożności:

Aby uniknąć przedłużonego narażenia na dym i pył uwolniony przez aktywujące się poduszki powietrzne, możliwie jak najszybciej po zderzeniu otworzyć okna i drzwi pojazdu. org/1999/xhtml">• Przez kilkanaście minut od momentu aktywacji poduszek powietrznych nie należy dotykać wnętrza miejsc mocowania ani elementów danych poduszek. Elementy stykające się z aktywowaną poduszką powietrzną mogą być bardzo gorące. org/1999/xhtml">• Powierzchnie skóry narażone na kontakt z pyłem poduszek powietrznych dokładnie umyć zimną wodą i łagodnym mydłem. org/1999/xhtml">• Aktywowane poduszki powietrzne musi natychmiast wymienić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai. Poduszki powietrzne są jednorazowe.

Huk i dym towarzyszące aktywacji poduszek powietrznych

Aktywacji poduszek powietrznych towarzyszy głośny huk, dym i pył wewnątrz pojazdu. Jest to zjawisko normalne i wynika z aktywacji naboju pirotechnicznego, napełniającego poduszki powietrzne. Po napełnieniu poduszek powietrznych można odczuwać dyskomfort podczas oddychania. Wynika on z przyciśnięcia klatki piersiowej pasem bezpieczeństwa i poduszkami powietrznymi, oraz wdychania dymu i pyłu. U niektórych osób pył może potęgować objawy astmy. W przypadku trudności z oddychaniem po napełnieniu poduszek powietrznych należy natychmiast zasięgnąć porady lekarza.

Mimo że dym i pył nie są toksyczne, mogą spowodować podrażnienia skóry, oczu, błony śluzowej nosa, gardła itp. W takim przypadku należy podrażnione miejsce natychmiast przemyć i spłukać zimną wodą. Jeżeli objawy nie znikną, należy zasięgnąć porady lekarza.

Zakaz montowania fotelika dla dziecka na przednim fotelu pasażera

Nigdy nie umieszczać fotelika dla dziecka na przednim fotelu pasażera, jeżeli przednia poduszka powietrzna pasażera jest włączona. png"/>OSTRZEŻENIE

NIGDY nie montować fotelika dziecięcego zwróconego tyłem do kierunku jazdy na fotelu pasażera z WŁĄCZONĄ PRZEDNIĄ PODUSZKĄ POWIETRZNĄ. Może to spowodować POWAŻNE ZAGROŻENIE ZDROWIA LUB ŻYCIA DZIECKA!

Brak aktywacji poduszek powietrznych

Aktywacja poduszek powietrznych nie jest konieczna podczas każdej kolizji. Nie nastąpi ona na przykład podczas uderzeń w tył pojazdu, podczas uderzeń wtórnych w przypadku kolizji ani podczas uderzeń przy niskich prędkościach. Uszkodzenia pojazdu podczas zderzenia powstają w wyniku pochłaniania energii uderzenia. Powstanie uszkodzeń nie oznacza jednak, że aktywacja poduszek powietrznych była konieczna.

Czujniki zderzeń układu poduszek powietrznych

OSTRZEŻENIE

Aby uniknąć nieoczekiwanej aktywacji poduszek powietrznych, stanowiącej zagrożenie zdrowia lub życia:

Nie uderzać i nie dopuszczać do uderzania w miejsca, w których znajdują się poduszki powietrzne lub czujniki. org/1999/xhtml">• Nie podejmować prób naprawy ani konserwacji czujników układu poduszek powietrznych ani żadnych elementów sąsiadujących z nimi. Jeżeli czujnik uderzenia zostanie nawet nieznacznie przesunięty lub obrócony, poduszki powietrzne mogą aktywować się w nieodpowiednim momencie lub nie aktywować się wtedy, kiedy powinny. org/1999/xhtml">• Nie montować osłon zderzaków ani nie wymieniać zderzaków na nieoryginalne. Może to niekorzystnie wpływać na działanie układu poduszek powietrznych podczas zderzenia. org/1999/xhtml">• Aby uniknąć przypadkowej aktywacji poduszek powietrznych podczas holowania pojazdu, należy włączyć stan LOCK/OFF lub ACC stacyjki. org/1999/xhtml">• Wszelkie naprawy układu poduszek powietrznych powinna wykonywać Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

