Informacje o ustawieniach i funkcjach Canon Digisuper Series

Canon Digisuper Series to seria wysokiej jakości kamer cyfrowych i kamery do filmowania, które są szeroko stosowane w filmie, telewizji i środkach masowego przekazu. Canon Digisuper Series oferuje szeroki zakres ustawień i funkcji, w tym wybór formatu obrazu, nagrywanie w wysokiej rozdzielczości i wiele innych. Możesz wybrać wyższą jakość obrazu i dźwięku, a także stosować funkcje i ustawienia, takie jak tryb zrównoważonego oświetlenia, tryb obrazu w obrazie i wiele innych. Canon Digisuper Series oferuje również możliwość wyboru trybu nagrywania wideo, w tym czasowych ujęć, filmów z dużą liczbą klatek na sekundę i wiele innych. Canon Digisuper Series dostarcza również szeroki zakres narzędzi i funkcji, które pomagają w tworzeniu wyjątkowych filmów, takich jak funkcja rejestrowania i odtwarzania, tryb slow motion, tryb automatyczny i wiele innych. Canon Digisuper Series jest wyposażona w wiele narzędzi i funkcji, które pomagają w tworzeniu wyjątkowych filmów i doświadczeń wizualnych.

Ostatnia aktualizacja: Informacje o ustawieniach i funkcjach Canon Digisuper Series

Na tej stronie opisano nagrywanie filmów z wykorzystaniem domyślnych ustawień.
Więcej informacji na temat sposobu zmiany ustawień nagrywania filmu można znaleźć na końcu strony, w części „Informacje pokrewne”.

UWAGA
Nie należy kierować aparatu w stronę silnych źródeł światła, takich jak słońce w słoneczny dzień lub mocne źródło sztucznego światła. Może to spowodować uszkodzenie matrycy lub wewnętrznych podzespołów aparatu.

Karty umożliwiające nagrywanie filmów

Podczas nagrywania filmów należy korzystać z karty pamięci o dużej pojemności (wymagane parametry pracy karty) i szybkości odczytu i zapisu takiej jak w standardowej specyfikacji (podana w poniższej tabeli) lub wyższej. W celu przetestowania karty należy wykonać kilka filmów w pożądanej jakości i upewnić się, czy na karcie można prawidłowo zarejestrować film.

Jakość filmowaniaKarta CFKarta SD
UDMA7
100 MB/s lub szybsze
Szybkość UHS-I
Klasa 3 lub wyższa
UDMA7
60 MB/s lub szybsze
Szybkość UHS-I
Klasa 3 lub wyższa
30 MB/s lub szybszeSzybkość SD
Klasa 10 lub wyższa
30 MB/s lub szybszeSzybkość UHS-I
Klasa 3 lub wyższa

Filmy HDR
10 MB/s lub szybszeSzybkość SD
Klasa 6 lub wyższa
10 MB/s lub szybszeSzybkość SD
Klasa 4 lub wyższa
UDMA7
60 MB/s lub szybsze
Szybkość UHS-I
Klasa 3 lub wyższa

Filmowanie przy ustawieniach domyślnych

Trzymanie aparatu w ręku podczas filmowania może powodować drgania aparatu i poruszenie obrazu. W takich przypadkach zalecane jest używanie statywu.

1. Ustaw przełącznik trybu ostrości na obiektywie w pozycji <AF>.

2. Ustaw przełącznik zasilania aparatu w pozycji <ON>.

3. Obróć pokrętło wyboru trybów, aby wybrać opcję <>, <> lub <>. pl/media/G0237926_tcm125-1456695. gif" data-aspect="0" width="100%"/>
: Naciśnij przycisk zwolnienia blokady. pl/media/G0184445_tcm125-1201314. gif" data-aspect="0" width="100%"/>: Obróć pokrętło wyboru trybów.

4. Ustaw przełącznik fotografowania w trybie Live View/filmowania w położeniu <Na monitorze LCD zostanie wyświetlony podgląd kadru w trybie Live View. pl/media/G0237924_tcm125-1456696. gif" data-aspect="0" width="100%"/>

5. Ustaw ostrość na obiekt.

 • Przed rozpoczęciem filmowania należy ustawić ostrość przy użyciu funkcji AF lub ręcznej regulacji ostrości.
 • Naciśnięcie przycisku migawki do połowy spowoduje ustawienie ostrości aparatu przy użyciu bieżącej metody AF.

6. Nagraj film.

 • Naciśnij przycisk <>, aby rozpocząć nagrywanie filmu.

Podczas nagrywania filmu w prawej górnej części ekranu będzie wyświetlane oznaczenie „”.
Dźwięk będzie nagrywany przez wbudowany mikrofon. pl/media/G0237547_tcm125-1456580. pl/media/G0237548_tcm125-1456581. gif" data-aspect="0" width="100%"/>