Warunki aktywacji poduszek powietrznych

Przednie poduszki powietrzne

Przednie poduszki powietrzne aktywują się w przypadku niektórych zderzeń czołowych, w zależności od siły, kąta, prędkości i miejsca uderzenia. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_Tucson_TLe_FL/Tucson_TLe_FL_2_Po_pierwsze_-_bezpieczenstwo_180909-web-resources/image/141. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_Tucson_TLe_FL/Tucson_TLe_FL_2_Po_pierwsze_-_bezpieczenstwo_180909-web-resources/image/142. jpg"/>

Boczne i kurtynowe poduszki powietrzne

Boczne i kurtynowe poduszki powietrzne aktywują się w przypadku niektórych uderzeń w bok pojazdu, w zależności od siły, kąta, prędkości i miejsca uderzenia.

Przednie poduszki powietrzne (kierowcy i pasażera) zaprojektowano tak, by aktywowały się podczas zderzeń czołowych. Poduszki mogą jednak aktywować się również podczas innych rodzajów wypadków — jeżeli czujniki zderzenia czołowego wykryją odpowiednie parametry uderzenia. Boczne i kurtynowe poduszki powietrzne zaprojektowano tak, by aktywowały się podczas uderzenia w bok samochodu. Jednak mogą one aktywować się również podczas innych zderzeń, jeżeli czujniki uderzenia bocznego wykryją uderzenie o odpowiedniej charakterystyce.

Boczne i kurtynowe poduszki powietrzne napełniają się również w przypadku przewrócenia się samochodu na bok lub dach, wykrytego przez czujnik przewrócenia się pojazdu (jeżeli występuje).

Poduszki mogą również aktywować się podczas jazdy po nierównościach lub szybkiego najazdu na przeszkodę. Aby podczas jazdy po drogach wyboistych i drogach nieutwardzonych zapobiec nieoczekiwanej aktywacji poduszek powietrznych, należy zachować ostrożność i nie jechać zbyt szybko.

Sytuacje, w których poduszki powietrzne nie aktywują się

Podczas niektórych wypadków przy niskiej prędkości poduszki powietrzne mogą się nie aktywować. Poduszki powietrzne nie aktywują się w takich przypadkach, ponieważ przy niskich prędkościach wystarczającą ochronę zapewniają pasy bezpieczeństwa. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_Tucson_TLe_FL/Tucson_TLe_FL_2_Po_pierwsze_-_bezpieczenstwo_180909-web-resources/image/144. jpg"/>

Przednie poduszki powietrzne nie aktywują się podczas uderzeń w tył samochodu, ponieważ w takiej sytuacji kierowca i pasażerowie siłą bezwładności zostają odrzuceni do tyłu. W takich przypadkach poduszki powietrzne nie stanowią dodatkowej ochrony. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_Tucson_TLe_FL/Tucson_TLe_FL_2_Po_pierwsze_-_bezpieczenstwo_180909-web-resources/image/145. jpg"/>

Przednie poduszki powietrzne mogą nie aktywować się przy uderzeniach w bok samochodu, ponieważ podczas nich użytkownicy siłą bezwładności przemieszczają się w kierunku uderzenia, a przednie poduszki powietrzne nie stanowią wtedy dodatkowej ochrony.

Jednakże boczne i kurtynowe poduszki powietrzne mogą aktywować się w zależności od prędkości samochodu, siły i kąta uderzenia. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_Tucson_TLe_FL/Tucson_TLe_FL_2_Po_pierwsze_-_bezpieczenstwo_180909-web-resources/image/146. jpg"/>

Jeżeli uderzenie nastąpi pod takim kątem, który powoduje przemieszczenie się użytkowników samochodu poza strefę oddziaływania poduszek, poduszki powietrzne nie aktywują się. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_Tucson_TLe_FL/Tucson_TLe_FL_2_Po_pierwsze_-_bezpieczenstwo_180909-web-resources/image/147. jpg"/>

Tuż przed zderzeniem kierowcy zwykle gwałtownie hamują. Hamowanie z pełną siłą powoduje pochylenie się samochodu i obniżenie jego przedniej części. Może to spowodować bardzo niebezpieczne wjechanie pod pojazd o wyższym prześwicie. W takiej sytuacji poduszki powietrzne mogą nie aktywować się, ponieważ opóźnienie wykrywane przez czujniki może być znacząco zaniżone. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_Tucson_TLe_FL/Tucson_TLe_FL_2_Po_pierwsze_-_bezpieczenstwo_180909-web-resources/image/148. jpg"/>

Przednie poduszki powietrzne mogą nie aktywować się w przypadku przewrócenia się samochodu na bok lub na dach, ponieważ w takich sytuacjach nie stanowią dodatkowej ochrony dla użytkowników. png"/>Informacja

• Pojazdy z czujnikiem przewrócenia się pojazdu na bok lub na dach

Boczne i kurtynowe poduszki powietrzne mogą aktywować się w przypadku przewrócenia się pojazdu na bok lub na dach wykrytego przez czujnik.

• Pojazdy bez czujnika przewrócenia się pojazdu na bok lub na dach

Boczne i kurtynowe poduszki powietrzne mogą aktywować się po przewróceniu się pojazdu na bok lub na dach w wyniku uderzenia bocznego. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_Tucson_TLe_FL/Tucson_TLe_FL_2_Po_pierwsze_-_bezpieczenstwo_180909-web-resources/image/149. jpg"/>

Jeżeli samochód uderzy w słup lub w drzewo, poduszki powietrzne mogą nie aktywować się, ponieważ w takich przypadkach miejsce uderzenia jest ograniczone do niewielkiej powierzchni i jego energia może zostać pochłonięta przez elementy pojazdu.

Obsługa poduszek powietrznych

Zasadniczo układ poduszek powietrznych nie wymaga obsługi i nie zawiera elementów, które mogą być bezpiecznie serwisowane przez użytkownika. Jeżeli lampka ostrzegawcza układu poduszek powietrznych (SRS-Airbag) nie świeci się po włączeniu stacyjki (stan ON) lub nie gaśnie podczas jazdy, układ powinna natychmiast sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

Wszelkie prace przy układzie poduszek powietrznych, takie jak demontaż, montaż czy naprawa jego elementów oraz wszelkie prace przy kierownicy, desce rozdzielczej, przednich fotelach i relingach dachowych powinna wykonywać Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai. Niewłaściwe postępowanie z układem poduszek powietrznych może spowodować poważne zagrożenie zdrowia lub życia. png"/>OSTRZEŻENIE

Aby ograniczyć poważne zagrożenie zdrowia lub życia, należy przestrzegać następujących środków ostrożności:

Nie podejmować prób modyfikacji i nie odłączać elementów układu poduszek powietrznych ani ich przewodów. Nie dodawać żadnych elementów ozdobnych ani nakładek. Nie modyfikować nadwozia. org/1999/xhtml">• Nie umieszczać żadnych przedmiotów na pokrywie poduszki powietrznej w kierownicy, w desce rozdzielczej nad schowkiem przednim ani w ich pobliżu. org/1999/xhtml">• Pokrywy poduszek powietrznych czyścić wyłącznie za pomocą miękkiej ściereczki zwilżonej czystą wodą. Rozpuszczalniki lub środki czyszczące mogą mieć niekorzystny wpływ na pokrywy i na prawidłowe działanie układu. org/1999/xhtml">• Aktywowane poduszki powietrzne powinna wymienić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai. org/1999/xhtml">• W razie konieczności złomowania pojazdu lub utylizacji poduszek powietrznych należy przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności. Konieczne informacje można uzyskać w Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO) Hyundai. Niezastosowanie wymaganych środków ostrożności może spowodować zagrożenie zdrowia lub życia.

Dodatkowe zasady bezpieczeństwa

Podczas jazdy pasażerowie nie powinni przemieszczać się ani zmieniać miejsc. Podczas wypadku lub gwałtownego hamowania pasażer bez zapiętego pasa bezpieczeństwa może zostać rzucony na elementy wnętrza samochodu, na innych użytkowników lub wyrzucony poza samochód.

Nie używać żadnych akcesoriów do pasów bezpieczeństwa. Elementy mające podnieść wygodę użytkownika, ułatwić zakładanie lub poprawić ułożenie pasa mogą zmniejszyć ochronę zapewnianą przez pas i stwarzać zagrożenie zdrowia lub życia podczas wypadku.

Nie modyfikować foteli przednich.

Modyfikacje przednich foteli mogą zakłócić prawidłowe działanie bocznych poduszek powietrznych lub czujników układu.

Nie umieszczać żadnych przedmiotów pod fotelami przednimi. Przedmioty umieszczone pod fotelami przednimi mogą zakłócić prawidłowe działanie czujników lub wiązek przewodów dodatkowego układu bezpieczeństwa (SRS-Airbag).