Nagrywanie filmów
Wbudowany mikrofon

7. Aby zatrzymać nagrywanie filmu, naciśnij ponownie przycisk <

WAŻNE
Nagrywanie i jakość obrazu

 • W przypadku korzystania z karty o niskiej szybkości zapisu w prawej części ekranu podczas filmowania może być widoczny pięciopoziomowy wskaźnik. Wskaźnik określa, ile danych nie zostało jeszcze zapisanych na karcie (pozostałe wolne miejsce w wewnętrznym buforze pamięci). Im wolniejsza karta, tym szybciej wskaźnik będzie sygnalizował kolejne poziomy zapełnienia. Gdy wskaźnik będzie pełen, nagrywanie filmu zostanie automatycznie zatrzymane. Jeśli karta charakteryzuje się dużą szybkością zapisu, wskaźnik nie zostanie wyświetlony lub poziom (jeśli zostanie wyświetlony) praktycznie nie będzie się podnosić. Najpierw należy nagrać kilka próbnych filmów, aby sprawdzić, czy karta zapewnia wystarczającą szybkość zapisu.
 • Jeśli wskaźnik zasygnalizuje, że karta jest zapełniona, i nastąpi automatyczne zatrzymanie nagrywania filmu, dźwięk pod koniec filmu może nie być zarejestrowany prawidłowo.
 • Jeśli szybkość zapisu na karcie jest niska (z powodu fragmentacji) i wyświetlany jest wskaźnik, sformatowanie karty może zwiększyć szybkość zapisu na karcie. pl/media/G0237929_tcm125-1456698. gif" data-aspect="0" width="100%"/> Wskaźnik
  Czerwona [] ikona ostrzeżenia o temperaturze wewnątrz

  Nagrywanie i jakość obrazu

  • Jeśli zamocowany obiektyw wyposażono w mechanizm Image Stabilizer (Stabilizator obrazu), a użytkownik ustawi przełącznik stabilizatora obrazu w pozycji <ON>, funkcja stabilizatora obrazu będzie aktywna nawet wtedy, gdy spust migawki nie zostanie naciśnięty do połowy. Stabilizator obrazu korzysta z akumulatora i może skrócić całkowity czas filmowania w zależności od warunków filmowania. Jeśli stabilizator obrazu nie jest potrzebny, na przykład podczas korzystania ze statywu, zalecane jest ustawienie przełącznika IS w pozycji <OFF>.
  • W przypadku nagrywania z automatyczną regulacją ekspozycji lub w trybie preselekcji czasu zmiana jasności podczas nagrywania filmu może spowodować tymczasowe zatrzymanie obrazu z filmu. W takim przypadku należy nagrywać filmy w trybie preselekcji przysłony lub ręcznej regulacji ekspozycji.
  • W przypadku pojawienia się w kadrze bardzo silnego źródła światła jasne obszary na monitorze LCD mogą wydawać się czarne. Film zostanie nagrany prawie dokładnie tak, jak jest wyświetlany na monitorze LCD.
  • W słabym oświetleniu na obrazie mogą być widoczne zakłócenia lub nieregularne kolory. Film

  zostanie nagrany prawie dokładnie tak, jak jest wyświetlany na monitorze LCD.

  • Odtwarzanie filmu w innych urządzeniach może spowodować pogorszenie jakości obrazu lub dźwięku lub odtwarzanie może nie być możliwe (nawet jeśli urządzenia obsługują format MOV/MP4).

  Przestrogi dotyczące filmowania

  • W przypadku fotografowania obiektu o drobnych szczegółach może wystąpić efekt mory lub przekłamanie kolorów.
  • Nawet jeśli w menu [: Record func+card/folder sel. /Wybór funk. zapisu+karty/fold. ] dla pozycji [Record func. /Funkcja zap. ] wybrano opcję [Rec. to multiple/Zapis wielokrotny], filmu nie można zapisać jednocześnie na kartach CF [] i SD []. Należy pamiętać, że w przypadku ustawienia [Rec. separately/Zapis odrębny] lub [Rec. to multiple/Zapis wielokrotny] film będzie nagrywany na karcie pamięci wybranej w trybie [Playback/Odtwarzanie].
  • Jeśli ustawiono opcję <>, a czułość ISO lub wartość przysłony zmieni się podczas filmowania, balans bieli może również ulec zmianie.
  • Jeżeli film jest nagrywany przy użyciu oświetlenia fluorescencyjnego lub LED, może występować migotanie.
  • W przypadku wykonywania AF przy użyciu obiektywu USM podczas filmowania przy słabym oświetleniu pasy szumów w poziomie mogą zostać nagrane na filmie. Takie same szumy mogą wystąpić w przypadku ręcznej regulacji ostrości przy użyciu niektórych obiektywów wyposażonych w pierścień elektronicznej regulacji ostrości.
  • Jeśli zamierzasz korzystać z funkcji zoomu podczas filmowania, warto najpierw zrobić kilka filmów testowych. Korzystanie z funkcji zoomu podczas filmowania może spowodować zarejestrowanie zmian ekspozycji lub mechanicznego dźwięku pracy obiektywu, a obrazy mogą być nieostre.
  • Wykonanie AF podczas filmowania może spowodować następujące efekty: tymczasowa znacząca utrata ostrości, nagranie zmiany jasności filmu, tymczasowe zatrzymanie nagrywania filmu i nagranie mechanicznego dźwięku pracy obiektywu.
  • Podczas nagrywania filmu nie można powiększyć obrazu nawet po naciśnięciu przycisku <
  • Należy uważać, aby nie zakrywać mikrofonu wbudowanego palcem itd.
  • Po podłączeniu lub odłączeniu kabla HDMI podczas filmowania nagrywanie filmu zostanie zakończone.

  Zainspiruj się, zarejestruj się

  Nigdy nie przegapisz najnowszych ofert firmy Canon, wskazówek, poradników, aktualności oraz zaproszeń na lokalne imprezy.

  Zaawansowane ustawienia karty® Intel® Wireless
Informacje o ustawieniach i funkcjach Canon Digisuper Series

Bezpośredni link do pobrania Informacje o ustawieniach i funkcjach Canon Digisuper Series

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Informacje o ustawieniach i funkcjach Canon Digisuper Series