Nie uderzać w drzwi. Uderzenie w drzwi przy włączonej stacyjce (stan ON) może spowodować aktywację poduszek powietrznych.

Wyposażenie dodatkowe lub modyfikacje pojazdu wyposażonego w poduszki powietrzne

Zmiany w samochodzie polegające na modyfikacji podwozia, zderzaków, dodawaniu spojlerów czołowych lub bocznych albo zmianie prześwitu mogą zakłócić działanie układu poduszek powietrznych.

Naklejki ostrzegające o poduszkach powietrznych

Naklejki ostrzegające informują o potencjalnych zagrożeniach ze strony układu poduszek powietrznych.

Należy zapoznać się ze wszystkimi informacjami dotyczącymi poduszek powietrznych, podanymi w Instrukcji obsługi.

Układ aktywnej maski silnika (jeżeli występuje)

Układ aktywnej maski silnika może obniżyć ryzyko odniesienia obrażeń przez pieszych poprzez podniesienie maski silnika podczas niektórych wypadków. Pod aktywną maską silnika znajduje się dodatkowa przestrzeń, przewidziana na odkształcenia powstałe po uderzeniu głową.

Układ aktywnej maski silnika aktywuje się w następujących sytuacjach:

• Stacyjka włączona (stan ON) i prędkość pojazdu w zakresie 25 ÷ 50 km/h.

• Układ aktywnej maski silnika aktywuje się w przypadku niektórych zderzeń czołowych, w zależności od opóźnienia i kąta uderzenia.

• Nie podejmować prób samodzielnej naprawy układu aktywnej maski silnika po jego aktywacji. Układ powinna naprawić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

• W przypadku wymiany lub naprawy zderzaka przedniego pojazd powinna sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

Sytuacje, które mogą spowodować aktywację

• Upadek pojazdu z wysokości, np. wpadnięcie do kanału, rowu itp.

• Udział pojazdu w kolizji czołowej/pod kątem przy pewnej prędkości powodującej uderzenie w inne pojazdy lub bariery. png"/>Informacja

Układ może się również aktywować w przypadku uderzenia w zwierzęta, kosze na śmieci itp.

Sytuacje, które nie powodują aktywacji

• Udział pojazdu w kolizji bocznej/tylnej lub przewrócenie się pojazdu. Układ aktywnej maski silnika aktywuje się wyłącznie podczas zderzeń czołowych. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_Tucson_TLe_FL/Tucson_TLe_FL_2_Po_pierwsze_-_bezpieczenstwo_180909-web-resources/image/157. jpg"/>

• Uderzenie pieszego przodem lub pod kątem. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_Tucson_TLe_FL/Tucson_TLe_FL_2_Po_pierwsze_-_bezpieczenstwo_180909-web-resources/image/158. jpg"/>

• Najechanie na pieszego leżącego na jezdni.

• Uszkodzenie lub modyfikacja zderzaka przedniego.

• Uderzony pieszy posiadający przedmiot pochłaniający energię uderzenia, taki jak walizka, wózek lub wózek dziecięcy.

Nieprawidłowe działanie układu

W przypadku problemu z układem aktywnej maski silnika na wyświetlaczu LCD pojawia się odpowiedni komunikat ostrzegawczy.

Komunikat ten oznacza, że układ może nie chronić pieszych prawidłowo.

W takim przypadku pojazd niezwłocznie powinna sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

Poniższe sytuacje mogą powodować nieprawidłowe działanie układu aktywnej maski silnika:

• Nie usuwać ani nie zmieniać elementów składowych ani wiązek przewodów układu aktywnej maski silnika.

• Nie zmieniać konstrukcji zderzaka przedniego ani nadwozia.

• Nie montować żadnych dostępnych w sprzedaży akcesoriów na zderzaku przednim ani na jego nakładce.

• Podczas wymiany opon należy upewnić się, że nowe opony mają takie same rozmiary, jak opony oryginalne. Jazda z oponami lub obręczami kół o innych rozmiarach może spowodować nieprawidłowe działanie układu aktywnej maski silnika.Instrukcja bezpieczeństwa i szybkiego startu Hitachi C 10ra2

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja bezpieczeństwa i szybkiego startu Hitachi C 10ra2

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja bezpieczeństwa i szybkiego startu Hitachi C 10ra2